Keurmerk Meldcode

Vanaf 1 september 2014 kan het Keurmerk Meldcode worden aangevraagd voor organisaties waarvan tenminste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK heeft. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol (succesvol) hebben laten toetsen.

Onlangs toegekend aan:
 • Stichting Openbaar Onderwijs Emmen

  EMMEN

 • Severinus

  VELDHOVEN

 • De Berkenschutse

  HEEZE

 • Gemeente Voerendaal

  VOERENDAAL

Bekijk alle toegekende keurmerken

Waarom een keurmerk?

Er zijn twee redenen waarom dit keurmerk is ingevoerd:

 • Ten eerste is het een wettelijke verplichting om de meldcode binnen de organisatie te borgen. Door te werken met een goed protocol en (tenminste) een aandachtsfunctionaris die bijgeschoold blijft door middel van een lidmaatschap bij de LVAK, voldoet de organisatie aan deze verplichting. Via het keurmerk kunnen andere samenwerkingspartners zien dat jouw organisatie de meldcode op de juiste wijze heeft geïmplementeerd, en deze op een goede manier is geborgd.
 • De tweede reden is dat de LVAK met grote regelmaat verzoeken krijgt om een protocol te controleren op de wettelijke kaders. Er blijkt nog vaak onzekerheid te bestaan over een opgesteld protocol. Aan deze verzoeken wil de LVAK graag voldoen. Om ook het kwaliteitsniveau zo hoog mogelijk te houden is gekozen om een onafhankelijk registratiebureau voor het keurmerk mee te laten toetsen.

Hoe lang is het keurmerk geldig?

Het keurmerk is twee jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Bij nieuwe wettelijke bepalingen voor het protocol wordt de aandachtsfunctionaris die het contactpersoon voor het keurmerk is hiervan door de LVAK op de hoogte gebracht, en is het de taak van deze aandachtsfunctionaris om dit aan het protocol toe te voegen.

Voor wie?

Het keurmerk kan worden aangevraagd door alle organisaties die met de meldcode moeten werken. Zien aan welke organisaties het Keurmerk Meldcode al is toegekend?

Wat kost het?

Het toetsen van het protocol wordt door de commissie Keurmerk Meldcode gedaan. De commissie bestaat uit de LVAK, en twee juristen. Uw protocol wordt op drie niveau’s getoetst. We hebben de kosten hiervoor toch tot een minimum weten te beperken. De kosten voor het keurmerk per maart 2017 bedragen € 75,-

Wat krijg ik daarvoor?

Ten eerste wordt het protocol dat uw organisatie hanteert bij vermoedens van huiselijk geweld getoetst. Als bij de toetsing blijkt dat het protocol niet voldoet aan de voorwaarden, krijgt uw aandachtsfunctionaris per e-mail feedback op de punten die aangepast moeten worden. Na verbetering van deze punten zal het protocol opnieuw getoetst worden.
Bij goedkeuring ontvang je dan het keurmerk, dat wordt afgegeven door de LVAK. Het keurmerk zal in eerste instantie digitaal toegestuurd worden, zodat u dit op de website en/of briefpapier van je organisatie kunt vermelden. Verder krijgt je organisatie een bordje dat aan de buitengevel of binnen de organisatie opgehangen kan worden. Jouw organisatie wordt op de website van de LVAK genoemd als orgaisatie die het Keurmerk Meldcode heeft ontvangen.

Waaraan moet de aanvraag voldoen?

Zodra de betaling voor de aanvraag verwerkt is, krijgt de aanvrager van het keurmerk het verzoek om het protocol van de organisatie per e-mail op te sturen. Het protocol moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden. Protocollen die te lang zijn en allerlei zaken bevatten die niet van toepassing zijn, zullen niet in behandeling genomen worden. Voor de toetsing mogen de bijlages dus niet bijgevoegd worden.

Hoe werkt het aanvragen?

Aanvragen is alleen mogelijk via deze website, en alleen voor organisaties die een aandachtsfunctionaris hebben die een lidmaatschap bij de LVAK afneemt. Aanvragen kan door eerst in te loggen op het leden gedeelte van de website.

Voorwaarden

Het in te dienen protocol moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

Belangrijk: het protocol is bedoeld om aan alle medewerkers binnen uw organisatie snel duidelijkheid te geven over de stappen van de meldcode. Houdt daarom het protocol klein en overzichtelijk.
Als je het noodzakelijk vindt om zaken als signalen, communicatie en telefoonnummers te vermelden, kun je dit beter toevoegen als bijlage.

Wat er beslist in moet:

 • Stappen van de meldcode (zie hiervoor de formats met ruimte voor notities)
 • Wie doet wat in welke stap? (kan in het format worden vermeld)
 • Wie beslist over wel of niet melden?
 • Hoe gaat de organisatie om met vertrouwelijke informatie?
 • Hoe wordt er binnen de meldcode gedocumenteerd?
 • Deskundigheid eergerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis
 • Informatie over meldrecht/meldplicht in relatie tot beroepsgeheim

De voorwaarden zijn opgesteld door Lydia Janssen, juridisch adviseur LVAK

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.