Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder vindt u de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Elk dagdeel bestaat uit een plenair onderdeel en daarna een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. Meer informatie over elke sessie kunt u vinden door op de titel van een sessie te klikken.
LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

woensdag 6 maart 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?

Beschrijving volgt nog.

Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

Op deze dag gaan we na een plenaire bijeenkomst aan de slag met tafelrondes. Per tafel is er een gespreksleider en kunnen er 10 deelnemers aansluiten. Per tafel wordt er ingegaan op een onderwerp.
Belangrijk: Je schrijft voor twee tafelrondes in, maar je maakt gebruik van alle tafels.

We willen deze masterclass goed neerzetten en gebruiken deze dag als pilot. Het maximaal aantal deelnemers op deze dag is 44. Mocht het goed bevallen, plannen we dit jaar meer van deze dagen.

Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

In dit onderdeel gaan we brainstormen over dilemma’s, en komen er kennisvragen aan de orde.
Verruim je blik in de aanpak van dilemma’s.

Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL
Tafelronde 'Kijkje in andermans keuken'

Als aandachtfunctionaris van een bepaalde beroepsgroep, bijv. kinderopvang, ga je “aan de slag” als aandachtfunctionaris van een andere beroepsgroep, bijv. de spoedeisende hulp.
Waar loop je tegen aan, heb je tips voor de betreffende aandachtfunctionaris? (je kijkt als vreemde aandachtfunctionaris wellicht toch met een andere bril naar een casus…)
Met behulp van casuistiek gaan we hiermee aan de slag.

Nicole Pisters, aandachtsfunctionaris RAV Zuid Limburg
16:30 - AFRONDING
maandag 8 april 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Münchhausen by proxy

Münchhausen by Proxy, is een ernstige vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandelt. De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of lichamelijke afwijking/ziekte bij het slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen van medisch personeel.
Nina Blom van Stombp vertelt over haar ervaring en laat u kijken naar de documentaire: ‘Je bent een verschrikkelijk kind’.

Patries Worm, vertrouwensarts VT geeft informatie over casuïstiek, signalen, handelen bij deze vorm van kindermishandeling.

Nina Blom, Medewerker Stombp
Patries Worm, Vertrouwensarts Veilig Thuis Gelderland Zuid
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - KEUZE-ONDERDELEN
Hulpverlening aan kinderen bij complexe echtscheidingen

In deze workshop wordt de deskundigheid in het omgaan met vechtscheidingen vergroot, leert u hoe te interveniëren en doet u inzichten op hoe u meerzijdig gerichte partijdigheid bij vechtscheiding kunt toepassen. Tevens krijgt u suggesties en handvatten aangereikt.

Jaco de Rapper, Fier Academy
Mishandeling van kwetsbare volwassenen

Tekst volgt

Aafke Scharloo,
In gesprek met kinderen

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en het kind? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra,
14:30 - PAUZE
14:45 - KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en het kind? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra,
Waarom handelen?

Waarom is handelen bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld zo ontzettend belangrijk?
In deze workshop gaan we kijken naar een korte film en luisteren naar het verhaal van Jeroen. Hoe zag zijn kindertijd en jeugd eruit? Waarom is er niets gedaan? Wat hadden we moeten doen?
En vooral, hoe gaan we dit vanaf nu doen!

Jeroen van de Ven, Ervaringsdeskundige
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders en kinderen met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
16:15 - AFRONDING
maandag 15 april 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:30 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:30 - AFRONDING
woensdag 17 april 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Ambulance/SEH/Huisartsenpost.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld, signalen en mogelijkheden bij kort contact

Kort contact en eergerelateerd geweld. Wat zijn signalen? Wat kan je doen en wat kan je beter niet doen?

Bayram Varli, Expertise Centrum Samenleving (ECS)
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Intervisie'

Intervisie is een collegiale ondersteuning. In een leergroep worden allerlei werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek besproken. Bij intervisie geeft men elkaar advies, zoekt men naar oplossingen en komt men met elkaar tot een groter inzicht in de problemen die zich voordoen in het werk. Wanneer te gebruiken? Bij werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek.
Hoe werkt het? Incidentmethode is eenvoudig van opzet. Het heeft een structuur waar flexibel mee omgegaan kan worden en sluit gemakkelijk aan bij het groepsproces. De methode kan in een beperkte tijd plaatsvinden en biedt voldoende openheid en veiligheid om een vraag en/of het probleem in te kunnen brengen. Neem voor deze tafelronde een casus mee.

Gert Scholten, Trainer/docent "Liever Licht"
Tafelronde 'Kindcheck' en 'Mantelzorgverleningscheck'

De mantelzorgverleningscheck en de kindcheck, wanneer pas je ze toe en hoe pak je dat aan? In deze interactieve tafelronde ga je praktisch aan de slag met de mantelzorgverleningscheck en de kindcheck.

