Nieuws

De LVAK presenteert: de MeldcodeQuiz

18 juni 2021

We horen regelmatig: “Hoe houden we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze organisatie op de kaart?”. Dat is inderdaad soms moeilijk. Om hierbij te helpen heeft de LVAK nu de MeldcodeQuiz ontwikkeld.

Elke woensdag een vraag in je mailbox

Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online quiz. Je krijgt dan elke woensdag via e-mail een meerkeuzevraag toegestuurd. Na het beantwoorden zie je of je de juiste keuze gemaakt hebt, maar ook een korte toelichting over het onderwerp. Je behaalde score wordt uiteraard bijgehouden.

Zowel aandachtsfunctionarissen als beroepskrachten kunnen meedoen met de MeldcodeQuiz. Inschrijven is zo gedaan op meldcodequiz.nl.

Door de vragen en antwoorden uit de quiz binnen je organisatie te bespreken vergroot je je eigen kennis en die van je collega’s, en blijft er aandacht voor de meldcode.

Deel de MeldcodeQuiz binnen je organisatie!

Stuur dit bericht door naar je collega’s, je directie en beleidsafdeling. Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer we de meldcode onder de aandacht kunnen brengen, en houden. Alvast bedankt voor je medewerking!

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon

25 mei 2021

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen is de afgelopen periode wederom toegenomen, ondanks de gedeeltelijke heropening van de middelbare scholen. Het aantal gesprekken over huiselijk geweld bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor de lockdown.

Lees verder


Expositie WIJ... doorbreken de cirkel van geweld

24 mei 2021

De multimediale expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt huiselijk geweld en kindermishandeling op een laagdrempelige manier bespreekbaar met 29 krachtige portretten en bijbehorende indringende verhalen.

De expositie levert zo een bijdrage aan het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp. Want iedereen kan helpen de cirkel van geweld te doorbreken. Zo laten de verhalen uit de expositie zien wat jij kunt doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Meer informatie


Tijdens lockdown meer slachtoffers van kindermishandeling

18 januari 2021

Uit een studie van de Universiteit van Leiden waarin middels informantenrapportage is geschat hoeveel kinderen en jeugdige (0-17 jaar) er tijdens de “intelligente lockdown” in het voorjaar van 2020 slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling, blijkt dat het aantal slachtoffers van kindermishandeling hoger is geschat ten opzichte van een periode zonder lockdown.

Dit komt met name door een toename in het aantal slachtoffers van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden lijken kwetsbaar.

Bekijk het onderzoek van de Universiteit van Leiden (PDF)


Wegwijzer seksualiteit online voor het onderwijs

12 december 2020

In de wegwijzer Seksualiteit online voor het onderwijs staan advies, stappenplannen en meldpunten om deze ongewenste sexting of shame-sexting aan te pakken. Leraren, ouders en schoolteams die zich zorgen maken over de ongewenste verspreiding van seksueel getinte foto’s of filmpjes onder jongeren, kunnen gebruik maken van de wegwijzer.

De wegwijzer is tot stand gekomen omdat er geconstateerd was dat er veel interventies, meldpunten en hulporganisaties zijn die iets met dit thema doen, maar deze nogal versnipperd zijn, waardoor het voor onderwijsprofessionals vaak niet duidelijk is waar ze zoal terecht kunnen. Initiatieven zijn gebundeld en op een overzichtelijke manier weer gegeven in de wegwijzer. Er zijn twee versies, voor het PO en het VO.

Wegwijzer Seksualiteit online voor PO (PDF)
Wegwijzer Seksualiteit online voor VO (PDF)


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2021, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.