Training: Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

6000+

Al meer dan 6000 mensen hebben met succes een Training Aandachtsfunctionaris bij de LVAK afgerond

Je bent als Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld verantwoordelijk voor de implementatie en borging van de Meldcode Huiselijk Geweld. Voor het uitvoeren van de taken is kennis op bepaalde gebieden noodzakelijk. Om jou te ondersteunen bij de taken van de aandachtsfunctionaris heeft de LVAK de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld ontwikkeld.

Deze training is bedoeld voor aandachtsfunctionarissen die werken met volwassenen, ouders, kinderen en jongeren.

Gecertificeerd

De trainers die deze training uitvoeren zijn door de LVAK opgeleid en bij Hobéon gecertificeerd voor de TAF.

Inhoud van de training

De training is bedoeld voor zowel de indirecte - als de directie aandachtsfunctionaris.

In de training worden onderdelen telkens op twee niveaus aangeboden:
– voor jezelf in je functie als aandachtsfunctionaris
– voor het begeleiden van je collega’s en directie/bestuur

Onderdelen

De onderdelen die in de training behandeld worden:

 • Taken en verantwoordelijkheden van de aandachtsfunctionaris, directie en uitvoerende collega’s
 • Kennis en werkwijze van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Theorie huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Signalen in kaart brengen en documenteren
 • Wettelijke en juridische kaders
 • Adviseren en begeleiden van collega’s bij het nemen van de stappen van de Meldcode
 • Gespreksvoering gericht op aandachtsfunctionaris in profileren, motiveren, adviseren en begeleiden
 • Wegen van veiligheid en het afwegingskader
  Kennis van Veilig Thuis, monitoring en radarfunctie
 • Het samenwerken met ketenpartners
 • Maken van een plan van aanpak/implementatieplan voor de organisatie
 • Directie en bestuur adviseren bij de implementatie en borging van de meldcode

Accreditatie

Voor deze training is accredatie toegekend door de volgende beroepsorganisaties:

AJN 18 punten
AbSg 18 punten
KNMG 18 punten
KNOV 16 punten
NVK 18 punten
NVSHA 18 punten
NVvP 18 punten
Registerplein 38 punten
SKJ 29 punten
V&VN 18 punten
Verenso 18 punten

Toelatingseisen

De inhoud van de training wordt gegeven op HBO-niveau. Van deelnemers aan deze training wordt HBO werk- en denkniveau verwacht.

Tijdsinvestering

Training: drie volledige dagen, in de meeste gevallen vanaf 9:30 uur.
Naast de trainingsdagen zal voor het maken van het Plan van Aanpak en leesopdrachten 10 uur aan huiswerk besteed moeten worden.

Uitvoering

Trainingen worden verzorgd in professioneel ingerichte fysieke scholingslocaties in verschillende regio’s in Nederland, of online via Zoom.
In de agenda staat telkens duidelijk aangegeven of het om een training op een fysieke locatie of om een online-training gaat.

Lesmateriaal

Elke deelnemer krijgt lesmateriaal toegestuurd. Tijdens de training moet dit op elk moment geraadpleegd kunnen worden.

Certificaat

Na het succesvol afronden van de training (100% aanwezigheid en het Plan van Aanpak is voldoende bevonden) ontvang je een certificaat, en word je geregistreerd in ons certificatenregister. Je kunt met het certificaat, als het niet ouder is dan twee jaar, lid worden bij de LVAK.

Deelnamekosten

Per deelnemer: € 675,00 BTW-vrij

Inclusief lesmateriaal en, wanneer de training op een fysieke locatie plaatsvindt: lunch.

In-company: € 5.100,00 BTW-vrij

Maximaal aantal deelnemers: 13

Neem voor het boeken van een in-companytraining contact met ons op.

Betaling

Na het inschrijven ontvang je een factuur waarvan het totaalbedrag via bankoverschrijving betaald moet worden. Betalen in termijnen is niet mogelijk.

De LVAK is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, (CRKBO). Trainingen bij de LVAK zijn hierdoor vrijgesteld van BTW.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.