Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 25 september 2024

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA Connect Claudia Costa
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:45VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 25 september 2024

Thema: Juridische Basisdag voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteam

Deze dag, specifiek voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 30 september 2024

Thema: Themadag: Conflict scheiding/relatiebreuk

Een scheiding/relatiebreuk tussen ouders met conflicten, kan dermate ernstig zijn dat het starten van de meldcode en/of melden bij Veilig Thuis nodig is. Deze dag worden ouderonthechting, de oorzaken die kunnen leiden tot ouderonthechting behandeld, wat kun je tegen komen bij een complexe scheiding en vermoedens van seksueel misbruik.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Complexe scheidingsproblematiek
Amriet Timofei, Senior Veilig Thuis medewerker Veilig Thuis Hollands Midden
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Vermoedens seksueel misbruik met op de achtergrond complexe echtscheiding
Arend Groot, Maatschappelijk werker, klinisch epidemioloog Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en Jongeren UMC Utre
12:15LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Risico's van internet gebruik bij scheiding, stalking
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
Complexe scheidingen, do's en don'ts voor professionals
Merel Veen, Trainer Partners voor Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Oorzaken voor gedrag tot ouderonthechting.
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Complexe scheidingen, do's en don'ts voor professionals
Merel Veen, Trainer Partners voor Jeugd
Risico's van internet gebruik bij scheiding, stalking
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 30 september 2024

Thema: Expertdag Niveau 2

Na Expertdag 1, ga je verder met verdieping in de rol van aandachtsfunctionaris. Deze dag kunnen er twee van de drie workshops worden gekozen. De workshops van drie uur zijn gericht op: het borgen van de meldcode, zorgvuldig documenteren binnen het juridisch kader en samenwerken.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:35KEUZE-ONDERDELEN
Zorgvuldig documenteren binnen juridisch kader
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
Borgen van de meldcode
Gerda Roos, Harten3
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Samenwerken
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Borgen van de meldcode
Gerda Roos, Harten3
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Samenwerken
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Zorgvuldig documenteren binnen juridisch kader
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 oktober 2024

Thema: Themadag: Onderwijs

Een dag voor aandachtsfunctionarissen uit het onderwijs: De onderdelen die deze dag o.a. aan bod komen zijn: Plenair: Toxische stress, hoe kunnen we dit binnen het onderwijs herkennen en wat kan er gedaan worden. De indrukwekkende documentaire 'Waarom bleef je niet voor mij?' Milou toont de documentaire met aanvullend een interactief vraag-gesprek. De workshops waaruit gekozen kan worden zijn: Documenteren en concretiseren van signalen; Tips van een ervaringsdeskundige hoe te handelen; In gesprek gaan over veiligheid, wat is daar voor nodig? En SafetyNed legt uit waar de risico's zitten voor kinderen en jongeren bij online gebruik.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Waarom bleef je niet voor mij?
Milou Gevers, Documentaire maker
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
SafetyNed, kinderen en jongeren online
Robert Weinberg, Medewerker Tech Team safetyNed SafetyNed
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
SafetyNed, kinderen en jongeren online
Robert Weinberg, Medewerker Tech Team safetyNed SafetyNed
Hoe te handelen bij vermoeden van huiselijk geweld, advies van een ervaringsdeskundige.
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 7 oktober 2024

Thema: Themadag: Veilig Thuis

Een hele dag gericht op samenwerken met Veilig Thuis. Wat doet Veilig Thuis en wat kan de aandachtsfunctionaris/beroepskracht doen voor de samenwerking in stap 2 en 5 van de meldcode. Onderdelen die worden behandeld zijn: uitleg werkwijze VT; gespreksvoering met VT over adviesvraag en melden; omschrijven signalen en zorg voor de melding en advies; het bespreken van de veiligheid en de drie vragen van het afwegingskader in stap 5 met VT.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Regietheater gespreksvoering
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Omschrijven van signalen voor advies vragen/melden bij Veilig Thuis
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Gespreksvoering voor advies vragen en melden bij Veilig Thuis
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Wegen van veiligheid in stap 4 van de meldcode
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering voor advies vragen en melden bij Veilig Thuis
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Omschrijven van signalen voor advies vragen/melden bij Veilig Thuis
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Tea Hol, Directeur LVAK
Wegen van veiligheid in stap 4 van de meldcode
Yaela Kok, Trainer Veilig Thuis Flevoland
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 8 oktober 2024

Thema: Themadag Gespreksvoering in de praktijk

Het vertrouwen van een betrokkene krijgen en houden, hangt vooral af van 'hoe' het gesprek door de beroepskracht wordt gevoerd. Op deze interactieve dag wordt er uitgelegd (en geoefend), hoe je verschillende technieken in kunt zetten. In de workshops kun je oefenen met: hoe vraag je door; hoe ga je om met emotie en hoe laat ik mijn interpretaties los in een gesprek. Plenair laat Jeroen zien wat er kan gebeuren als het gesprek 'niet' wordt gevoerd en met regietheater wordt er geoefend met twee casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Regietheater gespreksvoering
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering gericht op 'doorvragen'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'gesprek voeren zonder interpretaties en aannames'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'omgaan met emoties'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering gericht op 'omgaan met emoties'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'gesprek voeren zonder interpretaties en aannames'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Gespreksvoering gericht op 'doorvragen'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 oktober 2024

Thema: Themadag: Profileren voor de aandachtsfunctionaris

Hoe zorg je er voor dat je als aandachtsfunctionaris de spin in het web bent? Om het profileren te leren worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes, die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider) bezoeken. De onderwerpen van de tafels zijn: hoe kan ik mij profileren als AF, hoe presenteer ik mij als AF, begeleiden van collega's bij gesprekken en hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:45PLENAIR ONDERDEEL
Hoe presenteer ik mij als aandachtsfunctionaris?
Ilonka Ory, Singer/songwriter, Theatermaker, Schrijver...
Begeleiden van collega’s bij gesprekken over zorg bij vermoedens van HG en KM
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Hoe draag ik als aandachtsfunctionaris bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Profileren voor de aandachtsfunctionaris
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Willeke Trentelman, Trainings acteur
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 16 oktober 2024

Thema: Juridische basisdag ouderenmishandeling

Deze dag, specifiek voor aandachtsfunctionarissen die alleen met ouderen werken, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren, financieel misbruik en mentorschap/bewindvoering. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader meldcode ouderen
Tea Hol, Directeur LVAK
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 6 november 2024

Thema: Themadag: De Meldcode

Deze dag staat in teken van de meldcode. Onderdelen die worden behandeld zijn: uitleg werkwijze VT; gespreksvoering motiveren van collega's; documenteren en concretiseren van signalen; starten van de meldcode

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe maak ik het onzichtbare zichtbaar?
Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige Jerren
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Wat doet Veilig Thuis na de melding?
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
Gespreksvoering: Starten van de meldcode
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Gespreksvoering gericht op 'motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering: Starten van de meldcode
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Gespreksvoering gericht op 'motiveren van collega's voor gebruik van de meldcode'
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
Acteur, Findmyartist.org
Documenteren en concretiseren van signalen
Jose Hoeijmakers, Trainer LVAK DAK-Trainingen en Veilig Thuis
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 november 2024

Thema: Themadag: Intieme terreur

In geval van intieme terreur staat controlerend geweld op de voorgrond in tegenstelling tot geweld uit onmacht en door stressfactoren. Plenair wordt behandeld: Wat wordt verstaan onder intieme terreur, wat voor impact heeft dit op het slachtoffer? En scheiding bij dwingende controle, wat kan er gebeuren. De workshops gaan verder in op dit thema en zijn: In gesprek gaan over veiligheid; welk effect heeft dwingende controle op kinderen; partnerdoding en femicide.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Patronen van geweld, Intiem terreur
Janny Metz, Psycholoog, trainer en gedragswetenschapper Flamingo Training en Advies
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Dwingende controle en scheiding
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Dwingende controle, het effect op het kind
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Partnerdoding, femicide, de rode vlaggen!
Barbara Godwaldt, Ontwikkelaar aanpakplan femicide vanuit FNG Adviesbureau Stop femicide
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Partnerdoding, femicide, de rode vlaggen!
Barbara Godwaldt, Ontwikkelaar aanpakplan femicide vanuit FNG Adviesbureau Stop femicide
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Dwingende controle, het effect op het kind
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 november 2024

