Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

voor deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

De Vakgroep

De Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling biedt ondersteuning aan haar leden bij het bewaken van continuïteit in het uitvoeren van hun taak, en verzorgt deskundigheidbevordering op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.
Lid worden is mogelijk voor iedereen die de functie van Aandachtsfunctionaris binnen zijn of haar organisatie vervult.

De Vakgroep is begin 2012 tot stand gekomen als stichting in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut, en is sinds maart 2014 een vereniging.

Keurmerk Meldcode

Zien aan welke organisaties het Keurmerk Meldcode is toegekend? . Bekijk het overzicht

Het laatste nieuws

• Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wèl in beeld
• De meldcode kindermishandeling wordt minder vrijblijvend
• Film: ‘Kindermishandeling, durf er naar te vragen’