Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 5 oktober 2022

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Cynthia Kaak, Aandachtsfunctionaris HG/KM/OM Noordwest Ziekenhuisgroep
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 10 oktober 2022

Thema: Jubileumdag 10 jaar LVAK, regio randstad noord

De LVAK komt naar je toe! Om het 10-jarig bestaan van de LVAK te vieren komen we naar deze prachtige locatie voor een bijscholingsdag met een feestelijk tintje. Het thema van deze dag is “gespreksvoering”, en komt terug in film, sprekers en oefeningen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Amsterdam

• Ochtendprogramma •
08:45INLOOP
09:15PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Dagvoorzitter,
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Scherp
Filmmaker, LVAK
10:30PLENAIR ONDERDEEL
De meldcode hanteren zonder het vertrouwen te verliezen
Xavier Moonen, Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
11:30PAUZE
12:00PLENAIR ONDERDEEL
Juridische regels bij het bespreken van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
13:00LUNCH
• Middagprogramma •
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Oefening, bouwen aan gespreksvoering
Tea Hol, Directeur LVAK
15:30PAUZE
16:00PLENAIR ONDERDEEL
Als klap op de vuurpijl: een wervelwind, zonder poespas regelrecht je hart in!
...een verrassing...,
17:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 13 oktober 2022

Thema: Jubileumdag 10 jaar LVAK, regio oost

De LVAK komt naar je toe! Om het 10-jarig bestaan van de LVAK te vieren komen we naar deze prachtige locatie voor een bijscholingsdag met een feestelijk tintje. Het thema van deze dag is “gespreksvoering”, en komt terug in film, sprekers en oefeningen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Arnhem

• Ochtendprogramma •
08:45INLOOP
09:15PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Dagvoorzitter,
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Scherp
Filmmaker, LVAK
10:30PLENAIR ONDERDEEL
De meldcode hanteren zonder het vertrouwen te verliezen
Xavier Moonen, Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
11:30PAUZE
12:00PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader en zichtbaarheid van de aandachtsfunctionaris
Wilma Duijst, Hoogleraar Forens. geneeskunde Maastricht University, GGD Ijsselland
13:00LUNCH
• Middagprogramma •
14:00PLENAIR ONDERDEEL
Oefening, bouwen aan gespreksvoering
Tea Hol, Directeur LVAK
15:30PAUZE
16:00PLENAIR ONDERDEEL
Als klap op de vuurpijl: een wervelwind, zonder poespas regelrecht je hart in!
...een verrassing...,
17:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 10 november 2022

Thema: Dag voor de Indirecte aandachtsfunctionaris

Deze dag wordt er actief gewerkt aan (nieuwe) inzichten om de meldcode te borgen, zodat via de Indirecte aandachtsfunctionaris de medewerkers gesteund en gemotiveerd worden om de meldcode daadwerkelijk in te zetten bij vermoedens van HG en KM. Een ingevulde kalender, met een jaar aan activiteiten, neemt de Indirecte aandachtsfunctionaris mee naar huis.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Belang van de aandachtsfunctionaris
Tea Hol, Directeur LVAK
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Taken van de indirecte- en directe aandachtsfunctionaris
Tea Hol, Directeur LVAK
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
12:45PLENAIR ONDERDEEL
Borgen van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Vanaf morgen...
Tea Hol, Directeur LVAK
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 24 november 2022

Thema: Juridische basisdag

Op deze dag wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 7 december 2022

Thema: Symposium kindermishandeling online

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe komt het dat we de intergenerationele cirkel zo moeilijk kunnen doorbreken?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Mensenhandel en de meldcode
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Wanneer en hoe de kindcheck inzetten
Tea Hol, Directeur LVAK
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Diny Flierman, Ketenmanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
De gevolgen van toxische stress
Xavier Moonen, Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 8 december 2022

Thema: Symposium huiselijk geweld online

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De gevolgen van toxische stress
Xavier Moonen, Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe komt het dat we de intergenerationele cirkel zo moeilijk kunnen doorbreken?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Tijdelijk huisverbod
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Achterlating bij volwassen
Ellen van Leeuwen, Casemanger Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Wanneer en hoe de kindcheck inzetten
Tea Hol, Directeur LVAK
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Mensenhandel en de meldcode
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 14 december 2022

Thema: Juridische basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.