Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder vindt u de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Elk dagdeel bestaat uit een plenair onderdeel en daarna een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. Meer informatie over elke sessie kunt u vinden door op de titel van een sessie te klikken.
LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 15 mei 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Opening Symposium 15 mei

Een dag die totaal anders is dan je gewend bent van de LVAK. Kennisoverdracht staat zoals altijd centraal, maar is voor deze dag in een ander jasje gegoten. Deze dag is speciaal in elkaar gezet voor de aandachtsfunctionarissen die langer dan 3 jaar lid zijn. Deze mensen hebben aan de wieg gestaan van de LVAK, 15 mei is echt een cadeau voor jullie. Neem plaats in de comfortabele stoelen en geniet van deze dag.
Belangrijke huishoudelijke mededeling: de dag start om 9:30 uur (inloop vanaf 9:00 uur) en eindigt om 17:30 uur.

Dagvoorzitter,
Aandacht voor de Aandachtsfunctionaris

Mijn inhoud zal zich vooral richten op het empoweren van de aandachtsfunctionaris. Wat hebben zij nodig om hun collega’s aan te spreken op hun intrinsieke motivatie om het goede goed te doen? Daarin verwerk ik dan het grotere plaatje van hoe de wereld rond huiselijk geweld en kindermishandeling, vanuit ons gezichtspunt op het moment van spreken, gevormd is, en wat de stand van zaken is rond diverse onderwerpen, waaronder het toezicht op de meldcode, inclusief Kindcheck, mantelzorgerverleningscheck (oftewel gezinscheck) en afwegingskaders.

Frank van Leerdam, Coördinator Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De gevolgen van kindermishandeling

Rian is kinderarts sociale pediatrie in Amsterdam, voorzitter van TASK-Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling met experts van binnen en buiten het AMC. Rian werkt in het Centrum voor Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en bij het Landelijk Expertise centrum Kindermishandeling (LECK). Deze dag bespreekt zij de gevolgen van kindermishandeling. Wat weten we van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling? Wat zijn de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen en de transgenerationele overdracht van kindermishandeling. Duidelijk wordt dat een vroege aanpak veel leed kan voorkomen.

Rian Teeuw, kinderarts sociale pediatrie
13:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
14:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Wat ik niet weet

Na de netwerklunch worden jullie meegenomen in de dagelijkse realiteit van Sil Hol (systeemtherapeut Parnassia en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld) en haar collega’s, de recente werkelijkheid. Je wordt gebeld, het kind van je cliënt is zwaar verwaarloosd door de politie gevonden… En dan? Waar loop je tegen aan? Welke vragen zijn er? Welke dilemma’s spelen er? Waar maak jij het verschil?

Sil Hol en collega's, systeemtherapeut
Verder kijken

Hekkensluiter is de kleurrijke forensisch patholoog, Frank van de Goot, werkzaam bij Symbiant, bekend van TV en zet zich in voor forensisch dierenonderzoek (fdoz.nl) hij neemt je mee in zijn wereld. Hoe kijk je naar huiselijk geweld, ben je echt objectief of houdt je brein je voor de gek? Is er een link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, dit en nog veel meer het laatste uur?

Frank van de Goot, forensisch patholoog
17:30 - AFRONDING
maandag 27 mei 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Loyaliteit is een kernbegrip in de contextuele benadering.
Kinderen zijn vanwege hun loyaliteit gevend en altijd bereid bij te dragen aan het gezinsfunctioneren. Vanuit die bereidheid zwijgen zij bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Het is van belang om hier als professional oog voor te hebben en het kind niet dèloyaal te maken.
De contextueel hulpverlener heeft de meerzijdige partijdigheid om die reden als grondhouding.
Over het hoe en waarom van deze uitgangspunten en over het oog hebben voor de intergenerationele patronen in families gaat deze lezing.

Bas van Dijkhuizen, Leren over leven- OICS
Gerdien van Zessen,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Robin Feenstra, Twirre
Tafelronde 'Intervisie'

Neem een casus uit de eigen praktijk mee en word je tijdens deze intervisie tafelronde bewust van de motieven en de effecten van je eigen handelen. Tijdens de intervisie gaat het om het stellen van de goede vragen aan elkaar, zodat je als aandachtsfunctionaris wordt aangezet tot kritische zelfreflectie en het ontwikkelen van effectiever gedrag.

NEEM een eigen casus mee op papier.

Gert Scholten,
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
16:30 - AFRONDING
woensdag 5 juni 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Ervaren aandachtsfunctionaris aan het woord

Aandachtsfunctionarissen uit verschillende doelgroepen zullen hun verhaal vertellen over de implementatie van de meldcode binnen hun organisatie.

