Accreditatie Beroepsverenigingen

Wij zijn momenteel bezig om de LVAK-bijscholingsdagen bij verschillende beroepsverenigingen in aanmerking te laten komen voor accreditatiepunten die voor deze beroepsverenigingen vereist zijn. Zodra we goedkeuring van een beroepsvereniging hebben, publiceren we dit via onze nieuwsbrief en op deze pagina.

Hieronder staat een overzicht van beroepsverenigingen waarmee we in overleg zijn. Accreditatie wordt al dan niet verleend op de inhoud van elke individuele bijscholingsdag. We kunnen daarom niet garanderen dat er accreditatie toegekend wordt op een dag die u volgt.

Gezondheidszorg
 • KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde
 • V&VN Vereniging voor Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en Verzorgenden
 • NIPA Nederlands Instituut voor opleiding van Praktijkassistenten voor Artsen
 • Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde
 • SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Huisartsen
 • KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde
 • V&VN Vereniging voor Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en Verzorgenden
 • NIPA Nederlands Instituut voor opleiding van Praktijkassistenten voor Artsen
 • Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde
Jeugdgezondheidszorg
 • KNMG Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunde
 • V&VN Vereniging voor Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en Verzorgenden
 • NIPA Nederlands Instituut voor opleiding van Praktijkassistenten voor Artsen
 • AJN Jeugdartsen Nederland
 • VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • NIP/NVO Kinder- en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog-Generalist
GGZ
 • V&VN Vereniging voor Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en Verzorgenden
 • NIPA Nederlands Instituut voor opleiding van Praktijkassistenten voor Artsen
 • Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde
 • NVvP Nederlandse Vereniging voor Psychologen
 • VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • NIP/NVO Kinder- en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog-Generalist
 • Registerplein
 • NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Basisonderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Onderwijs
Jeugdzorg
 • VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • NIP/NVO Kinder- en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog-Generalist
Maatschappelijke Ondersteuning
 • Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde
 • VGCt Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
 • SKJ Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
 • Registerplein
Ambulance/SEH/Huisartsenpost
 • V&VN Vereniging voor Verpleegkundigen, Verpleegkundig specialisten en Verzorgenden
 • NIPA Nederlands Instituut voor opleiding van Praktijkassistenten voor Artsen
 • Verenso Specialisten Ouderengeneeskunde
 • NVSHA Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen
 • NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde