Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt uitgevoerd door een klein, maar enthousiast team onder leiding van LVAK-directeur Tea Hol. Het officiële verenigingsbestuur van de LVAK bestaat uit de volgende personen:

Bert Pannekeet, voorzitter

In het dagelijks leven vervul ik een directiefunctie bij een Milieudienst. Daarnaast ben ik al 14 jaar als bestuurder verbonden aan de stichting openbaar voortgezet onderwijs Noord Holland Noord. Jonge mensen alle kansen bieden om zich te ontwikkelen, en zich voor te bereiden op de toekomst vind ik van groot maatschappelijk belang. Het welzijn van kinderen is hier direct mee verbonden. Het tijdig signaleren van kindermishandeling en dit bespreekbaar maken vraagt om een professionele aanpak. De doelstelling van de LVAK om aandachtsfunctionarissen te ondersteunen en te faciliteren sprak mij dan ook onmiddellijk aan. Ik hoop in mijn functie als voorzitter een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de LVAK.

Milena Babovic, secretaris

Ik ben directeur van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), was voorheen directeur van Registerplein en heb in de afgelopen jaren al veel samengewerkt met de LVAK. Ik wil me vooral gaan bezighouden met de toekomstvisie van de LVAK, en wil me met name richten op (het verbeteren van de) communicatie. De LVAK zichtbaar maken, reageren op de actualiteit via social media en in gesprek gaan met deskundigen.

Ingmar Dekker, penningmeester

Ik ben eigenaar van een administratie- en belastingadvieskantoor in Alkmaar. Als de trotse vader van twee jonge kinderen kan ik me een goede voorstelling maken van hoe kwetsbaar kinderen zijn, en hoe belangrijk het is dat er adequaat gehandeld wordt als hun welzijn in het geding komt. Via mijn medewerking aan de LVAK probeer ik daar mijn steentje aan bij te dragen.
Mijn maatschappelijke betrokkenheid krijgt naast mijn penningmeesterschap voor de LVAK ook invulling in een aantal andere functies, waaronder het penningmeesterschap bij een beheerstichting van een scouting clubgebouw in de buurt. Ik ben actief betrokken geweest bij de oprichting van de stichting LVAK, en bij de overgang in de huidige verenigingsvorm.

Maaike Brunekreef, algemeen bestuurslid

Ik ben sinds oktober 2017 bestuurslid bij de LVAK. Sinds 2012 ben ik werkzaam als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen het Isala ziekenhuis in Zwolle. Wat mij drijft is mijn compassie voor mensen in al hun kwetsbaarheid. Ik wil me hiervoor graag inzetten met alles wat ik ben en heb. Of het nou om een kind, volwassene of oudere gaat: ik weet dat je als aandachtsfunctionaris een enorm verschil kan maken in de praktijk. Dat vraagt veel kennis en creativiteit maar ook doorzettingsvermogen en lef.
Mijn tip: deel vooral je goede scholing ideeën of praktijk dilemma’s met elkaar. Zo hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.
Graag wil ik als me bestuurslid van de LVAK inzetten om de vereniging verder te professionaliseren en mooie stappen vooruit te zetten.

Jola Schenk, algemeen bestuurslid

Ik ben in 2016 door de LVAK gevraagd voor een functie als algemeen bestuurslid. Dat was een hele eer. Na overleg met mijn manager, vanwege de te investeren tijd, heb ik ja gezegd. Vooral omdat ik de meerwaarde van de LVAK heb ondervonden toen ik aandachtsfunctionaris werd. Toen ik de aandachtsfunctionaris werd binnen mijn organisatie, ambulancedienst, wist ik eigenlijk overal heel weinig vanaf.

En nu mag ik meedenken over allerlei zaken, nieuwe ontwikkelingen. Dat vooral siert de LVAK.
Ze hebben het met een heel klein team en weinig geld, heel erg druk, maar blijven vooral focussen op nieuwe ontwikkelingen, gericht op het ondersteunen van de leden.
Ik vind het erg leuk om als bestuurslid daar een bijdrage aan te mogen verlenen. Vooral hoe we de aandachtsfunctionarissen kunnen voeden, steunen en begeleiden.
We zien in de praktijk helaas nog veel dat een aandachtsfunctionaris zo in zijn eentje moet worstelen en vanuit de organisatie niet altijd de steun krijgt die nodig is.