Lid worden van de LVAK

U bent als Aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de uitvoering van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Om deze taak goed uit te voeren kunt u lid worden van de Vereniging LVAK. U krijgt dan een jaar lang toegang tot alle diensten die de LVAK binnen het lidmaatschap aanbiedt.

Als school hebben wij het Keurmerk Meldcode ontvangen. Van de ouders krijgen we veel positieve reacties. Ze zijn blij dat wij met geschoolde mensen kijken als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat biedt het lidmaatschap?

De vakgroep biedt ondersteuning aan de Aandachtsfunctionaris bij het bewaken van de continuïteit, en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld.
De vakgroep werkt met een gedragscode waaraan de aandachtsfunctionaris zich moet conformeren. Eén LVAK bijscholingsdag per jaar bijwonen is verplicht.

Bij het lidmaatschap hoort:

Bijscholingsdagen

Per beroepsgroep (bijv. onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg) worden er jaarlijks een aantal dagen georganiseerd waarin u lezingen, workshops aangeboden krijgt die gericht zijn op de taken van de Aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld. Het aanbod voor het huidige jaar is te vinden op de overzichtspagina bijscholingsdagen.

In het lidmaatschap is het bijwonen van tenminste één bijscholingsdag per jaar verplicht, en inbegrepen in het lidmaatschap. Deelname aan meer dan één bijscholingsdag per jaar is mogelijk, maar hiervoor wordt € 90,- per extra dag in rekening gebracht. De registratie voor deelname wordt bijgehouden en gecontroleerd door een onafhankelijke instelling.

Digitale bibliotheek

In de bibliotheek worden alle instrumenten en tools aangeboden die voor de aandachtsfunctionaris te gebruiken zijn bij de implementatie van de meldcode en bij het professioneel handelen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Nieuwsbrief

Per e-mail worden hierin de nieuwste ontwikkelingen omtrent de meldcode, kindermishandeling en huiselijk geweld vermeld.

Keurmerk

Als uw organisatie de meldcode op de juiste manier heeft geïmplementeerd, en er één of meerdere aandachtsfunctionarissen zijn aangesloten bij de LVAK, kan uw organisatie een LVAK-keurmerk aanvragen. Belanghebbenden op het gebied van de implementatie van de meldcode kunnen hieraan deskundigheid en borging van de meldcode binnen uw organisatie herkennen.
Meer informatie vind u op de pagina over het keurmerk.

Accreditatie Bijscholingsdagen

Bij verschillende beroepsverenigingen wordt accreditatie voor de LVAK-bijscholingsdagen aangevraagd. Kijk op het overzicht of uw beroepsvereniging er bij staat.

Besloten LinkedIn groep

Hier kunt u ervaringen uitwisselen met collega aandachtsfunctionarissen, vragen stellen, tips geven enz.

Digitale helpdesk

Bij vragen omtrent de implementatie of lastige situaties, kunt u gebruik maken van de helpdesk. Dit geldt niet voor vragen omtrent casuïstiek.


Wat kost het lidmaatschap?

Het lidmaatschap kost € 265,- BTW-vrij, per persoon, per jaar. Het lidmaatschap is op persoonlijke titel en kan niet worden overgedragen.

De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage is berekend aan de hand van de geraamde kosten om de LVAK op een professioneel niveau te kunnen laten opereren, en toch kostendekkend te laten zijn. Vooral de bijscholingsdagen met alle faciliteiten die daarbij nodig zijn (materialen, het inhuren van professionals, ruimtes, lunches etc.) bepalen een groot deel van de jaarlijkse kosten voor de vereniging.

Gedragscode

De LVAK heeft een gedragscode voor Aandachtsfunctionarissen ontwikkeld. Leden van de LVAK gaan akkoord zich te houden aan deze code. De volledige gedragscode kunt u op deze website inzien.

Inschrijfformulier

Uw gegevens
Contactadres
Akkoordverklaring

Als lid van de LVAK dient u zich te houden aan de Gedragscode voor Aandachtsfunctionarissen die wij hanteren. Lees de gedragscode door en vink hieronder aan als u met de regels in de gedragscode akkoord gaat.


© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.