Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder vindt u de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Elk dagdeel bestaat uit een plenair onderdeel en daarna een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. Meer informatie over elke sessie kunt u vinden door op de titel van een sessie te klikken.
LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 30 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Loyaliteit is een kernbegrip in de contextuele benadering.
Kinderen zijn vanwege hun loyaliteit gevend en altijd bereid bij te dragen aan het gezinsfunctioneren. Vanuit die bereidheid zwijgen zij bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Het is van belang om hier als professional oog voor te hebben en het kind niet dèloyaal te maken.
De contextueel hulpverlener heeft de meerzijdige partijdigheid om die reden als grondhouding.
Over het hoe en waarom van deze uitgangspunten en over het oog hebben voor de intergenerationele patronen in families gaat deze lezing.

Bas van Dijkhuizen, Leren over leven- OICS
Gerdien van Zessen,
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Robin Feenstra, Twirre
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
Tafelronde 'Intervisie'

Neem een casus uit de eigen praktijk mee en word je tijdens deze intervisie tafelronde bewust van de motieven en de effecten van je eigen handelen. Tijdens de intervisie gaat het om het stellen van de goede vragen aan elkaar, zodat je als aandachtsfunctionaris wordt aangezet tot kritische zelfreflectie en het ontwikkelen van effectiever gedrag.

NEEM een eigen casus mee op papier.

Gert Scholten,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:15 - VERVOLG PLENAIRE ONDERDEEL
16:30 - AFRONDING
dinsdag 19 november 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: DeFabrique, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Opening Dagvoorzitter
Wim Hilgeman, Nederlands Toegepast Theater
Lange-termijngevolgen van kindermishandeling

Rian is kinderarts sociale pediatrie in Amsterdam, voorzitter van TASK-Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling met experts van binnen en buiten het AMC. Rian werkt in het Centrum voor Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en bij het Landelijk Expertise centrum Kindermishandeling (LECK). Deze dag bespreekt zij de gevolgen van kindermishandeling. Wat weten we van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling? Wat zijn de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen en de transgenerationele overdracht van kindermishandeling. Duidelijk wordt dat een vroege aanpak veel leed kan voorkomen.

Rian Teeuw, Kinderarts sociale pediatrie
11:00 - PAUZE
11:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Nederlands Toegepast Theater

NLTT neemt je mee naar de actuele verhalen en belevenissen uit de werkpraktijk. Iemand uit het publiek vertelt hoe hij of zij omgaat met de meldcode, NLTT maakt er meteen en ter plekke theater van. Zo bespiegelen zij met de aanwezigen de dilemma’s en uitdagingen die erbij komen kijken op een bijzondere en indringende manier.

Wim Hilgeman, Dagvoorzitter
Meldcode door de bril van de inspecteur

De inhoud van deze lezing zal zich vooral richten op het empoweren van de aandachtsfunctionaris. Wat hebben zij nodig om hun collega’s aan te spreken op hun intrinsieke motivatie om het goede goed te doen? Daarin verwerk ik dan het grotere plaatje van hoe de wereld rond huiselijk geweld en kindermishandeling, vanuit ons gezichtspunt op het moment van spreken, gevormd is, en wat de stand van zaken is rond diverse onderwerpen, waaronder het toezicht op de meldcode, inclusief Kindcheck, mantelzorgerverleningscheck (oftewel gezinscheck) en afwegingskaders.

Frank van Leerdam, Coördinator Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
12:30 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:30 - KEUZE-ONDERDELEN
Hulpverlening aan kinderen bij complexe echtscheidingen

In deze workshop wordt de deskundigheid in het omgaan met vechtscheidingen vergroot, leert u hoe te interveniëren en doet u inzichten op hoe u meerzijdig gerichte partijdigheid bij vechtscheiding kunt toepassen. Tevens krijgt u suggesties en handvatten aangereikt.

Jaco de Rapper, Fier Academy
Praktijkdilemma's op juridisch vlak

Lydia Janssen, jurist, gaat in op vragen van deelnemers over juridische aspecten bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vragen omtrent beroepsgeheim, meldrecht, meldcode, dossiervorming, ouderschap en gezag.

