Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld

Waar we aanvankelijk zijn begonnen met één training voor Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, is door gewijzigd overheidsbeleid de term “Kindermishandeling” inmiddels niet meer dekkend. Onder de noemer “huiselijk geweld” zijn momenteel de volgende gespecialiseerde trainingen ontwikkeld :

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Dit is de oorspronkelijke training voor beroepskrachten die met kinderen en ouders werken.
Meer over deze training

Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling

Voor beroepskrachten die met ouderen werken.
Meer over deze training

Training Aandachtsfunctionaris, specifiek voor SEH, ambulancedienst en huisartsenpost

Deze training is specifiek gericht op het werken met de meldcode bij korte contacten zoals de SEH, ambulancedienst en huisartsenpost.
Meer over deze training