Cynthia Kaak, AF Noordwest Ziekenhuisgroep
Tafelronde 'Artsen/collega's motiveren om de meldcode te gebruiken'

Je komt in een situatie, hebt kort contact en volgt de stappen van de meldcode. Het wordt een melding. Hoe ga je dit gesprek aan en wat zeg je? Tijdens deze tafelronde bespreken we hoe je dit het beste aanpakt.

Robin Feenstra, trainer/ontwikkelaar
Tafelronde 'Gespreksvoering/melden Veilig Thuis'

Bij korte contacten (SEH, AMBU, HAP) is het vaak heel moeilijk om het juiste moment te vinden waarop je laat weten dat er bij Veilig Thuis gemeld gaat worden. We gaan in deze tafelronde bespreken hoe je dit het best aanpakt.

Robin Feenstra, Trainer/ontwikkelaar
16:30 - AFRONDING
woensdag 15 mei 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Opening Symposium 15 mei

Een dag die totaal anders is dan je gewend bent van de LVAK. Kennisoverdracht staat zoals altijd centraal, maar is voor deze dag in een ander jasje gegoten. Deze dag is speciaal in elkaar gezet voor de aandachtsfunctionarissen die langer dan 3 jaar lid zijn. Deze mensen hebben aan de wieg gestaan van de LVAK, 15 mei is echt een cadeau voor jullie. Neem plaats in de comfortabele stoelen en geniet van deze dag.
Belangrijke huishoudelijke mededeling: de dag start om 9:30 uur (inloop vanaf 9:00 uur) en eindigt om 17:30 uur.

Dagvoorzitter,
Aandacht voor de Aandachtsfunctionaris

Mijn inhoud zal zich vooral richten op het empoweren van de aandachtsfunctionaris. Wat hebben zij nodig om hun collega’s aan te spreken op hun intrinsieke motivatie om het goede goed te doen? Daarin verwerk ik dan het grotere plaatje van hoe de wereld rond huiselijk geweld en kindermishandeling, vanuit ons gezichtspunt op het moment van spreken, gevormd is, en wat de stand van zaken is rond diverse onderwerpen, waaronder het toezicht op de meldcode, inclusief Kindcheck, mantelzorgerverleningscheck (oftewel gezinscheck) en afwegingskaders.

Frank van Leerdam, Coördinator Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
De gevolgen van kindermishandeling

Rian is kinderarts sociale pediatrie in Amsterdam, voorzitter van TASK-Amsterdam, het transmurale team kindermishandeling met experts van binnen en buiten het AMC. Rian werkt in het Centrum voor Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en bij het Landelijk Expertise centrum Kindermishandeling (LECK). Deze dag bespreekt zij de gevolgen van kindermishandeling. Wat weten we van de korte en lange termijn gevolgen van kindermishandeling? Wat zijn de lichamelijke, psychische en sociale gevolgen en de transgenerationele overdracht van kindermishandeling. Duidelijk wordt dat een vroege aanpak veel leed kan voorkomen.

Rian Teeuw, kinderarts sociale pediatrie
13:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
14:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Wat ik niet weet

Na de netwerklunch worden jullie meegenomen in de dagelijkse realiteit van Sil Hol (systeemtherapeut Parnassia en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld) en haar collega’s, de recente werkelijkheid. Je wordt gebeld, het kind van je cliënt is zwaar verwaarloosd door de politie gevonden… En dan? Waar loop je tegen aan? Welke vragen zijn er? Welke dilemma’s spelen er? Waar maak jij het verschil?

Sil Hol en collega's, systeemtherapeut
Verder kijken

Hekkensluiter is de kleurrijke forensisch patholoog, Frank van de Goot, werkzaam bij Symbiant, bekend van TV en zet zich in voor forensisch dierenonderzoek (fdoz.nl) hij neemt je mee in zijn wereld. Hoe kijk je naar huiselijk geweld, ben je echt objectief of houdt je brein je voor de gek? Is er een link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling, dit en nog veel meer het laatste uur?

Frank van de Goot, forensisch patholoog
17:30 - AFRONDING
maandag 27 mei 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Beschrijving volgt nog.

Mirjam Bakker,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
Tafelronde 'Intervisie'

Intervisie is een collegiale ondersteuning. In een leergroep worden allerlei werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek besproken. Bij intervisie geeft men elkaar advies, zoekt men naar oplossingen en komt men met elkaar tot een groter inzicht in de problemen die zich voordoen in het werk. Wanneer te gebruiken? Bij werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek.
Hoe werkt het? Incidentmethode is eenvoudig van opzet. Het heeft een structuur waar flexibel mee omgegaan kan worden en sluit gemakkelijk aan bij het groepsproces. De methode kan in een beperkte tijd plaatsvinden en biedt voldoende openheid en veiligheid om een vraag en/of het probleem in te kunnen brengen. Neem voor deze tafelronde een casus mee.