Nog niet bekend,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Overtuigen richting beleid'

Hoe kun je als indirecte aandachtsfunctionaris het bestuur van je organisatie overtuigen van het juist implementeren van de meldcode. Wat zijn de wettelijke verplichtingen, en hoe gaan we daar aan voldoen?

Cynthia Kaak, Aandachtsfunctionaris Noordwest Ziekenhuisgroep
Tafelronde 'Plan van Aanpak. En dan? Hoe pak je door?'

In theorie is het Plan van Aanpak klaar, en besproken met directie en bestuur. Hoe zorg je er voor dat alles uit het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk binnen de organisatie uitgevoerd gaat worden?

Bianca Kruijs, Kruijs Trainingen
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'

Lydia gaat in deze tafelronde in op vragen van deelnemers over juridische kwesties. Neem je vragen, duidelijk en concreet voorbereid op papier mee.

Lydia Janssen, Juridisch adviseur LVAK
Tafelronde 'Begeleiden van de directe aandachtsfunctionaris'

Hoe coach je als indirecte aandachtsfunctionaris de directe aandachtsfunctionaris? Hoe zorg je dat de directe aandachtsfunctionaris goed op de hoogte blijft van beslissingen van directie/bestuur? Hoe zorg je dat je als indirecte aandachtsfunctionaris zichtbaar en bereikbaar bent voor de directe aandachtsfunctionaris?

Titia Wolf,
16:30 - AFRONDING
donderdag 13 juni 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderenmishandeling en seksueel geweld

Ouderenmishandeling en seksueel geweld, we weten er te weinig van. Zou jij het herkennen? Wat zijn de signalen? Tijdens deze sessie krijg je antwoord op deze vragen en meer.

Gerda de Groot, Fier academy
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - KEUZE-ONDERDELEN
Mishandeling van kwetsbare volwassenen

Er zit een flink gat tussen wat we weten uit de literatuur over hoe vaak ouderen slachtoffer worden en hoe vaak we het daadwerkelijk signaleren. Een factor die hierin een grote rol speelt is een onbewuste afweer bij onszelf. We kúnnen en wíllen het niet geloven. Wat kunnen signalen zijn? En als het dan boven tafel komt: wat kunnen we doen?

Aafke Scharloo, Klinisch psycholoog/othopedagoog
Levenstestament voor ouderen

Wat is het levenstestament? Wanneer kun je een levenstestament opstellen? Welke onderwerpen kun je daarmee regelen? Wat is het doel van een levenstestament bij de bescherming van een kwetsbare oudere? Wat als de cliënt niet meer zelf kan handelen (wilsonbekwaam is)?
In de workshop krijg je antwoord op deze vragen.

Annick Schenkenberg van Mierop , Kandidaat notaris bij Hermans & Schuttevaer notarissen
In gesprek met ouderen, hoe overwin je je angst?

Het gesprek met ouderen over vermoedens van mishandeling is vaak spannend, zowel voor de betrokkene als voor de professional. Er kunnen vragen oprijzen als: wat haal ik overhoop als ik in gesprek ga? Zit de betrokkene daar wel op de wachten of maak ik het juist nog lastiger als ik over zorg begin? Ga ik mij misschien te veel bemoeien met zaken die al zo lang spelen en wellicht ‘normaal’’ zijn geworden voor de ander? Wanneer eenmaal het besluit is genomen om het gesprek aan te gaan, kan de professional zich afvragen hoe hij aan kan sluiten bij de emotie van de ander, hoe hij de weerstand kan benoemen en de zorgen van de ander kan ontdekken. Een andere vraag die dan opkomt luidt: hoe handel ik in het belang van betrokkene en draag ik bij aan herstel van veiligheid op een manier die ook passend is bij de wens van de ander?
In deze workshop gaan de deelnemers op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Binnen een veilige setting wordt er op een prettige en gezamenlijke manier geoefend. Aan de hand van theorie en modellen over gespreksvoering bij ouderenmishandeling kijken we samen naar de effecten van een communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvangen deelnemers concrete tips over gespreksvoering met ouderen die gemakkelijk toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
14:30 - PAUZE
14:45 - KEUZE-ONDERDELEN
Ouderenmishandeling, de meldcode en juridische vragen

Er zijn nog best wat vragen, zoals wat als je de meldcode volgt, maar de oudere wil geen melding bij veilig thuis. Wanneer meld je dan wel/niet. Wilsonbekwaam hoe handel je dan. Etc. Wat zijn de rechten en plichten? Dit en meer in deze interactieve workshop

Lydia Janssen, Jurist en bestuur LVAK
Huiselijk geweld en oudere migranten

In deze workshop worden de volgende onderwerpen behandeld:
- in hoeverre is het anders bij oudere migranten
- casusbespreking
- specifieke risicofactoren bij oudere migranten
- hulp uit eigen gemeenschap
- gespreksvoering met tips, gevoeligheden

Lucia Lameiro Garcia, Noom
In gesprek met ouderen, hoe overwin je je angst?

