Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 22 september 2021

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 22 september 2021

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 29 september 2021

Thema: Kwetsbare Volwassenen

Deze dag is speciaal ontwikkeld voor aandachtsfunctionarissen werkzaam met kwetsbare volwassenen, denk aan mensen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of kwetsbare ouderen. De onderdelen zijn gespreksvoering met kwetsbare volwassenen, het bieden van veiligheid binnen een organisatie, borgen van de meldcode en het kind als mantelzorger.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Speciaal Onderwijs, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Veiligheid bieden bij kwetsbare volwassenen
Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog/orthopedagoog
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering met kwetsbare volwassenen.
Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog/orthopedagoog
Starten van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
Ouder van mijn ouders
Jolanda den Hartog, Consulent Sien
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering met kwetsbare volwassenen.
Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog/orthopedagoog
Starten van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
Ouder van mijn ouders
Jolanda den Hartog, Consulent Sien
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 4 oktober 2021

Thema: Expertdag niveau 2

De deelnemers kiezen op deze dag twee lange workshops. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: omgaan met weerstand, praktijkdilemma's op juridisch vlak, de aandachtsfunctionaris als spin in het web. Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30KEUZE-ONDERDELEN
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 11 oktober 2021

Thema: Specifiek voor SEH, HAP, Ambulancedienst en GGZ crisis.

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: vertellen dat je gaat melden bij VT, handelen bij eergerelateerd geweld en gespreksvoering bij een verstandelijke beperking. Bij de start van de dag wordt er een boek aangeboden door Sivera Berben.

Meest geschikt voor sectoren: GGZ, Politie/Justitie, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Ouderenmishandeling in de acute zorg
Sivera Berben, associate lector Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering met mensen met een verstandelijke beperking in acute situatie
Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog/orthopedagoog
Gespreksvoering 'Melden bij Veilig Thuis'
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Handelen tijdens kort contact bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
11:30PAUZE
11:45VERVOLG PROGRAMMA
12:45LUNCH
• Middagprogramma •
13:30VERVOLG PROGRAMMA
14:15PAUZE
14:30VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 oktober 2021

Thema: Profileren voor de Aandachtsfunctionaris

Hoe zorg je er voor dat je als aandachtsfunctionaris de spin in het web bent? Om het profileren te leren worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes, die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: hoe presenteer ik mij als AF, wat kan ik aan PR doen, begeleiden van collega's bij gesprekken en hoe zorg ik voor meer tijd voor de meldcode.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Wat kan de aandachtsfunctionaris aan PR doen?
Huup Reuver, Aandachtsfunctionaris gemeente Groningen en GGD
Begeleiden van collega’s bij gesprekken over zorg bij vermoedens van HG en KM
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Hoe maak ik meer tijd voor de meldcode!
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
Hoe presenteer ik mij als aandachtsfunctionaris?
Ilonka,
11:15PAUZE
11:30VERVOLG PROGRAMMA
12:45LUNCH
• Middagprogramma •
13:30VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 3 november 2021

Thema: Wat is goede hulpverlening?

De voorwaarde voor goede hulpverlening is in eerste instantie het creëren van veiligheid. Hoe en met wie wordt de veiligheid gecreëerd en wat zijn dan de voorwaarden voor goede hulp. Kees neemt ons mee in zijn wereld van hulpverlening.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Het verhaal van Kees
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
10:15PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken voor veiligheid
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Henrique Sachse, Vertrouwensarts Veilig Thuis Veilig Thuis Hollands Midden
12:15PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken voor veiligheid
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Wat is goede hulpverlening?
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken in de praktijk
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 8 november 2021

Thema: Masterclass Gezondheidszorg

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes (ingedeeld op sector) aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, kindcheck, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Gezondheidszorg
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Ik was te sterk!
Ester Wijnen, spreker over partnergeweld Spirit2gether
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 17 november 2021

Thema: Symposium Kindermishandeling

Een symposium in de week tegen kindermishandeling. De uitvoering van deze dag is geheel plenair. De onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe kan het dat Jeroen, Sander en Frank na een traumatisch jeugd uiteindelijk toch hun leven konden verbeteren en hun levensvreugde vonden?, lange termijngevolgen van kindermishandeling, wat betekent het om als kind voor je ouders te moeten zorgen en verder kijken, het is niet altijd wat het lijkt.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Durf jij te beginnen?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Lange-termijngevolgen van kindermishandeling
Rian Teeuw, Kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis- Amsterdam UMC, locatie AMC
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouder van mijn ouders
Jolanda den Hartog, Consulent Sien
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Verder kijken
Frank van de Goot, Patholoog Symbiant
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 24 november 2021

Thema: Masterclass Kinderopvang

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes (ingedeeld op sector) aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, conflictscheiding, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Jeugdgezondheidszorg, Kinderopvang, Jeugdzorg, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Kinderopvang
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouder van mijn ouders
Jolanda den Hartog, Consulent Sien
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 29 november 2021

Thema: Juridische Masterclass

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde juridische kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Richard Korver, Advocaat Richard Korver advocaten
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 1 december 2021

Thema: Dag voor gezondheidszorg

Een dag met veel verschillende onderdelen, gericht op aanpak kindermishandeling. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Jeroen die laat zien hoe belangrijk handelen is, wat hoort bij gezonde seksuele ontwikkeling en wat niet, gespreksvoering met kinderen en gespreksvoering met jongeren, concretiseren van signalen en motiveren van collega's.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Concretiseren van signalen
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding Belle Barbé
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding Belle Barbé
In gesprek met jongeren
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Hoe motiveer ik als aandachtsfunctionaris mijn collega's om de meldcode te gebruiken?
Hilbert Jan Smitt, Trainer LVAK
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 26 januari 2022

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 3 februari 2022

Thema: Dag voor Eergerelateerd geweld

Wat is eergerelateerd geweld, is het anders dan huiselijk geweld? Op deze dag wordt er uitleg en inzicht gegeven. In de workshops komt aan bod: de stappen van de meldcode bij eergerelateerd geweld en hoe te handelen, signalen van vrouwlijke genitale verminking en huwelijksdwang.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Schadelijke traditionele praktijken (oa huwelijksdwang en achterlating)
Shirin Musa, Directeur van Femmes for Freedom
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
Signalen van vrouwlijke genitale verminking
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Schadelijke traditionele praktijken (oa huwelijksdwang en achterlating)
Shirin Musa, Directeur van Femmes for Freedom
Signalen van vrouwlijke genitale verminking
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 februari 2022

Thema: Expertdag niveau 2

De deelnemers kiezen op deze dag twee lange workshops. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Omgaan met weerstand, praktijkdilemma's op juridisch vlak, de aandachtsfunctionaris als spin in het web. Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:30KEUZE-ONDERDELEN
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 februari 2022

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Cynthia Kaak, Aandachtsfunctionaris HG/KM/OM Noordwest Ziekenhuisgroep
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 9 maart 2022

Thema: Münchhausen by Proxy

Deze dag wordt geleid door een ervaringsdeskundige en een vertrouwensarts die samen de ervaring van een kind, de gevolgen als volwassene en de medische kant laten zien als er sprake is van Münchhausen by Proxy . In de workshops komen aan bod: de praktijk van Münchhausen by Proxy met de signalen, casuïstiek en handelen bij vermoedens en in gesprek gaan met het kind/jongeren.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 11 mei 2022

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2021, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.