Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder staat de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Sommige dagen hebben een volledig plenair programma, bij andere dagen zijn een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. 

LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 8 februari 2023

Thema: Juridische Basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 8 februari 2023

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Astrid Kruyt-Lange, Jeugdarts KNMG GGD regio Utrecht
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 8 maart 2023

Thema: Themadag Münchhausen by Proxy

Een vertrouwensarts en een ervaringsdeskundige laten zien wat Münchhausen by Proxy is, wat het betekent voor een kind, wat de gevolgen zijn als volwassene. In de workshops komen aan bod: de praktijk van Münchhausen by Proxy met de signalen, casuïstiek en handelen bij vermoedens van Münchhausen by Proxy en in gesprek gaan met het kind/jongeren.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by Proxy door vertrouwensarts
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
In gesprek met kinderen bij vermoedens van mogelijk Münchhausen by Proxy
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen bij vermoedens van mogelijk Münchhausen by Proxy
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
De praktijk over Münchhausen by Proxy
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
Casuïstiek bij Münchhausen by Proxy en handelen bij vermoedens van PCF
Patries Worm, Kinderarts/Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland zuid
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 13 maart 2023

Thema: Basisdag Eergerelateerd Geweld

Is eergerelateerd geweld anders dan huiselijk geweld? In de ochtend wordt er uitleg gegeven in wat eergerelateerd geweld is. In de workshops komt aan bod: hoe te handelen bij eergerelateerd geweld in de stappen van de meldcode, wat zijn signalen bij vrouwlijke genitale verminking en hoe te handelen bij vermoedens van huwelijksdwang.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Voortgezet Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
Signalen van meisjesbesnijdenis
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Ellen van Leeuwen, Casemanger Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Stappen meldcode bij eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
Signalen van meisjesbesnijdenis
Faadumo Muuse, verpleegkundige/gastdocent
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Ellen van Leeuwen, Casemanger Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 20 maart 2023

Thema: Expertdag niveau 2

De deelnemers kiezen op deze dag twee lange workshops. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Omgaan met weerstand, praktijkdilemma's op juridisch vlak, de aandachtsfunctionaris als spin in het web. Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Opening
Tea Hol, Directeur LVAK
09:35KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Rosie de Weerd, jurist
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Omgaan met weerstand
Carmen Karsters, Coach Karstersincompany, Coaching en Advies
De aandachtsfunctionaris als spin in het web.
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Praktijkdilemma's op juridisch vlak
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 6 april 2023

Thema: Masterclass Eergerelateerd geweld

Deze masterclass is gericht op casuïstiek over eergerelateerd geweld. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: signaleren, wegen van (on)veiligheid, hoe te handelen en documenteren. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een interactieve lezing over huwelijksdwang en achterlating.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00PLENAIR ONDERDEEL
Masterclass eergerelateerd geweld
Bayram Varli, Trainer, Eenheidscoördinator, Operationeel Specialist ECS Trainingen en politie Oost-Nederland
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
In gesprek over huwelijksdwang en achterlating:
Diny Flierman, Ketenmanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating
Nursen Arslan, Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 12 april 2023

Thema: Themadag intieme terreur

Deze dag staat in teken van intieme terreur, wat is het? Wat kan jij zien? Als je zorgen hebt hoe ga je dan in gesprek? wat zijn de gevolgen voor het gezin?

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Intieme terreur, wat is het? Welke signalen kan jij zien?
Katinka Lünnemann, lector en senior onderzoeker HU, Verwey-Jonker Instituut
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Intieme terreur
Ester Wijnen, spreker over partnergeweld/intieme terreur Spirit2gether
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Dwingende controle het effect op het kind
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Dwingende controle het effect op het kind
Heleen Koppejan, Eigenaar Hechtscheiden Psychologiepraktijk Hechtscheiden
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 17 april 2023

Thema: Juridische basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 8 mei 2023

Thema: Dag voor Korte contacten

Een dag speciaal voor aandachtsfunctionarissen met kort patiënten contact, werkzaam bij de Ambulance, bij de huisarts of op de HAP, op de SEH

