Training aanscherping Meldcode en het Afwegingskader

Inschrijven voor deze training? Bekijk de agenda

Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. De aanscherping betekent een aanpassing van de vierde en vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Om de nieuwe werkwijze van de meldcode goed te implementeren en het afwegingskader te kunnen hanteren heeft de LVAK deze training ontwikkeld voor LVAK geschoolde aandachtsfunctionarssen.

In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij zelf hulp verleent, melding te doen. Om een goede afweging te kunnen maken is de professionel verplicht om vanaf 1 januari 2019 het afwegingskader te gebruiken. 

Doelgroepen

De training Aanscherping meldcode en het afwegingskader is bedoeld voor:

 • Aandachtsfunctionarissen die de training aandachtsfunctionaris van de LVAK met goed gevolg hebben afgerond

Onderdelen

Tijdens de training krijgt u de onderdelen van de training op twee niveaus aangeboden:

 • Voor uzelf in uw functie als Aandachtsfunctionaris
 • Voor het begeleiden van de collega’s en de directie/bestuur

In de training worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Waarom een afwegingskader?
 • De verandering van stap 4 en 5 van de meldcode
 • Het afwegingskader
 • De vijf afwegingen
 • Structurele en/of acute onveiligheid 
 • Disclousure
 • Wegen van veiligheid en risico’s en beslissen
 • De rol van veilig Thuis
 • Waar moet goede hulpverlening aan voldoen?
 • Het belang van het kind

Resultaat

Na het volgen van de training heeft/kan de deelnemer:

 • Kennis van de waarde van een afwegingskader?
 • Kennis van stap 4 en 5 van de meldcode
 • Het afwegingskader hanteren
 • Kennis van de vijf afwegingen
 • Heeft kennis van wat structurele en/of acute onveiligheid is en kan deze duiden
 • Heeft kennis van disclousure en kan hierin een afweging maken
 • Voldoende kennis van het wegen van veiligheid en risico’s en kan advies geven over de beslissing
 • Kennis van de rol van veilig Thuis en kennis over de samenwerking bij het nemen van de beslissing in stap 5
 • Kennis over waar goede hulpverlening aan moet voldoen?
 • Kennis over hoe het belang van het kind in te zetten 

Agenda