Lydia Janssen, Jurist
Sexting/grooming, uitleg door politie

De zedenpolitie krijgt hier steeds vaker melding van.
Een agent van de zedenploitie uit Limburg zal in de workshop uitleg geven over sexting en grooming.
Wat is het, op welke leeftijd komt het voor?
Wat kunnen wij doen?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

Lei Seuren, Politie
Münchhausen by proxy

Münchhausen by Proxy, is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandelt. De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of lichamelijke afwijking/ziekte bij het slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel.
Nina Blom van Stombp vertelt over haar ervaring en laat u kijken naar de documentaire: ‘Je bent een verschrikkelijk kind’.

Patries Worm, vertrouwensarts VT geeft informatie over casuïstiek, signalen, handelen bij deze vorm van kindermishandeling.

Nina Blom, Medewerker Stombp
Patries Worm, Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland Zuid
Gespreksvoering 'Melden bij Veilig Thuis'

Hoe voer je het gesprek dat je gaat melden bij Veilig Thuis. In een veilige setting ga je hiermee oefenen.

Robin Feenstra, Twirre
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar

Bayram is trainer bij Expertise Centrum Samenleving. In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk maken. Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot +100 werken.

Bayram Varli, Trainer Expertise Centrum Samenleving
Wat, wie is een aandachtsfunctionaris?

Deze workshop is vooral gericht op de wettelijke verplichtingen die een organisatie die met de meldcode moet werken, moet implementeren. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de organisatie, wat zijn de taken van de aandachtsfunctionaris. Wie kan die aandachtsfunctionaris zijn? Wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak goed uit te voeren? Hoe kun je aandachtsfunctionaris worden?
Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot +100 werken.

Tea Hol, Directeur LVAK
14:45 - PAUZE
15:15 - KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering 'Melden bij Veilig Thuis'

Hoe voer je het gesprek dat je gaat melden bij Veilig Thuis. In een veilige setting ga je hiermee oefenen.

Robin Feenstra, Twirre
Praktijkdilemma's op juridisch vlak

Lydia Janssen, jurist, gaat in op vragen van deelnemers over juridische aspecten bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vragen omtrent beroepsgeheim, meldrecht, meldcode, dossiervorming, ouderschap en gezag.

Lydia Janssen, Jurist
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar

Bayram is trainer bij Expertise Centrum Samenleving. In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk maken. Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot +100 werken.

Bayram Varli, Trainer Expertise Centrum Samenleving
Münchhausen by proxy

Münchhausen by Proxy, is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandelt. De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of lichamelijke afwijking/ziekte bij het slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel.
Nina Blom van Stombp vertelt over haar ervaring en laat u kijken naar de documentaire: ‘Je bent een verschrikkelijk kind’.

Patries Worm, vertrouwensarts VT geeft informatie over casuïstiek, signalen, handelen bij deze vorm van kindermishandeling.

Nina Blom, Medewerker Stombp
Patries Worm, Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland Zuid
Sexting/grooming, uitleg door politie

De zedenpolitie krijgt hier steeds vaker melding van.
Een agent van de zedenploitie uit Limburg zal in de workshop uitleg geven over sexting en grooming.
Wat is het, op welke leeftijd komt het voor?
Wat kunnen wij doen?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

Lei Seuren, Politie
Wat, wie is een aandachtsfunctionaris?

Deze workshop is vooral gericht op de wettelijke verplichtingen die een organisatie die met de meldcode moet werken, moet implementeren. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de organisatie, wat zijn de taken van de aandachtsfunctionaris. Wie kan die aandachtsfunctionaris zijn? Wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak goed uit te voeren? Hoe kun je aandachtsfunctionaris worden?
Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot +100 werken.

Tea Hol, Directeur LVAK
Hulpverlening aan kinderen bij complexe echtscheidingen

In deze workshop wordt de deskundigheid in het omgaan met vechtscheidingen vergroot, leert u hoe te interveniëren en doet u inzichten op hoe u meerzijdig gerichte partijdigheid bij vechtscheiding kunt toepassen. Tevens krijgt u suggesties en handvatten aangereikt.

Jaco de Rapper, Fier Academy
16:30 - PLENAIR ONDERDEEL
De klap op de vuurpijl!

Wat? Houden we nog even geheim…

Wie?, Houden we ook nog even geheim ;-)
17:00 - AFRONDING
donderdag 28 november 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING
dinsdag 10 december 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld signaleren en handelen

In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk maken.

Bayram Varli, Trainer Expertise Centrum Samenleving
Erkenning van slachtoffers door schadefonds Geweldsmisdrijven

Tijdens onze interactieve workshop wordt stilgestaan bij de voorwaarden die het Schadefonds hanteert aan de hand van casussen over huiselijk geweld en ook kindermishandeling.

Jesca Groenendijk, Juridisch Behandelaar schadefonds Geweldsmisdrijven
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen

Bij ‘participatie van het kind’, moeten we bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, praten met het kind.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen tot 12 jaar.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Hoe motiveer ik als aandachtsfunctionaris mijn collega's om de meldcode te gebruiken?

Vanaf 2019 moeten we melden bij Veilig Thuis als er sprake is van acute- en/of structurele onveiligheid. Nog heel vaak horen we van de AF dat het zo lastig is om de collega’s te overtuigen om de meldcode in te zetten bij vermoedens van KM/HG. De collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen, het vertrouwen niet willen verliezen en nog 100 andere dilemma’s.

In deze workshop krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen uit alle doelgroepen.

Carmen Carstens, Karstersincompany, training en advies
14:30 - PAUZE
14:45 - KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen

Bij ‘participatie van het kind’, moeten we bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, praten met het kind.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen tot 12 jaar.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld een broer op zus zijn met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. Het herkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, voortijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.
De zorgsituatie kan van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind en leiden tot overbelasting en psychische problemen.
Jonge mantelzorgers zijn vaak vroeg volwassen. Ze voelen zich op jonge leeftijd verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, het zorgen voor broertjes of zusjes of de gezondheid van hun ouder. Ook kinderen die zelf geen zorgtaken hebben, passen zich constant aan en houden rekening met hun zieke familielid. Zij ervaren een hoge drempel om met hun eigen zorgen en problemen bij hun ouders aan te kloppen.
Met name jongeren tussen 13 en 17 jaar vormen een risicogroep.
In deze workshop kijken we naar signalen en wat kunnen we doen.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen (ook voor jonge kinderen) en jongeren tot 25 jaar.

Anne-Floor de Witt, medewerker Markant
Sexting/grooming, uitleg door politie

De zedenpolitie krijgt hier steeds vaker melding van.
Een agent van de zedenploitie uit Limburg zal in de workshop uitleg geven over sexting en grooming.
Wat is het, op welke leeftijd komt het voor?
Wat kunnen wij doen?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

Lei Seuren, Politie
16:15 - AFRONDING
woensdag 29 januari 2020

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING
woensdag 4 maart 2020

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

In dit onderdeel gaan we brainstormen over dilemma’s, en komen er kennisvragen aan de orde.
Verruim je blik in de aanpak van dilemma’s.

Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

Op deze dag gaan we na een plenaire bijeenkomst aan de slag met tafelrondes. Per tafel is er een gespreksleider en kunnen er 10 deelnemers aansluiten. Per tafel wordt er ingegaan op een onderwerp.
Belangrijk: Je schrijft voor twee tafelrondes in, maar je maakt gebruik van alle tafels.

We willen deze masterclass goed neerzetten en gebruiken deze dag als pilot. Het maximaal aantal deelnemers op deze dag is 44. Mocht het goed bevallen, plannen we dit jaar meer van deze dagen.

Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'

Lydia Janssen, jurist, gaat in deze tafelronde in op vragen van deelnemers over juridische aspecten bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vragen omtrent beroepsgeheim, meldrecht, meldcode, afwegingskader, dossiervorming.
Vragen betreffende casuistiek moeten gericht zijn op de positie van de aandachtsfunctionaris. Neem je vragen, duidelijk en concreet voorbereid op papier mee.

Lydia Janssen, Juridisch adviseur LVAK
12:30 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:15 - VERVOLG PLENAIRE ONDERDEEL
16:30 - AFRONDING
woensdag 23 september 2020

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:30 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:30 - AFRONDING