Bijscholingsdagen LVAK

Hieronder vindt u de agenda voor de aankomende bijscholingsdagen. Elk dagdeel bestaat uit een plenair onderdeel en daarna een aantal sessies waaruit leden een keuze kunnen maken. Meer informatie over elke sessie kunt u vinden door op de titel van een sessie te klikken.
LVAK-leden kunnen zich voor dagen inschrijven via de inschrijvingspagina voor bijscholingsdagen

maandag 16 september 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING
woensdag 2 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Hoe doorbreken we de cirkel van geweld?
Majone Steketee, Voorzitter van Raad van bestuur van Verwey-Jonker Instituut
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn taak uit te voeren?'

Op deze dag gaan we na een plenaire bijeenkomst aan de slag met tafelrondes. Per tafel is er een gespreksleider en kunnen er 10 deelnemers aansluiten. Per tafel wordt er ingegaan op een onderwerp.
Belangrijk: Je schrijft voor twee tafelrondes in, maar je maakt gebruik van alle tafels.

We willen deze masterclass goed neerzetten en gebruiken deze dag als pilot. Het maximaal aantal deelnemers op deze dag is 44. Mocht het goed bevallen, plannen we dit jaar meer van deze dagen.

Astrid Kruyt, jeugdarts GGDregioUtrecht
Tafelronde 'Kijkje in andermans keuken'

Als aandachtfunctionaris van een bepaalde beroepsgroep, bijv. kinderopvang, ga je “aan de slag” als aandachtfunctionaris van een andere beroepsgroep, bijv. de spoedeisende hulp.
Waar loop je tegen aan, heb je tips voor de betreffende aandachtfunctionaris? (je kijkt als vreemde aandachtfunctionaris wellicht toch met een andere bril naar een casus…)
Met behulp van casuistiek gaan we hiermee aan de slag.

Nicole Pisters, aandachtsfunctionaris RAV Zuid Limburg
Tafelronde 'GEWELD(ad)IG THUIS spel'

In dit onderdeel gaan we brainstormen over dilemma’s, en komen er kennisvragen aan de orde.
Verruim je blik in de aanpak van dilemma’s.

Claudia Costa, ambulanceverpleegkundige GGD-ZL
16:30 - AFRONDING
maandag 7 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
IJS

Hent Hamming werd mishandeld door zijn vader: “Ik heb mijn jeugd als een soort angst doorlopen”.
Hent Hamming uit Eelde werd in zijn jeugd mishandeld door zijn vader, die kinderarts was. Nu, jaren later, gaat hij met zijn verhaal de bühne op, met het theaterstuk ‘IJs’. Hent: “Het is heel confronterend om het er over te hebben. Toch voelt het goed om er over te praten. Ik hoop dat de voorstelling anderen inspireert. Het heeft met angst en wegkijken te maken.”

Hent Hamming, ondernemer en ervaringsdeskundige
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - KEUZE-ONDERDELEN
In gesprek met kinderen

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en het kind? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen tot 12 jaar.

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
Sexting/grooming, uitleg door politie

De zedenpolitie krijgt hier steeds vaker melding van.
Een agent van de zedenploitie uit Limburg zal in de workshop uitleg geven over sexting en grooming.
Wat is het, op welke leeftijd komt het voor?
Wat kunnen wij doen?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

Lei Seuren, Politie
14:30 - PAUZE
14:45 - KEUZE-ONDERDELEN
Hoe motiveer ik als aandachtsfunctionaris mijn collega's om de meldcode te gebruiken?

Vanaf 2019 moeten we melden bij Veilig Thuis als er sprake is van acute- en/of structurele onveiligheid. Nog heel vaak horen we van de AF dat het zo lastig is om de collega’s te overtuigen om de meldcode in te zetten bij vermoedens van KM/HG. De collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen, het vertrouwen niet willen verliezen en nog 100 andere dilemma’s.

In deze workshop krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen uit alle doelgroepen.

Carmen Carstens, Karstersincompany, training en advies
Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld een broer op zus zijn met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. Het herkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, voortijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.
De zorgsituatie kan van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind en leiden tot overbelasting en psychische problemen.
Jonge mantelzorgers zijn vaak vroeg volwassen. Ze voelen zich op jonge leeftijd verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, het zorgen voor broertjes of zusjes of de gezondheid van hun ouder. Ook kinderen die zelf geen zorgtaken hebben, passen zich constant aan en houden rekening met hun zieke familielid. Zij ervaren een hoge drempel om met hun eigen zorgen en problemen bij hun ouders aan te kloppen.
Met name jongeren tussen 13 en 17 jaar vormen een risicogroep.
In deze workshop kijken we naar signalen en wat kunnen we doen.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen (ook voor jonge kinderen) en jongeren tot 25 jaar.

Anne-Floor de Witt, medewerker Markant
In gesprek met jongeren

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind en met jongere moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met jongere over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt de jongere niet onbedoeld ‘klem’ zetten of banger maken dan hij/zij eventueel al is. Tegelijkertijd wil je de jongere de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over de (on)veiligheid en over wat de jongere nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en de jongere? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep vanaf 10 jaar.

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
16:15 - AFRONDING
woensdag 30 oktober 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Als je stenen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen er later over

Loyaliteit is een kernbegrip in de contextuele benadering.
Kinderen zijn vanwege hun loyaliteit gevend en altijd bereid bij te dragen aan het gezinsfunctioneren. Vanuit die bereidheid zwijgen zij bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Het is van belang om hier als professional oog voor te hebben en het kind niet dèloyaal te maken.
De contextueel hulpverlener heeft de meerzijdige partijdigheid om die reden als grondhouding.
Over het hoe en waarom van deze uitgangspunten en over het oog hebben voor de intergenerationele patronen in families gaat deze lezing.

Bas van Dijkhuizen, Leren over leven- OICS
Gerdien van Zessen,
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Tafelronde 'Hoe overtuig ik als aandachtsfunctionaris directie en collega’s'

Vaak horen we van de aandachtsfunctionaris dat het zo lastig is om de directie te overtuigen in wat nodig is binnen het werken met de meldcode. Of de collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen.

In deze tafelronde krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.

Robin Feenstra, Twirre
Tafelronde 'Intervisie'

Neem een casus uit de eigen praktijk mee en word je tijdens deze intervisie tafelronde bewust van de motieven en de effecten van je eigen handelen. Tijdens de intervisie gaat het om het stellen van de goede vragen aan elkaar, zodat je als aandachtsfunctionaris wordt aangezet tot kritische zelfreflectie en het ontwikkelen van effectiever gedrag.

NEEM een eigen casus mee op papier.

Gert Scholten,
Tafelronde 'Effectieve werkvormen voor het stimuleren van collega’s'

Onder leiding van een ervaren aandachtsfunctionaris worden verschillende werkvormen behandeld die nuttig zijn bij stimuleren van het gebruik van de meldcode. Ook is er ruimte om ideeën van deelnemers te bespreken.

Cynthia Kaak, Noord West Ziekenhuis
Maaike Brunekreef, Aandachtsfunctionaris Isala
16:30 - AFRONDING
donderdag 28 november 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ, Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs, Speciaal Onderwijs, Kinderopvang, Politie/Justitie, Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning, Ambulance/SEH/Huisartsenpost, Anders.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Privacy en Documenteren

In deze bijeenkomst gaan we kijken naar:
- Hoe ga je om met privacy?
- Wat mag je wel en niet bespreken?
- Met wie mag je informatie delen?
- Wat is belangrijk bij het documenteren?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - PLENAIR ONDERDEEL
Ouderschap, gezag en echtscheiding

In deze presentatie komen o.a. aan de orde:
- Wie zijn de juridische ouders van een kind en wat is hun positie?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders samenwonen?
- Hoe is het gezag geregeld als ouders getrouwd zijn?
- Wat betekent dit voor het handelen van professionals?
- Hoe zit het met ouderschap en gezag als ouders uit elkaar zijn en wat betekent dit voor het handelen van professionals?

Lydia Janssen, Juridisch adviseur in (jeugd)zorg en welzijn
16:15 - AFRONDING
dinsdag 10 december 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning.
Locatie: Domstad, Utrecht

• Ochtendprogramma •
09:00 - INLOOP (met koffie en thee)
09:30 - PLENAIR ONDERDEEL
Eergerelateerd geweld signaleren en handelen

In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk maken.