Meest geschikt voor sectoren: Huisartsen, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe handel je bij vermoedens van Münchhausen by Proxy?
Nina Blom, Ervaringsdeskundige Nina Blom
11:00KEUZE-ONDERDELEN
Wat kan jij zien in de praktijk?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
Hoe houd ik op de HAP het signaleren en de meldcode op de kaart?
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
Mannenmishandeling, het taboe voorbij
Nicole van Zon, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang Sterk Huis
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Signalen van mensenhandel bij kortdurend contact
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
Wat kan jij zien in de praktijk?
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
In gesprek met jongeren over melden bij Veilig Thuis
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
14:45PAUZE
15:00KEUZE-ONDERDELEN
Signalen van mensenhandel bij kortdurend contact
Jelske van Leeuwen, Criminologe (BA) & Integraal Veiligheidskundige Criminologe024
Mannenmishandeling, het taboe voorbij
Nicole van Zon, Ambulant werker en team coördinator mannenopvang Sterk Huis
Bespreken van signalen van ouderenmishandeling bij kort contact
Robin Feenstra, Trainer, trainingsacteur en orthopedagoog Twirre
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 7 juni 2023

Thema: Juridische Basisdag

Juridische kennis is noodzakelijk bij het implementeren en uitvoeren van de meldcode. Ook is het juridisch kader een van de onderdelen die geregeld terugkomen op de bijscholingsdagen, deze dag is de basis voor het volgen van de verdere bijscholingsdagen. Aan de hand van de uitleg in de training aandachtsfunctionaris wordt er uitgebreider ingegaan op het juridisch kader, documenteren en ouderschap en gezag.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren
Rosie de Weerd, jurist
11:00PAUZE
11:15VERVOLG PROGRAMMA
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding
Rosie de Weerd, jurist
14:45PAUZE
15:00VERVOLG PROGRAMMA
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 7 juni 2023

Thema: Masterclass Juridisch

Deze masterclass is gericht op casuïstiek met ingewikkelde juridische kenmerken. De deelnemers gaan in kleine groepjes aan de slag met de onderwerpen: handelen, wegen van (on)veiligheid, dossiervorming en de positie van Veilig Thuis. De opdracht is om de casus met elkaar op te lossen. Na iedere casus is er gelegenheid om door te vragen op de onderwerpen uit de casus. De dag wordt afgesloten met een lezing die gericht is op een onderwerp uit een van de casussen.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Juridische Masterclass
Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
10:45PAUZE
11:00VERVOLG PROGRAMMA
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45PLENAIR ONDERDEEL
Melding met strafrechtelijk gevolg
Nicole Hoogenboom, Richard Korver advocaten
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 12 juni 2023

Thema: Themadag Ouderenmishandeling

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op ouderenmishandeling. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, werkvormen, documenteren en

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, GGZ, Politie/Justitie, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
In gesprek gaan zonder het vertrouwen te verliezen
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samenwerken met Veilig Thuis
Grete Houwen, Veilig Thuis
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Gespreksvoering bij (ontspoorde) mantelzorg
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Gespreksvoering bij (ontspoorde) mantelzorg
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 22 juni 2023

Thema: Themadag gezondheidszorg

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Ambulance/SEH/Huisartsenpost

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Pijnlijk bewijs
Bertine Spooren, Forensisch arts, gerechtelijk deskundige
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Medische verwaarlozing
Jolande Schoonenberg, Vertrouwensarts Schoonenberg opleiding en advies
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Werkvormen voor je team om de meldcode op de kaart te zetten
Gerda Roos, Harten3
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 26 juni 2023

Thema: Themadag kind en jongeren

Deze dag is speciaal voor aandachtsfunctionarissen werkzaam met kinderen en jongeren. Toxische stress wat is het en wat kunnen wij doen om de veiligheid te vergroten.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Basisonderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Toxische stress
Lisette Walbeehm-Hol, Kinderarts Zuyderland MC
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe draag ik als aandachtsfunctionaris bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Documenteren en concretiseren van signalen
Tea Hol, Directeur LVAK
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Annemarie van Rhee, Casemanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
Huwelijksdwang en achterlating dichterbij dan je denkt
Annemarie van Rhee, Casemanager Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)
In gesprek: Wat is veiligheid?
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:15AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
woensdag 27 september 2023

