Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 26 januari 2022

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 31 januari 2022

Thema: Dag voor gezondheidszorg

Een dag met veel verschillende onderdelen, gericht op aanpak kindermishandeling. De onderwerpen die aan bod komen zijn: Jeroen die laat zien hoe belangrijk handelen is, wat hoort bij gezonde seksuele ontwikkeling en wat niet, gespreksvoering met kinderen en jongeren en motiveren van collega's.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding Belle Barbé
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering met kinderen en jongeren
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe motiveer ik als aandachtsfunctionaris mijn collega's om de meldcode te gebruiken?
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
16:00AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 3 februari 2022

Thema: Basisdag Eergerelateerd geweld

Wat is eergerelateerd geweld, is het anders dan huiselijk geweld? Op deze dag wordt er uitleg en inzicht gegeven. In de workshops komt aan bod: de stappen van de meldcode bij eergerelateerd geweld en hoe te handelen, signalen van vrouwlijke genitale verminking en huwelijksdwang.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Schadelijke traditionele praktijken (oa huwelijksdwang en achterlating)
Shirin Musa, Directeur van Femmes for Freedom
Signalen van vrouwlijke genitale verminking
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
Signalen van vrouwlijke genitale verminking
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Schadelijke traditionele praktijken (oa huwelijksdwang en achterlating)
Shirin Musa, Directeur van Femmes for Freedom
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 februari 2022

Thema: Expertdag niveau 2

De deelnemers kiezen op deze dag twee lange workshops. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Omgaan met weerstand, praktijkdilemma's op juridisch vlak, de aandachtsfunctionaris als spin in het web. Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:30KEUZE-ONDERDELEN
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 14 februari 2022

Thema: Masterclass Kinderopvang

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes (ingedeeld op sector) aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, conflictscheiding, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sector: Kinderopvang

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Kinderopvang
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouder van mijn ouders
Jolanda den Hartog, Consulent Sien
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 februari 2022

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Cynthia Kaak, Aandachtsfunctionaris HG/KM/OM Noordwest Ziekenhuisgroep
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 9 maart 2022

Thema: Münchhausen by Proxy

Deze dag wordt geleid door een ervaringsdeskundige en een vertrouwensarts die samen de ervaring van een kind, de gevolgen als volwassene en de medische kant laten zien als er sprake is van Münchhausen by Proxy . In de workshops komen aan bod: de praktijk van Münchhausen by Proxy met de signalen, casuïstiek en handelen bij vermoedens en in gesprek gaan met het kind/jongeren.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy door vertrouwensarts
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 14 maart 2022

Thema: Dag voor de kinderopvang 2

Deze dag worden er praktijkvoorbeelden en casussen gebruikt die gericht zijn op de kinderopvang. Onderwerpen zijn: Munchhausen by Proxy gericht op de kinderopvang, in gesprek met kinderen, starten van de meldcode en vervolg bij Veilig Thuis, concretiseren van signalen, sexting en grooming voor de BSO

Meest geschikt voor sectoren: Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy op de kinderopvang
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Starten van de meldcode, melden en vervolg bij Veilig Thuis
Henrique Sachse, Vertrouwensarts Veilig Thuis Veilig Thuis Hollands Midden
Tea Hol, Directeur LVAK
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Starten van de meldcode, melden en vervolg bij Veilig Thuis
Henrique Sachse, Vertrouwensarts Veilig Thuis Veilig Thuis Hollands Midden
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Concretiseren van signalen
Andries Scherpenzeel, Trainer Aandachtsfunctionarissen LVAK InCompany Trainingen Ede
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 17 maart 2022

Thema: Dag voor de kinderopvang 1

Deze dag worden er praktijkvoorbeelden en casussen gebruikt die gericht zijn op de kinderopvang. Onderwerpen zijn: casuïstiek gericht op ouderschap, gezag en echtscheiding op de kinderopvang, ouderonthechting en gezonde sexsuele ontwikkeling.

Meest geschikt voor sector: Kinderopvang

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap en gezag voor de kinderopvang
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden psychologie praktijk Hechtscheiden
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-6 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding Belle Barbé
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 24 maart 2022

Thema: Dag voor het onderwijs

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap en gezag voor het onderwijs
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Starten van de meldcode, melden en vervolg bij Veilig Thuis
Henrique Sachse, Vertrouwensarts Veilig Thuis Veilig Thuis Hollands Midden
Tea Hol, Directeur LVAK
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
Starten van de meldcode, melden en vervolg bij Veilig Thuis
Henrique Sachse, Vertrouwensarts Veilig Thuis Veilig Thuis Hollands Midden
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek met jongeren
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 4 april 2022

Thema: Juridische Masterclass

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde juridische kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Richard Korver, Advocaat Richard Korver advocaten
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 4 april 2022

Thema: Masterclass Eergerelateerd geweld

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes (ingedeeld op sector) aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming, de positie van Veilig Thuis en politie. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
NOG NIET BEKEND
Nog niet bekend, n.v.t.
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 april 2022

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 april 2022

Thema: Masterclass onderwijs

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, conflictscheiding, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing, gericht op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Onderwijs
Tea Hol, Directeur LVAK
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
NOG NIET BEKEND
Nog niet bekend, n.v.t.
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 11 mei 2022

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 11 mei 2022

Thema: Masterclass Maatschappelijk werk, wijkteams

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, conflictscheiding, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing, gericht op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass Maatschappelijk werk
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
NOG NIET BEKEND
Nog niet bekend, n.v.t.
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 10 november 2022

Thema: Dag voor de Indirecte aandachtsfunctionaris

Deze dag wordt er actief gewerkt aan (nieuwe) inzichten om de meldcode te borgen, zodat via de Indirecte aandachtsfunctionaris de medewerkers gesteund en gemotiveerd worden om de meldcode daadwerkelijk in te zetten bij vermoedens van HG en KM. Een ingevulde kalender, met een jaar aan activiteiten, neemt de Indirecte aandachtsfunctionaris mee naar huis.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Belang van de aandachtsfunctionaris
Tea Hol, Directeur LVAK
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Taken van de indirecte- en directe aandachtsfunctionaris
Tea Hol, Directeur LVAK
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
12:45PLENAIR ONDERDEEL
Borgen van de meldcode
Tea Hol, Directeur LVAK
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Vanaf morgen......
Tea Hol, Directeur LVAK
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.