Gert Scholten, Trainer/docent "Liever Licht"
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Carmen Karsters, Karstersincompany training en advies
16:30 - AFRONDING
woensdag 5 juni 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Ervaren aandachtsfunctionaris aan het woord

Aandachtsfunctionarissen uit verschillende doelgroepen zullen hun verhaal vertellen over de implementatie van de meldcode binnen hun organisatie.

Nog niet bekend,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Begeleiden van de directe aandachtsfunctionaris'

Hoe coach je als indirecte aandachtsfunctionaris de directe aandachtsfunctionaris? Hoe zorg je dat de directe aandachtsfunctionaris goed op de hoogte blijft van beslissingen van directie/bestuur? Hoe zorg je dat je als indirecte aandachtsfunctionaris zichtbaar en bereikbaar bent voor de directe aandachtsfunctionaris?

Carmen Karsters, Karstersincompany training en advies
Tafelronde 'Juridische vraagstukken'

Lydia gaat in deze tafelronde in op vragen van deelnemers over juridische kwesties. Neem je vragen, duidelijk en concreet voorbereid op papier mee.

Lydia Janssen, Juridisch adviseur LVAK
Tafelronde 'Plan van Aanpak. En dan? Hoe pak je door?'

In theorie is het Plan van Aanpak klaar, en besproken met directie en bestuur. Hoe zorg je er voor dat alles uit het Plan van Aanpak ook daadwerkelijk binnen de organisatie uitgevoerd gaat worden?

Robin Feenstra, Trainer/ontwikkelaar
Tafelronde 'Overtuigen richting beleid'

Hoe kun je als indirecte aandachtsfunctionaris het bestuur van je organisatie overtuigen van het juist implementeren van de meldcode. Wat zijn de wettelijke verplichtingen, en hoe gaan we daar aan voldoen?

Cynthia Kaak, Aandachtsfunctionaris Noordwest Ziekenhuisgroep
16:30 - AFRONDING
woensdag 2 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?

Beschrijving volgt nog.

Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

Op deze dag gaan we na een plenaire bijeenkomst aan de slag met tafelrondes. Per tafel is er een gespreksleider en kunnen er 10 deelnemers aansluiten. Per tafel wordt er ingegaan op een onderwerp.
Belangrijk: Je schrijft voor twee tafelrondes in, maar je maakt gebruik van alle tafels.

We willen deze masterclass goed neerzetten en gebruiken deze dag als pilot. Het maximaal aantal deelnemers op deze dag is 44. Mocht het goed bevallen, plannen we dit jaar meer van deze dagen.

Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht
Tafelronde 'Kijkje in andermans keuken'

Als aandachtfunctionaris van een bepaalde beroepsgroep, bijv. kinderopvang, ga je “aan de slag” als aandachtfunctionaris van een andere beroepsgroep, bijv. de spoedeisende hulp.
Waar loop je tegen aan, heb je tips voor de betreffende aandachtfunctionaris? (je kijkt als vreemde aandachtfunctionaris wellicht toch met een andere bril naar een casus…)
Met behulp van casuistiek gaan we hiermee aan de slag.

Nicole Pisters, aandachtsfunctionaris RAV Zuid Limburg
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

In dit onderdeel gaan we brainstormen over dilemma’s, en komen er kennisvragen aan de orde.
Verruim je blik in de aanpak van dilemma’s.

Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL
16:30 - AFRONDING
woensdag 30 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Beschrijving volgt nog.

Mirjam Bakker,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Carmen Karsters, Karstersincompany training en advies
Tafelronde 'Intervisie'

Intervisie is een collegiale ondersteuning. In een leergroep worden allerlei werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek besproken. Bij intervisie geeft men elkaar advies, zoekt men naar oplossingen en komt men met elkaar tot een groter inzicht in de problemen die zich voordoen in het werk. Wanneer te gebruiken? Bij werkvragen, werkproblemen en/of casuïstiek.
Hoe werkt het? Incidentmethode is eenvoudig van opzet. Het heeft een structuur waar flexibel mee omgegaan kan worden en sluit gemakkelijk aan bij het groepsproces. De methode kan in een beperkte tijd plaatsvinden en biedt voldoende openheid en veiligheid om een vraag en/of het probleem in te kunnen brengen. Neem voor deze tafelronde een casus mee.

Gert Scholten, Trainer/docent "Liever Licht"
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
16:30 - AFRONDING
donderdag 28 november 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING