Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 24 april 2024

Thema: Juridische Basisdag voor gezondheidszorg en GGZ

Deze dag, specifiek voor gezondheidszorg en GGZ, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterclass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader gezondheidszorg en GGZ
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 15 mei 2024

Thema: Themadag: Het jonge kind

Voor aandachtsfunctionarissen werkzaam met kinderen in de leeftijd van -negen maanden tot en met drie jaar en de ouders. De onderdelen die deze dag aan bod komen zijn: kun je seksueel misbruik herkennen bij jonge kinderen? Wat kun je in de praktijk zien (bij letsel) bij baby's en hele jonge kinderen, wat is goed genoeg ouderschap en uitleg over het programma 'Nu Niet Zwanger'.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen
Thekla Vrolijk-Bosschaert, Kinder- en jeugdpsychiater in opleiding
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met jonge gezinnen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Nu Niet Zwanger
Connie Rijlaarsdam, programmamanager Nu Niet Zwanger GGDGHOR Nederland
Wat kan jij zien in de praktijk bij baby's en hele jonge kinderen?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA Connect Claudia Costa
Goed genoeg ouderschap
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Goed genoeg ouderschap
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Wat kan jij zien in de praktijk bij baby's en hele jonge kinderen?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA Connect Claudia Costa
Nu Niet Zwanger
Connie Rijlaarsdam, programmamanager Nu Niet Zwanger GGDGHOR Nederland
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 23 mei 2024

Thema: Themadag Gespreksvoering

Een hele dag gespreksvoering oefenen!! Eén dagdeel oefenen met gespreksvoering in de praktijk, het andere dagdeel oefenen met effecftieve communicatie volgens het bospadmodel. Deze dag wordt ingevuld met plenaire momenten en oefenmomenten. Voor de oefenmomenten ga je in kleine groepjes aan de slag met oefensets met casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering in de praktijk
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering in de praktijk
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie volgens het bospadmodel
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie volgens het bospadmodel
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 10 juni 2024

Thema: Juridische Basisdag voor onderwijs en kinderopvang

Deze dag, specifiek voor onderwijs en kinderopvang, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterclass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader onderwijs en kinderopvang
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 10 juni 2024

Thema: Themadag: Ouderenmishandeling

Thema's die op deze dag behandeld worden zijn o.a.: handelen bij overbelaste mantelzorg in combinatie met de meldcode, seksueel misbruik bij ouderen, weerstand in combinatie met de stappen van de meldcode en communicatie met ouderen met een migratieachtergrond.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Je Zal Jezelf maar Zijn
Blonde Bizon, Blonde Bizon
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Seksueel misbruik bij ouderen
Susanne van Gog, Forensisch vpk
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Overbelaste mantelzorg in combinatie met de meldcode
Nelleke Westerveld, senior projectleider Movisie
Effectieve communicatie met ouderen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
Omgaan met weerstand bij vermoedens van ouderenmishandeling
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Willeke Trentelman, acteur
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Overbelaste mantelzorg in combinatie met de meldcode
Nelleke Westerveld, senior projectleider Movisie
Omgaan met weerstand bij vermoedens van ouderenmishandeling
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Willeke Trentelman, acteur
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 11 juni 2024

Thema: Online dag

Deze dag is alleen online te volgen. De onderwerpen op het programma zijn: Toxische stress; Samenwerken met Veilig Thuis; Sexting en groomig, met als afsluiter Marina, ervaringsdeskundige kindermisghandeling.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met mensen met een migratieachtergrond: Huiselijk geweld begrijpen en omgaan met cultuurverschillen
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Een ervaringsdeskundige in zetten bij bewustwording en beleid
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 25 september 2024

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA Connect Claudia Costa
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 25 september 2024

Thema: Juridische Basisdag voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteam

Deze dag, specifiek voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 30 september 2024