Thema: Expertdag niveau 1

Deze dag worden de deelnemers ingedeeld in kleine groepjes die samen als groep verschillende tafels (met gespreksleider en onderwerp) bezoeken. De onderwerpen van de tafelrondes zijn: Geweld(ad)ig Thuisspel, juridische vraagstukken, wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig? Om de kennis op alle gebieden te vergroten worden de sectoren in de groepjes gemengd.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Algemeen directeur, voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut Verwey Jonker Instituut
11:00PAUZE
11:15PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'
Mirthe Maessen, Jurist Zorg voor recht
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'
Wendy Tazelaar,
Geweld(ad)ig Thuisspel
Claudia Costa, Ambulance en Forensisch verpleegkundige, AF GIA GGD Zuid Limburg
12:30LUNCH
• Middagprogramma •
13:15VERVOLG PROGRAMMA
14:30PAUZE
14:45VERVOLG PROGRAMMA
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 9 oktober 2023

Thema: Dag voor Maatschappelijk werk en Wijkteams

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op het werk van maatschappelijk werk en wijkteams. Onderwerpen zijn: gespreksvoering, veiligheid, trauma, sexting, werkvormen en Veilig Thuis.

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
In gesprek gaan zonder het vertrouwen te verliezen
Peter Wesdorp, Trainer WhatWorks BV
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Samen voor Veiligheid
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Sexting/grooming, uitleg door politie
Lei Seuren, zedenpolitie Limburg Politie Limburg
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Trauma bij huiselijk geweld/kindermishandeling
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Samenwerken met Veilig Thuis
Tea Hol, Directeur LVAK
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
donderdag 12 oktober 2023

Thema: Dag voor het onderwijs

Deze dag worden er in de ochtend twee lezingen verzorgd, in de middag kan er een keus worden gemaakt voor twee workshops die gericht zijn op alle sectoren binnen het onderwijs. Onderwerpen zijn: signalen bij intieme terreur, grondhouding bij gespreksvoering, traumasensitief werken in het onderwijs, werkvormen en uitleg Veilig Thuis/OTS/Raad.

Meest geschikt voor sectoren: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Anders

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
Intieme terreur, wat is het? Welke signalen kan jij zien?
Katinka Lünnemann, lector en senior onderzoeker HU, Verwey-Jonker Instituut
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie'
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:00KEUZE-ONDERDELEN
Traumasensitief werken in het onderwijs
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
Inzetten van werkvormen voor het motiveren van collega's
Wendy Tazelaar,
Workshop: Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Miriam Jeurissen,
14:30PAUZE
14:45KEUZE-ONDERDELEN
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
Workshop: Hoe draag ik bij aan een effectievere aanpak: over grondhouding en communicatie
Miriam Jeurissen,
Traumasensitief werken in het onderwijs
Sanne Eggen, Trainer - gedragswetenschapper - eigenaar Visie op Jeugd
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
maandag 6 november 2023

Thema: Dag van het jonge kind (-9 maanden tot 6 jaar)

Meest geschikt voor sectoren: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, Basisonderwijs, Kinderopvang, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning

Locatie: Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00INLOOP
09:30PLENAIR ONDERDEEL
De vroegte wint? Over ernstige opvoedproblematiek bij jonge kinderen.
Lenneke Alink, Hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden
10:45PAUZE
11:00PLENAIR ONDERDEEL
Vroegkinderlijke verwaarlozing en Geweld: een Gordiaanse knoop?
Jolande Schoonenberg, Vertrouwensarts Schoonenberg opleiding en advies
12:00LUNCH
• Middagprogramma •
13:15KEUZE-ONDERDELEN
Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
Yael Meijer, Hoofd behandelprogramma 0-6 Amersfoort-Ermelo Fornhese GGZ centraal
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Uitleg Veilig Thuis, de Raad, OTS, Pleegzorg, wie doet wat?
Tea Hol, Directeur LVAK
14:45PAUZE
15:00KEUZE-ONDERDELEN
Goed voorbereid met ouders in gesprek gaan over signalen
Sandra van Gameren, Psycholoog werkzaam voor GGZ-preventie thema's Transparant Training en Stichting Kinderbelang
Stress en trauma in de ouder-kindrelatie: het effect van (on)veiligheid en intergenerationele overdracht
Yael Meijer, Hoofd behandelprogramma 0-6 Amersfoort-Ermelo Fornhese GGZ centraal
Vroeg signalering van letsel
Elise van de Putte, hoogleraar en kinderarts sociale pediatrie UMCU
16:30AFRONDING
Lid van de LVAK? Schrijf in voor deze dag
© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.