Thema: Verdieping: Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling (vervolg op training aandachtsfunctionaris HG/KM)

In enkele sectoren wordt de taak van de aandachtsfunctionris uitgevoerd voor patiënten/cliënten van alle leeftijden, b.v. in gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Je hebt de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling afgerond en je wilt ook de kennis als Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling. Op deze bijscholingsdag wordt de module 'Aanvulling Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling' aangeboden.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opfrissen meldcode en taken aandachtsfunctionaris
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Ouderenmishandeling, risico's en gevolgen
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
11:45PLENAIR ONDERDEEL
Financieel misbruik
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en documenteren bij ouderenmishandeling
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
14:15PLENAIR ONDERDEEL
Signalen bij ouderenmishandeling en uitleg van Erase
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
15:15PAUZE
15:30PLENAIR ONDERDEEL
Mentorschap, bewindvoering en curatele bij ouderen
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 november 2024

Thema: Verdieping: De aandachtsfunctionaris leert de medewerkers informeren/scholen over de meldcode

Een van de wettelijke verplichtingen in de Wet meldcode is 'de medewerkers informeren over wat de meldcode is, en hoe er in de organisatie met de meldcode wordt gewerkt'. Deze dag leer je (in een kleine groep), hoe je de medewerkers duidelijk en boeiend kunt informeren over het werken met de meldcode. Er worden tips, materialen aangeboden en je gaat in je eigen groep een presentatie voorbereiden en plenair uitvoeren.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Tips en hulpmiddelen bij het informeren over de meldcode
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Ytsje Rosier, trainer/ acteur
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Presentatie informeren meldcode
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Ytsje Rosier, trainer/ acteur
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30PLENAIR ONDERDEEL
Presentatie informeren meldcode
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Ytsje Rosier, trainer/ acteur
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Programma maken
Martenjan Poortinga, Trainer DPO77
Ytsje Rosier, trainer/ acteur
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 13 november 2024

Thema: Juridische basisdag voor onderwijs en kinderopvang

Deze dag, specifiek voor onderwijs en kinderopvang, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader onderwijs en kinderopvang
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30KEUZE-ONDERDELEN
13:30PLACEHOLDER PLENAIR
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 20 november 2024

Thema: Themadag: Gespreksvoering

Een hele dag gespreksvoering oefenen!! Na een uitleg van 45 minuten over de ABC methode, wordt er in blokken van 1 1/2 uur met verschillende thema's gewerkt. Deze dag wordt ingevuld met plenaire momenten en oefenmomenten. Voor de oefenmomenten ga je in kleine groepjes aan de slag met oefensets met casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (uitleg)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (verdieping)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
14:45PAUZE
15:00PLENAIR ONDERDEEL
Gespreksvoering volgens het ABC model (praktijk)
Nadja Jungmann, Trainer gespreksvoering Social Force
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 21 november 2024

Thema: Week tegen Kindermishandeling: Themadag Kindermishandeling

Een speciale dag in de Week tegen Kindermishandeling met een indrukwekkende voorstelling, een keuze uit acht workshops en een lancering van...