Thema: Themadag: Conflict scheiding/relatiebreuk

Een scheiding/relatiebreuk tussen ouders met conflicten, kan dermate ernstig zijn dat het starten van de meldcode en/of melden bij Veilig Thuis nodig is. Deze dag worden ouderonthechting, de oorzaken die kunnen leiden tot ouderonthechting behandeld, wat kun je tegen komen bij een complexe scheiding en vermoedens van seksueel misbruik.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Complexe scheidingsproblematiek
Amriet Timofei, Senior Veilig Thuis medewerker Veilig Thuis Hollands Midden
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Vermoedens seksueel misbruik met op de achtergrond complexe echtscheiding
Arend Groot, Maatschappelijk werker, klinisch epidemioloog Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren UMC Utre
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Complexe scheidingen, Do’s en don’ts voor professionals?
Merel Veen, Trainer Partners voor Jeugd
Risico's van internet gebruik bij scheiding, stalking
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Oorzaken voor gedrag tot ouderonthechting.
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Complexe scheidingen, Do’s en don’ts voor professionals?
Merel Veen, Trainer Partners voor Jeugd
Risico's van internet gebruik bij scheiding, stalking
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 30 september 2024

Thema: Expertdag Niveau 2

Na Expertdag 1, ga je verder met verdieping in de rol van aandachtsfunctionaris. Deze dag kunnen er twee van de drie workshops worden gekozen. De workshops van drie uur zijn gericht op: het borgen van de meldcode, zorgvuldig documenteren binnen het juridisch kader en samenwerken.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:35KEUZE-ONDERDELEN
Zorgvuldig documenteren binnen juridisch kader
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
Borgen van de meldcode
Gerda Roos, Harten3
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Samenwerken
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Borgen van de meldcode
Gerda Roos, Harten3
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Samenwerken
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Zorgvuldig documenteren binnen juridisch kader
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 oktober 2024

Thema: Themadag: Onderwijs

Een dag voor aandachtsfunctionarissen uit het onderwijs: De onderdelen die deze dag o.a. aan bod komen zijn: Plenair: Toxische stress, hoe kunnen we dit binnen het onderwijs herkennen en wat kan er gedaan worden. De indrukwekkende documentaire 'Waarom bleef je niet voor mij?' Milou toont de documentaire met aanvullend een interactief vraag-gesprek. De workshops waaruit gekozen kan worden zijn: Documenteren en concretiseren van signalen; Tips van een ervaringsdeskundige hoe te handelen; In gesprek gaan over veiligheid, wat is daar voor nodig? En SafetyNed legt uit waar de risico's zitten voor kinderen en jongeren bij online gebruik.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Waarom bleef je niet voor mij?
Milou Gevers, Documentaire maker
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
SafetyNed, kinderen en jongeren online
Robert Weinberg, Medewerker Tech Team safetyNed SafetyNed
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
SafetyNed, kinderen en jongeren online
Robert Weinberg, Medewerker Tech Team safetyNed SafetyNed
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 oktober 2024

Thema: Themadag: Veilig Thuis

Een hele dag gericht op samenwerken met Veilig Thuis. Wat doet Veilig Thuis en wat kan de aandachtsfunctionaris/beroepskracht doen voor de samenwerking in stap 2 en 5 van de meldcode. Onderdelen die worden behandeld zijn: uitleg werkwijze VT; gespreksvoering met VT over adviesvraag en melden; omschrijven signalen en zorg voor de melding en advies; het bespreken van de veiligheid en de drie vragen van het afwegingskader in stap 5 met VT.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Regietheater gespreksvoering
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Wegen van veiligheid in stap 4 van de meldcode
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
Gespreksvoering voor advies vragen en melden bij Veilig Thuis
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Omschrijven van signalen voor advies vragen/melden bij Veilig Thuis
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Omschrijven van signalen voor advies vragen/melden bij Veilig Thuis
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Tea Hol, Directeur LVAK
Gespreksvoering voor advies vragen en melden bij Veilig Thuis
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Wegen van veiligheid in stap 4 van de meldcode
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 8 oktober 2024

