Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 30 september 2020

Thema: Eergerelateerd Geweld

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:15LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Huwelijksdwang
Shirin Musa, Directeur van Femmes for Freedom
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Signalen van vrouwlijke genitale verminking
Fadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 28 oktober 2020

Thema: Münchhausen by Proxy

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Voorlichter Stombp
Lien Daams, Medewerker Stombp
12:00LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Gesprekstrainer, Trainingsacteur en Orthopedagoog
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Voorlichter Stombp
Lien Daans, Stichting Stombp
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Voorlichter Stombp
Lien Daans, Stichting Stombp
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Gesprekstrainer, Trainingsacteur en Orthopedagoog
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 4 november 2020

Thema: Symposium Ouderenmishandeling

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening Dagvoorzitter
Judith van Lierop, dagvoorzitter
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Risicoprofielen ouderenmishandeling
Eline Verbeek, Onderzoeker
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld en ouderen
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist
12:15LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouderenmishandeling en psychiatrische problematiek
Sigrid Wittenberg, Klinisch Geriater
14:15PAUZE
14:30PLENAIR ONDERDEEL
Mantelzorgverlenerscheck
Robin Feenstra, Gesprekstrainer, Trainingsacteur en Orthopedagoog
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 november 2020

Thema: Man als slachtoffer huiselijk geweld

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld, man als slachtoffer
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist
12:00LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker
Herken processen en risico’s voor mannen in scheidingssituaties in de relatie tot hun kinderen.
Rik Lievers, senior trainer/conflictbemiddelaar
Mannenmishandeling, het taboe voorbij
Nicole van Zon, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
Ilona Rutten, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker
Herken processen en risico’s voor mannen in scheidingssituaties in de relatie tot hun kinderen.
Rik Lievers, senior trainer/conflictbemiddelaar
Mannenmishandeling, het taboe voorbij
Nicole van Zon, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
Ilona Rutten, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 17 november 2020

Thema: Symposium Kind en Jongeren (-9mnd- 18 jaar)

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De schaduwkanten van ouderschap
Suzanne Kuik
Mirjam Wijnja, UMCG
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
De schaduwkanten van ouderschap
Suzanne Kuik
Mirjam Wijnja, UMCG
11:30PLENAIR ONDERDEEL
Safety Net, kinderen en jongeren online
Robert Weinberg
Gjalt Hofstra, Programmacoordinator Tech Team
12:30LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
gespreksvoering met kinderen en jongeren
Robin Feenstra, Gesprekstrainer, Trainingsacteur en Orthopedagoog
15:45PLENAIR ONDERDEEL
Het is niet stoer
Fiet van Beek, auteur/onderzoeker
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 23 november 2020

Thema: Expertgroep niveau 1

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Scherp
Tea Hol, Directeur
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, jeugdarts KNMG
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'
Claudia Costa, Ambulance-forensisch verpleegkundige/trainer en aandachtsfunctionaris kinder- en ouderenmishandeling/ huiselijk geweld
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:30LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 26 november 2020

Thema: Seksueel Geweld

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Schade van seksueel misbruik voor kinderen op de lange termijn
Janna Teeuwen, Psycholoog en casemanager CSG
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Eerste opvang slachtoffers seksueel geweld, wat doet het CSG en wat kunt u doen?
Janna Teeuwen, Psycholoog en casemanager CSG
12:00LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker
Ouderenmishandeling en seksueel geweld
Laura van der Voorn, AF OM
Ervaringsdeskundigen seksueel misbruik in gesprek met hulpverleners
Janny van Heerbeek, Gedragswetenschapper
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker
Ouderenmishandeling en seksueel geweld
Laura van der Voorn, AF OM
Ervaringsdeskundigen seksueel misbruik in gesprek met hulpverleners
Janny van Heerbeek, Gedragswetenschapper
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 30 november 2020

Thema: Juridische masterclass (Expertdag 3)

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
13:00LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Richard Korver, Advocaat
15:30PLENAIR ONDERDEEL
Nabespreking met hapje en drankje
Tea Hol, Directeur
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 december 2020

Thema: Partnergeweld

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP (met koffie en thee)
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Scherp
Tea Hol, Directeur
09:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Mannenmishandeling, het taboe voorbij
Nicole van Zon, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
Ilona Rutten, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang
12:00LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Huiselijk geweld en safetyNed
Gjalt Hofstra, Programmacoordinator Tech Team
14:45PLACEHOLDER KEUZE
14:45PLACEHOLDER KEUZE
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.