Nieuws

Waarom blijft seksueel misbruik zo lang onzichtbaar?

28 oktober 2021

Stichting Impact Makers, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Team-kim en RinkelFilm organiseren gesprekken over handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers n.a.v. de film Buiten is het Feest.

1 op de 10 kinderen in Nederland is slachtoffer van seksueel misbruik. De kans is groot dat ook jij iemand kent die ooit is misbruikt. Maar niemand praat. Het is makkelijker om een ‘ja, maar’ te bedenken dan het gesprek te starten. Waarom is dat? Waar komt dit afweermechanisme vandaan? Om hierachter te komen, en dit vervolgens te kunnen doorbreken, organiseren we in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling vijf gesprekken door Nederland aan de hand van fragmenten uit de film Buiten is het Feest, naar het boek ‘Maar buiten is het feest’ van Arthur Japin en gebaseerd op het leven van Karin Bloemen. Meld je gratis aan via de link en praat mee! Zo kunnen we samen de drempel verlagen voor slachtoffers om hulp te zoeken en weer in hun kracht te staan.

Agenda

  • Maandag 1 november - Groninger Forum
  • Dinsdag 2 november - TivoliVredenburg Utrecht Woensdag 3 november - Parktheater Eindhoven Maandag 8 november - Taqa Theater Alkmaar * Dinsdag 9 november - Theater Rotterdam
  • Slotevent donderdag 18 november - Posthoornkerk Amsterdam

Alle gesprekken zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zijn openbaar. Aanmelden kan via deze link en (bij de meeste gesprekken) via de websites van de theaters. Meer info vind je op www.impactmakers.nl

Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

30 september 2021

Op 27 september verscheen een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hierin hoe het professionals in de jeugdzorg* ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.

* Met professionals in de jeugdzorg bedoelen we m.n. professionals in de jeugdbescherming als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, maar ook jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Jeugdzorgprofessionals spelen een enorm belangrijke rol in gezinnen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om vakmanschap en expertise. Zeker in een branche die in beweging is. Wat werkt wel en wat werkt niet? Je leest het in de jeugdzorgspecial van Augeo Magazine, gemaakt samen met Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker).

Goede voorbeelden en inspiratie

De jeugdzorgspecial staat boordevol met verhalen van experts, professionals, ouders en kinderen. De verhalen laten zien dat het beschermen van kinderen vooral mensenwerk is. Werk van betrokken, bevlogen en vakbekwame professionals die zich inzetten om het verschil te maken voor kinderen en hun ouders.

Zo noemt Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs) de relatie tussen hulpverlener, ouder en jeugdige als cruciale factor. ‘Als we het hebben over wat écht werkt in de brede jeugdzorg, dan is het dat. Dat betekent dat je luistert naar hun ervaringen, naar wat zíj willen. Professionals moeten niet meteen – met pen en papier in de aanslag – op de behandeldoelen gaan zitten.’

De column van Jan Pieter Meijer (spoedeisende jeugdzorg) gaat over veiligheid. ‘Ik geloof dat we het aantal uithuisplaatsingen sterk kunnen terugbrengen wanneer we de situaties herkennen waarin we vooral ons eigen gevoel van veiligheid bevredigen. Zijn we dan nog wel bezig met wat het beste is voor een kind?’.

Kinderpsychiater Ronald Verdouw: ‘Herstel zit ‘m niet in dat uurtje therapie per week. Zorgen dat een kind zich gezien en gesteund voelt, en dat het gezonde, veilige relaties aan kan gaan, is waar het om draait.’

En er is het verhaal van vader Raymond; hoe het hem en de moeder van zijn kinderen, samen met de gezinsvoogd en de gezinshuisouders is gelukt om een stabiele opvoedsituatie te creëren, ondanks alle moeilijkheden.

Daarnaast vertellen professionals uit de jeugdzorg of de jeugd-GGZ over werkwijzen waarin het samenwerken centraal staat, met ouders en kinderen en tussen professionals onderling.

Kortom, een schat aan inspirerende voorbeelden waarbij het – mede dankzij jeugdzorgprofessionals – weer beter gaat in de gezinnen en de kinderen veilig kunnen opgroeien.

Naar het magazine


Lid worden bij de LVAK alleen nog na volgen van gecertificeerde training

26 augustus 2021

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die zich bij de LVAK willen aansluiten, zullen vanaf 1 januari 2022 een certificaat van een Training Aandachtsfunctionaris (TAF) moeten overleggen. De training mag niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond, en moet uitgevoerd zijn door een scholingsaanbieder die geregistreerd staat bij onafhankelijke certificeringsinstelling Hóbeon.

Via deze eis wil de LVAK bereiken dat het kennisniveau van nieuwe leden aan een bepaald minimum voldoet. Hiermee zal het gemiddelde kennisniveau van LVAK-leden omhoog gaan, en zal het eigen scholingsaanbod, inbegrepen in het lidmaatschap, daar beter op kunnen worden afgestemd.
Het einddoel is om te zorgen dat aandachtsfunctionarissen in heel Nederland, met meer kennis in huis, beter in staat zijn om hun taak uit te voeren.

Gecertificeerde training

De LVAK heeft in samenwerking met Augeo Foundation, Movisie, NJi en Veilig Thuis criteria opgesteld waar de scholingsaanbieder en de Training Aandachtsfunctionaris aan moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat aandachtsfunctionarissen, opleidingen en opleiders aan dezelfde, landelijk vastgelegde, kwaliteitseisen voldoen.
De certificering van scholingsaanbieders en de Training Aandachtsfunctionaris zelf is neergelegd bij Hobéon, een onafhankelijke certificeringsinstelling. Na het succesvol afronden van deze training kan de aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK afsluiten, waardoor o.a. via verplicht te volgen jaarlijkse bijscholing de kennis up-to-date blijft.
Een organisatie die een aandachtsfunctionaris voor een training in wil schrijven, kan bij Hobéon SKO zien welke trainingsbureaus de gecertificeerde training uitvoeren.

Over de LVAK

De LVAK is de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die middels een lidmaatschap ondersteuning en deskundigheidsbevordering biedt. De LVAK treedt ook op als normsteller en is belangenbehartiger voor de aandachtsfunctionaris. Kijk voor meer informatie op: lvak.nl

Heb je nog vragen, neem dan contact met de LVAK op.


Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling

3 augustus 2021

De Rijksoverheid heeft een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten.

Meer informatie


Codigo di Proteccion Aruba

3 augustus 2021

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland, Augeo Foundation en de LVAK.

Als er één ding is dat we in Nederland hebben geleerd over de implementatie van de meldcode is dat het voortdurend onder de aandacht van professionals moet worden gebracht. De LVAK heeft trainers opgeleid om supervisoren di Codigo (aandachtsfunctionarissen) te trainen die de implementatie van de Codigo binnen de eigen organisatie op zich kunnen nemen. De LVAK biedt ondersteuning aan de trainers van de supervisoren op Aruba met als doel de deskundigheid voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij de professionals te versterken.

Verder verkennen we op welke wijze er een effectieve samenwerking tot stand gebracht kan worden tussen de trainers van Aruba en de LVAK! Maar eerst felicitaties voor de Arubaanse trainers!


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.