Het gesprek met ouderen over vermoedens van mishandeling is vaak spannend, zowel voor de betrokkene als voor de professional. Er kunnen vragen oprijzen als: wat haal ik overhoop als ik in gesprek ga? Zit de betrokkene daar wel op de wachten of maak ik het juist nog lastiger als ik over zorg begin? Ga ik mij misschien te veel bemoeien met zaken die al zo lang spelen en wellicht ‘normaal’’ zijn geworden voor de ander? Wanneer eenmaal het besluit is genomen om het gesprek aan te gaan, kan de professional zich afvragen hoe hij aan kan sluiten bij de emotie van de ander, hoe hij de weerstand kan benoemen en de zorgen van de ander kan ontdekken. Een andere vraag die dan opkomt luidt: hoe handel ik in het belang van betrokkene en draag ik bij aan herstel van veiligheid op een manier die ook passend is bij de wens van de ander?
In deze workshop gaan de deelnemers op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Binnen een veilige setting wordt er op een prettige en gezamenlijke manier geoefend. Aan de hand van theorie en modellen over gespreksvoering bij ouderenmishandeling kijken we samen naar de effecten van een communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvangen deelnemers concrete tips over gespreksvoering met ouderen die gemakkelijk toe te passen zijn in de dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
16:15 - AFRONDING
woensdag 2 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?

Beschrijving volgt nog.

Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Kijkje in andermans keuken'

Als aandachtfunctionaris van een bepaalde beroepsgroep, bijv. kinderopvang, ga je “aan de slag” als aandachtfunctionaris van een andere beroepsgroep, bijv. de spoedeisende hulp.
Waar loop je tegen aan, heb je tips voor de betreffende aandachtfunctionaris? (je kijkt als vreemde aandachtfunctionaris wellicht toch met een andere bril naar een casus…)
Met behulp van casuistiek gaan we hiermee aan de slag.

Nicole Pisters, aandachtsfunctionaris RAV Zuid Limburg
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

In dit onderdeel gaan we brainstormen over dilemma’s, en komen er kennisvragen aan de orde.
Verruim je blik in de aanpak van dilemma’s.

Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

Op deze dag gaan we na een plenaire bijeenkomst aan de slag met tafelrondes. Per tafel is er een gespreksleider en kunnen er 10 deelnemers aansluiten. Per tafel wordt er ingegaan op een onderwerp.
Belangrijk: Je schrijft voor twee tafelrondes in, maar je maakt gebruik van alle tafels.

We willen deze masterclass goed neerzetten en gebruiken deze dag als pilot. Het maximaal aantal deelnemers op deze dag is 44. Mocht het goed bevallen, plannen we dit jaar meer van deze dagen.

Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht
16:30 - AFRONDING
woensdag 30 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Loyaliteit is een kernbegrip in de contextuele benadering.
Kinderen zijn vanwege hun loyaliteit gevend en altijd bereid bij te dragen aan het gezinsfunctioneren. Vanuit die bereidheid zwijgen zij bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Het is van belang om hier als professional oog voor te hebben en het kind niet dèloyaal te maken.
De contextueel hulpverlener heeft de meerzijdige partijdigheid om die reden als grondhouding.
Over het hoe en waarom van deze uitgangspunten en over het oog hebben voor de intergenerationele patronen in families gaat deze lezing.

Bas van Dijkhuizen, Leren over leven- OICS
Gerdien van Zessen,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
Tafelronde 'Intervisie'

Neem een casus uit de eigen praktijk mee en word je tijdens deze intervisie tafelronde bewust van de motieven en de effecten van je eigen handelen. Tijdens de intervisie gaat het om het stellen van de goede vragen aan elkaar, zodat je als aandachtsfunctionaris wordt aangezet tot kritische zelfreflectie en het ontwikkelen van effectiever gedrag.

NEEM een eigen casus mee op papier.

Gert Scholten,
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Robin Feenstra, Twirre
16:30 - AFRONDING
donderdag 28 november 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING