Vereniging LVAK

De vereniging stelt zich primair ten doel om de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling binnen zijn of haar organisatie te ondersteunen bij het in stand houden en/of bevorderen van continuïteit en deskundigheid bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zet de vereniging zich in voor taakinhoudelijke, maatschappelijke en sociale belangen van de aandachtsfunctionaris. Ook stelt de vereniging zich ten doel om als (landelijke) normsteller van de aandachtsfunctionaris op te treden.

Belangenbehartiger

De LVAK strijdt al jaren voor een ‘verplichte aandachtsfunctionaris’. In die strijd komen we steeds een stapje verder. Vanaf 2018 is de LVAK belangenbehartiger van en normsteller voor de aandachtsfunctionaris. We hebben als doel is de totstandkoming van de ‘functie aandachtsfunctionaris’.

Meer over de aandachtsfunctionaris

Voor professionaliteit

De aandachtsfunctionaris moet binnen zijn of haar organisatie professioneel kunnen handelen. De LVAK draagt hieraan bij door: het verzorgen van bijscholing, ontwikkeling van materialen en hulp bij vragen omtrent implementatie en casuïstiek. Leden van de vereniging krijgen toegang tot deze diensten en materialen.

Meer over het lidmaatschap

Verdeling leden per sector, november 2019

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.