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Armoede en Kindermishandeling
Rian Teeuw, Kinderarts sociale pediatrie Emma Kinderziekenhuis- Amsterdam UMC, locatie AMC
10:30PAUZE
10:45PLENAIR ONDERDEEL
Voorstelling: Jonge klei
Ted Kloosterboer, Directeur Stichting Praat
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Hoe je overleeft wat je beleeft.....
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding De Seksualiteitschool
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool
Sexting/sextortion/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Effectieve communicatie met jonge gezinnen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Effectieve communicatie met jonge gezinnen met een migratie achtergrond
Nadia El Idrissi, Adviseur inclusieve zorg en laaggeletterdheid Healthonomics
Sexting/sextortion/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
Hoe je overleeft wat je beleeft.....
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding De Seksualiteitschool
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool
Ouderonthechting
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:00PLENAIR ONDERDEEL
Presentatie
Tea Hol, Directeur LVAK
17:00AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 2 december 2024

Thema: Expertdag niveau 3

Na Expertdag 1 en 2, ga je weer verder met verdieping in de rol van aandachtsfunctionaris. Deze dag kunnen er twee van de drie workshops worden gekozen. De workshops van drie uur zijn gericht op: Empatische gespreksvoering; Weerstand en agressie bij betrokkene en omgaan met zorg bieden versus zorgen voor veiligheid.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30KEUZE-ONDERDELEN
Empathische gespreksvoering
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Zorg bieden versus zorgen voor veiligheid
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie bij betrokkene
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Zorg bieden versus zorgen voor veiligheid
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
Daphne Oudenhoven, Veilig Thuis
Weerstand en agressie bij betrokkene
Wendy Tazelaar, Trainer / Jeugdprofessional / Mediator/ Adviseur Doen! Training en Advies
Empathische gespreksvoering
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 2 december 2024

Thema: Juridische basisdag voor onderwijs en kinderopvang

Deze dag, specifiek voor onderwijs en kinderopvang, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader onderwijs en kinderopvang
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 december 2024

Thema: Themadag: seksueel geweld

Op deze online dag worden er verschillende thema's behandeld: Seksueel geweld bij jongens en mannen; Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen; Gezonde seksuele ontwikkeling van 0 tot 18 jaar; Jongensprostitutie en Online kwetsbaar, wat zijn de gevolgen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Seksueel geweld bij jongens en mannen
Iva Bicanic, Centrum Seksueel geweld
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Herkennen van seksueel misbruik bij jonge kinderen
Thekla Vrolijk-Bosschaert, Kinder- en jeugdpsychiater in opleiding
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Gezonde seksuele ontwikkeling 0-18 jaar
Belle Barbé, Specialist seksuele opvoeding De Seksualiteitschool
14:05PLENAIR ONDERDEEL
Jongensprostitutie
Glenn van den Akker, Docent-Onderzoeker Avans Hogeschool
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Online kwetsbaar en de gevolgen
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 december 2024

Thema: Juridische Basisdag voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteam

Deze dag, specifiek voor maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams, wordt er adhv de uitleg in de training aandachtsfunctionaris uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap/gezag. Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Op de bijscholingsdagen, expertdagen en masterslass wordt het onderdeel juridisch kader steeds verder uitgediept. Deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen.

Meest geschikt voor sectoren: Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridisch kader maatschappelijk werk en wijk- en jeugdteams
Linda de Heer, Juridisch adviseur Recht met Zorg
Sharon Bogaarts, Juridisch adviseur gezondheidsrecht
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:30KEUZE-ONDERDELEN
13:30PLACEHOLDER PLENAIR
15:00PAUZE
15:15VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
dinsdag 10 december 2024

Thema: Themadag: Huiselijk geweld

Op deze online dag worden er verschillende thema's behandeld: Privacy en documenteren; Samenwerken met Veilig Thuis, Gesprekstechnieken; Hoe je overleeft, wat je beleeft en Online kwetsbaar, wat zijn de gevolgen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Voortgezet Onderwijs, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: online

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Medewerker Veilig Thuis Veilig Thuis Gelderland Midden
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Gesprekstechnieken
Rick Verstraten, Communicatie- en gedragstrainer Findmyartist.org
14:00PAUZE
14:05PLENAIR ONDERDEEL
Hoe je overleeft wat je beleeft.....
Marina Bais, ervaringsdeskundige ervarings-deskundigen.nl
15:00PAUZE
15:15PLENAIR ONDERDEEL
Online kwetsbaar en de gevolgen
Lei Seuren, specialist zeden/adviseur/workshopleider zedenpolitie Limburg/ adviesbureau leiseuren; www.leiseuren.nl
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.