Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De Aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook functioneert de Aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de Aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. meer over deze training


Inschrijfformulier

Helaas, er zijn geen beschikbare plekken meer voor training 329.