Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

maandag 11 december 2023

Thema: Symposium kindermishandeling

Symposium kindermishandeling online. Tijdens de dag komen de volgende onderwerpen aan bod: succesfactoren, motiveren van collega's, samenwerken met Veilig Thuis, inzet van ervaringsdeskundigen en online kwetsbaarheid.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De succesfactoren van een goede aanpak van huiselijk geweld
Frank van Leerdam, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Heerlen
Perry Derks,
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met mensen met een migratieachtergrond: Huiselijk geweld begrijpen en omgaan met cultuurverschillen
Nadia El Idrissi,
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe een ervaringsdeskundige in te zetten bij bewustwording en beleid
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Online kwetsbaar en de gevolgen
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 12 december 2023

Thema: Symposium huiselijk geweld

Op deze online dag worden er verschillende thema's behandeld, onder andere de succesfactoren bij de aanpak van huiselijk geweld, samenwerken met Veilig Thuis. Opvang van slachtoffers seksueel misbruik. En in gesprek met een ervaringsdeskundige; Waar liep hij zelf tegenaan in de rol van pleger?

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De succesfactoren van een goede aanpak van huiselijk geweld
Frank van Leerdam, Coördinerend specialistisch inspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Heerlen
Perry Derks,
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
11:45PLENAIR ONDERDEEL
Motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Effectieve communicatie met mensen met een migratieachtergrond: Huiselijk geweld begrijpen en omgaan met cultuurverschillen
Nadia El Idrissi,
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Eerste opvang slachtoffers seksueel geweld bij volwassenen en ouderen. Wat doet het CSG?
Evelien Koerselman, Forensisch verpleegkundige GGD BZO GGD CSG
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Ervaringsdeskundige huiselijk geweld aan het woord
Ray Zijlstra, Ervaringsdeskundige huiselijk geweld
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 22 januari 2024

Thema: Basisdag juridisch

Op deze dag wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 8 februari 2024

Thema: Basisdag Eergerelateerd geweld

Is eergerelateerd geweld anders dan huiselijk geweld? In de ochtend wordt er uitleg gegeven in wat eergerelateerd geweld is. In de workshops komt aan bod: hoe te handelen bij eergerelateerd geweld in de stappen van de meldcode, wat zijn signalen bij vrouwlijke genitale verminking en hoe te handelen bij vermoedens van huwelijksdwang.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar
Bayram Varli, Trainer, deskundige eergerelateerd geweld ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Signalen van meisjesbesnijdenis
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, deskundige eergerelateerd geweld ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Nursen Arslan, Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Nursen Arslan, Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating
Signalen van meisjesbesnijdenis
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, deskundige eergerelateerd geweld ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 6 maart 2024

Thema: Themadag Münchhausen by Proxy

Een vertrouwensarts en een ervaringsdeskundige laten zien wat Münchhausen by Proxy is, wat het betekent voor een kind, wat de gevolgen zijn als volwassene. In de workshops komen aan bod: de praktijk van Münchhausen by Proxy met de signalen, casuïstiek en handelen bij vermoedens van Münchhausen by Proxy en in gesprek gaan met het kind/jongeren.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy door vertrouwensarts
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
In gesprek met kinderen bij vermoedens van mogelijk Münchhausen by Proxy
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen bij vermoedens van mogelijk Münchhausen by Proxy
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 11 maart 2024

Thema: Themadag: Letsel

Als aandachtsfunctionaris krijg je soms te maken met personen met letsel. En wat doe jij dan? Zou jij letsel herkennen? Bij welke blauwe plek of wond ga je actie ondernemen? Op al je vragen en meer krijg jij deze dag antwoord.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De forensische kijk op letsel
Bertine Spooren, Forensisch arts, gerechtelijk deskundige
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Meisjesbesnijdenis
Marthine Bos, Pharos
In gesprek over letsel
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Wat kan jij zien in de praktijk?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Meisjesbesnijdenis
Marthine Bos, Pharos
In gesprek over letsel
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Wat kan jij zien in de praktijk?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 maart 2024

Thema: Masterclass Juridisch

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde juridische kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Nicole Hoogenboom, Richard Korver advocaten
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 maart 2024

Thema: Masterclass Ouderenmishandeling

Deze masterclass is gericht op casuïstiek over ouderen met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, mantelzorgverlenerscheck, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Ouderenmishandeling
Tea Hol, Directeur LVAK
Gerda Roos, Harten3
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Probleemgedrag bij persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen
Gert Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde Dagelijks Leven
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 18 maart 2024

Thema: Themadag: Kinderopvang

Deze dag is speciaal voor de kinderopvang, de lezingen en workshops zijn specifiek ingericht voor deze doelgroep.

Meest geschikt voor sectoren: Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen
Thekla Vrolijk-Bosschaert, Kinder- en jeugdpsychiater in opleiding
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Documenteren voor de kinderopvang
Tea Hol, Directeur LVAK
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 3 april 2024

Thema: Basisdag Juridisch voor maatschappelijk werk en wijkteams

Op deze dag wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterclass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Jeugdgezondheidszorg, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Tea Hol, Directeur LVAK
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 3 april 2024

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Wendy Tazelaar,
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 24 april 2024

Thema: Basisdag juridisch voor gezondheidszorg en GGZ

Op deze dag wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterclass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Tea Hol, Directeur LVAK
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 23 mei 2024

Thema: Themadag Gespreksvoering

Een hele dag gespreksvoering oefenen!! Na een uitleg van 45 minuten over de ABC methode, wordt er in blokken van 1 1/2 uur met verschillende thema's gewerkt. Deze dag wordt ingevuld met plenaire momenten en oefenmomenten. Voor de oefenmomenten ga je in kleine groepjes aan de slag met oefensets met casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (uitleg)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (verdieping)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 10 juni 2024

Thema: Basisdag Juridisch voor onderwijs en kinderopvang

Op deze dag wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterclass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen en (kwetsbare) volwassenen
Tea Hol, Directeur LVAK
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 oktober 2024

Thema: Themadag: Profileren voor de aandachtsfunctionaris

Hoe zorg je er voor dat je als aandachtsfunctionaris de spin in het web bent? Om het profileren te leren worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes, die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: hoe kan ik mij profileren als AF, hoe presenteer ik mij als AF, begeleiden van collega's bij gesprekken en hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Hoe presenteer ik mij als aandachtsfunctionaris?
Ilonka Ory, Singer/songwriter, Theatermaker, Schrijver...
Begeleiden van collega’s bij gesprekken over zorg bij vermoedens van HG en KM
Anne van Hoorn, Trainer en coach Ovora
Profileren voor de aandachtsfunctionaris
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Hoe draag ik als aandachtsfunctionaris bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.