Bayram Varli, Trainer Expertise Centrum Samenleving
Erkenning van slachtoffers door schadefonds Geweldsmisdrijven

Tijdens onze interactieve workshop wordt stilgestaan bij de voorwaarden die het Schadefonds hanteert aan de hand van casussen over huiselijk geweld en ook kindermishandeling.

Jesca Groenendijk, Juridisch Behandelaar schadefonds Geweldsmisdrijven
12:00 - LUNCH (inbegrepen)
• Middagprogramma •
13:00 - KEUZE-ONDERDELEN
Hoe motiveer ik als aandachtsfunctionaris mijn collega's om de meldcode te gebruiken?

Vanaf 2019 moeten we melden bij Veilig Thuis als er sprake is van acute- en/of structurele onveiligheid. Nog heel vaak horen we van de AF dat het zo lastig is om de collega’s te overtuigen om de meldcode in te zetten bij vermoedens van KM/HG. De collega’s die vinden dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen, dat ze het al veel te druk hebben met andere dingen, het vertrouwen niet willen verliezen en nog 100 andere dilemma’s.

In deze workshop krijg je vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten om effectiever te beïnvloeden. Handvatten gebaseerd op de meest succesvolle sociale beïnvloedingsstrategieën en overtuigingstechnieken. Je leert meer resultaat te bereiken met minder energie.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen uit alle doelgroepen.

Carmen Carstens, Karstersincompany, training en advies
In gesprek met kinderen

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en het kind? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen tot 12 jaar.

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
Beschermen zonder woorden

Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.
Hoe kan ik doordringen tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld.
In deze workshop vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector. In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen.

Firouzeh Kazemi , Jeugd- en gezinsbeschermer bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers
14:30 - PAUZE
14:45 - KEUZE-ONDERDELEN
Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met zorg. Bijvoorbeeld een broer op zus zijn met een chronische ziekte of beperking, een vader of moeder met een psychische ziekte of ernstige verslaving, of een opa of oma die intensieve zorg nodig heeft en in de directe omgeving van het gezin woont. Het herkennen van jonge mantelzorgers kan overbelasting, voortijdig schoolverlaten en (psychische) problemen op latere leeftijd voorkomen.
De zorgsituatie kan van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind en leiden tot overbelasting en psychische problemen.
Jonge mantelzorgers zijn vaak vroeg volwassen. Ze voelen zich op jonge leeftijd verantwoordelijk voor huishoudelijke taken, het zorgen voor broertjes of zusjes of de gezondheid van hun ouder. Ook kinderen die zelf geen zorgtaken hebben, passen zich constant aan en houden rekening met hun zieke familielid. Zij ervaren een hoge drempel om met hun eigen zorgen en problemen bij hun ouders aan te kloppen.
Met name jongeren tussen 13 en 17 jaar vormen een risicogroep.
In deze workshop kijken we naar signalen en wat kunnen we doen.
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen (ook voor jonge kinderen) en jongeren tot 25 jaar.

Anne-Floor de Witt, medewerker Markant
In gesprek met kinderen

Vanaf 1 januari 2019 valt ‘participatie van het kind’, onder de verbeterde meldcode. Dat betekent dat we meer met het kind moeten praten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Praten met kinderen over hun onveilige thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en heb je als hulpverlener informatie nodig om een goede inschatting te kunnen maken over wat het kind nodig heeft.
Wat is precies je taak in deze gesprekken? Hoe zorg je voor een veilig contact tussen jou en het kind? En wat doe je met een verzoek tot geheimhouding?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen tot 12 jaar.

In deze workshop ga je op een actieve manier aan de slag met deze vragen. Een veilige setting waarbij op een prettig manier geoefend wordt is gegarandeerd. Aan de hand van theorie en modellen kijken we samen naar de effecten van je communicatiestijl en manier van contact maken. Tot slot ontvang je concrete tips die gemakkelijk toe te passen zijn in je dagelijkse praktijk.

Robin Feenstra, Eigenaar Twirre
Sexting/grooming, uitleg door politie

De zedenpolitie krijgt hier steeds vaker melding van.
Een agent van de zedenploitie uit Limburg zal in de workshop uitleg geven over sexting en grooming.
Wat is het, op welke leeftijd komt het voor?
Wat kunnen wij doen?
Deze workshop is geschikt voor aandachtsfunctionarissen met de doelgroep kinderen en jongeren vanaf 8 jaar.

Lei Seuren, Politie
16:15 - AFRONDING