Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 7 juni 2023

Thema: Juridische Basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Rosie de Weerd, jurist
14:30PAUZE
15:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 12 juni 2023

Thema: Themadag Ouderenmishandeling

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op ouderenmishandeling. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, werkvormen, documenteren en

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
In gesprek gaan zonder het vertrouwen te verliezen
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Gespreksvoering bij (ontspoorde) mantelzorg
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Gespreksvoering bij (ontspoorde) mantelzorg
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 22 juni 2023

Thema: Themadag gezondheidszorg

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Pijnlijk bewijs
Bertine Spooren, Forensisch arts, gerechtelijk deskundige
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Medische verwaarlozing
Jolande Schoonenberg, Vertrouwensarts Schoonenberg opleiding en advies
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 26 juni 2023

Thema: Themadag kind en jongeren

Deze dag is speciaal voor aandachtsfunctionarissen werkzaam met kinderen en jongeren. Toxische stress wat is het en wat kunnen wij doen om de veiligheid te vergroten.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe draag ik als aandachtsfunctionaris bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Annemarie van Rhee, Casemanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Annemarie van Rhee, Casemanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 18 september 2023

Thema: Dag voor de GGZ

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op het werk binnen de GGZ. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, veiligheid, trauma,

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering binnen de GGZ
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Waarom bleef je niet voor mij?
Milou Gevers, Documentaire maker
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Als ouder door je kind mishandeld
Marianne Dekker, Ervaringsdeskundige oudergeweld ervarings-deskundigen.nl
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Als ouder door je kind mishandeld
Marianne Dekker, Ervaringsdeskundige oudergeweld ervarings-deskundigen.nl
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 27 september 2023

Thema: Juridische Basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 27 september 2023

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Wendy Tazelaar,
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 oktober 2023

Thema: Dag voor Maatschappelijk werk en Wijkteams

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op het werk van maatschappelijk werk en wijkteams. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, veiligheid, trauma, sexting, werkvormen en Veilig Thuis.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
In gesprek gaan zonder het vertrouwen te verliezen
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samen voor Veiligheid
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Samenwerken met Veilig Thuis
Tea Hol, Directeur LVAK
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 oktober 2023

Thema: Expertdag niveau 2

De deelnemers kiezen op deze dag twee lange workshops. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Omgaan met weerstand, praktijkdilemma's op juridisch vlak en eigen regie. Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:35KEUZE-ONDERDELEN
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Eigen regie voor jou als aandachtsfunctionaris
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Eigen regie voor jou als aandachtsfunctionaris
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 12 oktober 2023

Thema: Dag voor het onderwijs

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op alle sectoren binnen het onderwijs. Onderwerpen zijn: signalen bij intieme terreur, grondhouding bij gespreksvoering, traumasensitief werken in het onderwijs, werkvormen en uitleg Veilig Thuis/OTS/Raad.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Intieme terreur, wat is het? Welke signalen kan jij zien?
Katinka Lünnemann, lector en senior onderzoeker HU, Verwey-Jonker Instituut
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie'
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Workshop: Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Miriam Jeurissen,
Traumasensitief werken in het onderwijs
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Traumasensitief werken in het onderwijs
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
Workshop: Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Miriam Jeurissen,
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 2 november 2023

Thema: Themadag Hulpverlening en hulp bij Trauma

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn hulpverlening en hulp bij trauma. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, trauma en handelen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering bij motiveren voor hulp
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Handvatten voor het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen
Milou Lunnemann, Onderzoeker Verwey-jonker Instituut
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 6 november 2023

Thema: Dag van het jonge kind (-9 maanden tot 6 jaar)

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen.
Lenneke Alink, Hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Vroegkinderlijke verwaarlozing en Geweld: een Gordiaanse knoop?
Jolande Schoonenberg, Vertrouwensarts Schoonenberg opleiding en advies
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
Yael Meijer, Hoofd behandelprogramma 0-6 Amersfoort-Ermelo Fornhese GGZ centraal
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
14:45PAUZE
15:00KEUZE-ONDERDELEN
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
Yael Meijer, Hoofd behandelprogramma 0-6 Amersfoort-Ermelo Fornhese GGZ centraal
Vroeg signalering van letsel
Elise van de Putte, hoogleraar en kinderarts sociale pediatrie UMCU
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 15 november 2023

Thema: Symposium KM

Op dit symposium staat kindermishandeling centraal, wat doet toxische stress met een kind. Hoe ga jij het gesprek aan? En wat weten we over de online wereld. Als afsluiter neemt Hameeda je mee in de impact van kindermishandeling, welke sporen kan dit achterlaten.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
De succesfactoren van een goede aanpak van huiselijk geweld
Frank van Leerdam, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Heerlen
Perry Derks,
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie'
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Online kwetsbaar en de gevolgen
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Impact van kindermishandeling
Hameeda Lakho, Directeur Stichting Geheim Geweld Stichting Geheim Geweld
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 7 december 2023

Thema: Expertdag niveau 3

Een dag met verdieping met 3 verschillende lange keuze workshops. De dag gaat over daderschap en slachtofferschap, zorg en veiligheid, wat te doen bij aangifte? En over weerstand en verbale agressie, wat kies jij?

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30KEUZE-ONDERDELEN
Zorg en veiligheid
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie
Wendy Tazelaar,
Daderschap en slachtofferschap
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Daderschap en slachtofferschap
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
Zorg en veiligheid
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie
Wendy Tazelaar,
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 11 december 2023

Thema: Symposium kindermishandeling online

Symposium kindermishandeling online. Tijdens de dag komen de volgende onderwerpen aan bod: succesfactoren, motiveren van collega's, samenwerken met Veilig Thuis, inzet van ervaringsdeskundigen en online kwetsbaarheid.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De succesfactoren van een goede aanpak van huiselijk geweld
Frank van Leerdam, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Heerlen
Perry Derks,
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Nog niet bekend,
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met mensen met een migratieachtergrond: Huiselijk geweld begrijpen en omgaan met cultuurverschillen
Nadia El Idrissi,
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe een ervaringsdeskundige in te zetten bij bewustwording en beleid
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Online kwetsbaar en de gevolgen
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 12 december 2023

Thema: Symposium huiselijk geweld online

Op deze online dag worden er verschillende thema's behandeld, onder andere de succesfactoren bij de aanpak van huiselijk geweld, samenwerken met Veilig Thuis. Opvang van slachtoffers seksueel misbruik. En in gesprek met een ervaringsdeskundige; Waar liep hij zelf tegenaan in de rol van pleger?

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De succesfactoren van een goede aanpak van huiselijk geweld
Frank van Leerdam, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Heerlen
Perry Derks,
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Nog niet bekend,
11:45PLENAIR ONDERDEEL
Motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met mensen met een migratieachtergrond: Huiselijk geweld begrijpen en omgaan met cultuurverschillen
Nadia El Idrissi,
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Eerste opvang slachtoffers seksueel geweld bij volwassenen en ouderen. Wat doet het CSG?
Evelien Koerselman, GGD CSG
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Ervaringsdeskundige huiselijk geweld aan het woord
Ray Zijlstra, Ervaringsdeskundige huiselijk geweld
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 maart 2024

Thema: Masterclass Juridisch

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde juridische kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Nicole Hoogenboom, Richard Korver advocaten
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.