Thema: Themadag Gespreksvoering in de praktijk

Het vertrouwen van een betrokkene krijgen en houden, hangt vooral af van 'hoe' het gesprek door de beroepskracht wordt gevoerd. Op deze interactieve dag wordt er uitgelegd (en geoefend), hoe je verschillende technieken in kunt zetten. In de workshops kun je oefenen met: hoe vraag je door; hoe ga je om met emotie en hoe laat ik mijn interpretaties los in een gesprek. Plenair laat Jeroen zien wat er kan gebeuren als het gesprek 'niet' wordt gevoerd en met regietheater wordt er geoefend met twee casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Regietheater gespreksvoering
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering gericht op 'doorvragen'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'gesprek voeren zonder interpretaties en aannames'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'omgaan met emoties'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering gericht op 'omgaan met emoties'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'gesprek voeren zonder interpretaties en aannames'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'doorvragen'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 oktober 2024

Thema: Themadag: Profileren voor de aandachtsfunctionaris

Hoe zorg je er voor dat je als aandachtsfunctionaris de spin in het web bent? Om het profileren te leren worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes, die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: hoe kan ik mij profileren als AF, hoe presenteer ik mij als AF, begeleiden van collega's bij gesprekken en hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Begeleiden van collega’s bij gesprekken over zorg bij vermoedens van HG en KM
Nog niet bekend,
Profileren voor de aandachtsfunctionaris
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Hoe presenteer ik mij als aandachtsfunctionaris?
Ilonka Ory, Singer/songwriter, Theatermaker, Schrijver...
Hoe draag ik als aandachtsfunctionaris bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 oktober 2024

Thema: Juridische basisdag ouderenmishandeling

Deze dag, specifiek voor aandachtsfunctionarissen die alleen met ouderen werken, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren, financieel misbruik en mentorschap/bewindvoering. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader meldcode ouderen
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 6 november 2024

Thema: Themadag: De Meldcode

Deze dag staat in teken van de meldcode. Onderdelen die worden behandeld zijn: uitleg werkwijze VT; gespreksvoering motiveren van collega's; documenteren en concretiseren van signalen; starten van de meldcode

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Wat doet Veilig Thuis na de melding?
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering: Starten van de meldcode
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Gespreksvoering gericht op 'motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Gespreksvoering: Starten van de meldcode
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Gespreksvoering gericht op 'motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 20 november 2024

Thema: Themadag: Gespreksvoering

Een hele dag gespreksvoering oefenen!! Na een uitleg van 45 minuten over de ABC methode, wordt er in blokken van 1 1/2 uur met verschillende thema's gewerkt. Deze dag wordt ingevuld met plenaire momenten en oefenmomenten. Voor de oefenmomenten ga je in kleine groepjes aan de slag met oefensets met casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (uitleg)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (verdieping)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 21 november 2024

Thema: Week tegen Kindermishandeling: Themadag Kindermishandeling

Een speciale dag in de Week tegen Kindermishandeling met een indrukwekkende voorstelling, een keuze uit acht workshops en een lancering van...

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Armoede en Kindermishandeling
Rian Teeuw, Kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis- Amsterdam UMC, locatie AMC
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Voorstelling: Jonge klei
Ted Kloosterboer, Directeur Stichting Praat
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
Effectieve communicatie met jonge gezinnen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding De Seksualiteitschool
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool
Hoe je overleeft wat je beleeft.....
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Effectieve communicatie met jonge gezinnen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding De Seksualiteitschool
Hoe je overleeft wat je beleeft.....
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
16:00PLENAIR ONDERDEEL
Presentatie
Tea Hol, Directeur LVAK
17:00AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 2 december 2024

Thema: Expertdag niveau 3

Na Expertdag 1 en 2, ga je weer verder met verdieping in de rol van aandachtsfunctionaris. Deze dag kunnen er twee van de drie workshops worden gekozen. De workshops van drie uur zijn gericht op: Empatische gespreksvoering; Weerstand en agressie bij betrokkene en omgaan met zorg bieden versus zorgen voor veiligheid.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30KEUZE-ONDERDELEN
Zorg bieden versus zorgen voor veiligheid
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie bij betrokkene
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Empathische gespreksvoering
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Empathische gespreksvoering
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Zorg bieden versus zorgen voor veiligheid
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren Politie Limburg
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie bij betrokkene
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 2 december 2024

Thema: Juridische basisdag voor onderwijs en kinderopvang

Deze dag, specifiek voor onderwijs en kinderopvang, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader onderwijs en kinderopvang
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.