Organisatie

Naast het verenigingsbestuur en de leden (ALV), beschikt de LVAK over een Commissie van Advies en het bureau dat zorgdraagt voor de uitvoering van alledaagse taken. De taken van het bureau worden door een klein, maar enthousiast team uitgevoerd onder leiding van directeur Tea Hol.

Bestuur

Het officiƫle verenigingsbestuur van de LVAK bestaat uit:

  Janet van Bavel

voorzitter

  Marga Beckers

algemeen bestuurslid

  Majone Steketee

secretaris

Commissie voor Advies

Het doel van de commissie is: inhoudelijke ondersteuning bieden bij de ontwikkelingen die bij de LVAK aan de orde zijn.
Voorbeelden van onderwerpen waarin de commisie adviseert zijn:

  • het promoten van de LVAK, hoe bereiken we de Aandachtsfunctionarissen in Nederland?
  • samenwerking met VWS en de inspecties
  • het uitgeven van het Keurmerk Meldcode
  • scholing en bijscholing
  • de hoogte van de contributie
  • fondsenwerving
  • accreditatie

De commissie voor advies bestaat momenteel uit de volgende personen:

Lydia Janssen

Juridisch adviseur, o.a. auteur van het Basismodel Meldcode.

Ella Verdoold, Groene Hart Ziekenhuis

Kinderverpleegkundige, aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Amma Asante, Movisie

Senior onderzoeker sociale veiligheid

Stan van Haaren

Senior Specialist Kinderrechten Cariben, UNICEF Nederland

Beppie Ortmans, gemeente Heerlen

Beleidsmedewerker Jeugd

Lei Seuren

Operationeel specialist Team Zeden, Politie Limburg

Hester Diderich, MCH

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Medisch Centrum Haaglanden, afd. SEH. Promovenda onderzoek effectviteit oudermeldingen. Grondlegger NVAK, de voorloper van de LVAK (alleen voor Aandachtsfunctionarissen van ziekenhuizen).

Huup Reuver

Aandachtsfunctionaris GGD Groningen en Gemeente Groningen.

Tea Hol, LVAK

Directeur/oprichter LVAK, trainer/ontwikkelaar van de trainingen Aandachtsfunctionaris (Kindermishandeling/Huiselijk Geweld, Ouderenmishandeling).

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.