Nieuws

LVAK viert 10-jarig bestaan

15 september 2022

De LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat dit najaar 10 jaar. Dit jubileum wordt gevierd door aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling te bedanken voor hun inzet. Aandachtsfunctionarissen die bij de LVAK zijn aangesloten, zullen in september en oktober 2022 via een reeks feestelijk aangeklede scholingsdagen door heel Nederland in het zonnetje worden gezet.

De LVAK verlaat voor deze gelegenheid haar vaste scholingslocatie in Utrecht, en gaat op tournee door Nederland. Voor het 10-jarig jubileum is er een uniek programma uitgewerkt: “leren met een feestelijk tintje”, waarvoor de LVAK naar vijf unieke locaties, verspreid over het land, in september en oktober 2022 naar haar leden toe komt. De onderwerpen gespreksvoering en samenwerken staan op deze dagen centraal.

Tea Hol, directeur LVAK: “We trekken al 10 jaar de kar om te zorgen dat beroepskrachten die met de meldcode moeten werken terecht kunnen bij een deskundige aandachtsfunctionaris. En met succes, want we groeien nog steeds flink door, en bereiken op die manier steeds meer mensen. En daarmee indirect ook de slachtoffers van huiselijk geweld.”

Toekomst

De jubileumdagen zijn de aanzet voor de volgende 10 jaar, waarin de LVAK verdergaat met professionalisering, deskundigheidsbevordering, belangenbehartiging en het ontwikkelen van materialen. De LVAK stelt zich tot doel dat iedere beroepskracht die met de Meldcode moet werken, advies en begeleiding kan vragen bij een geschoolde aandachtsfunctionaris. Het toekomstideaal van de LVAK is en blijft: aandachtsfunctionaris als een erkende functie.

Project: Maatje achter de voordeur

17 juli 2022

Het doel van Maatje achter de Voordeur is om mensen die huiselijk en/of seksueel geweld hebben meegemaakt te steunen bij het hervinden van hun evenwicht en zelfvertrouwen. Maatje achter de Voordeur werkt met vrijwilligers die hun eigen ervaring op het gebied van huiselijk geweld kunnen en willen inzetten voor anderen. Professionele ervaringsdeskundigen geven hen een training en begeleiden deze vrijwilligers.

Onze ervaringsdeskundige trainers, Tjerk van der Hoek en Froukje Huisman, vertellen openhartig over hun ervaringen met huiselijk geweld.
Tjerk is tijdens zijn jeugd slachtoffer geweest van verschillende vormen van kindermishandeling en is ook getuige geweest van huiselijk geweld. Mede dankzij de begeleiding van een ervaringsdeskundig therapeute heeft hij zijn ervaringen kunnen verwerken. Nu zet hij zijn ervaringskennis in voor anderen die herstellende zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hij is opgeleid als trainer en gecertificeerd ervaringsdeskundige. Hij gaat het project “Maatje achter de Voordeur” opzetten in de regio Ede.

Froukje heeft na ruim 24 jaar partnergeweld een einde weten te maken aan de vicieuze cirkel waar ze in zat. Na het beëindigen van haar relatie en haar herstel ervan zet ze nu haar ervaringen in om anderen te helpen. Dit zijn veelal vrouwen maar kunnen ook mannen of gezinnen zijn die nog aan het begin staan van hun herstelproces. Froukje is destijds zelf begonnen als ervaringsmaatje en volgt inmiddels de opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn aan de HAN. Zij gaat het project ‘Maatje achter de Voordeur’ opzetten in Veenendaal.

Tjerk en Froukje staan klaar om mannen en vrouwen die zich herkennen in hun verhalen te trainen om zich in te zetten als Ervaringsmaat(je).

Meer informatie en aanmelden


Werken met de meldcode – ervaringen van professionals

29 juni 2022

In opdracht van het Ministerie van VWS start Augeo Foundation een nieuw project waarmee professionals aan de slag gaan met dilemma’s, oplossingen, en échte casussen uit de praktijk. Het doel: leren van elkaar en zo professionals helpen bij het nog beter toepassen van de meldcode.

In het najaar start Augeo – samen met de LVAK – met casuïstiek-besprekingen. Bij de bijeenkomsten zijn diverse experts, Veilig Thuis en professionals aanwezig en willen we leren van elkaars ervaringen en oplossingen bij uiteenlopende dilemma’s bij het toepassen van de meldcode.

De casussen, de analyse ervan en de uitkomsten van de besprekingen, oftewel de ‘lessons learned’ en wat je daar dan mee kan, gaan we breed delen met alle professionals die werken met de meldcode.

Meer informatie


Oproep: welke ervaringen heb jij met de meldcode?

25 mei 2022

Als geen ander weet jij dat het implementeren, hanteren en borgen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld niet altijd makkelijk is. Door jouw ervaringen te delen kun je andere aandachtsfunctionarissen hierbij helpen.

In samenwerking met het ministerie van VWS en de Augeo Foundation, is de LVAK bezig met een project om de punten waar jij als aandachtsfunctionaris in de praktijk tegenaanloopt beter in kaart te brengen. Jouw input is hierbij heel waardevol.

We willen je daarom vragen om (anoniem) een korte vragenlijst in te vullen, dat duurt ongeveer drie minuten.

Nu de vragenlijst invullen

Waarom?

In het najaar zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen, aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.
We houden je hierover uiteraard op de hoogte.


Vacatures bestuursleden LVAK

2 maart 2022

De LVAK is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een bestuurslid met financiële expertise, voor de rol van penningmeester en een algemeen bestuurslid met juridische en/of HRM expertise.

We zoeken bestuurdsleden die een bijdrage willen leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die zich thuisvoelen in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Die energie krijgen van samenwerken in een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je in het PDF-document waarin we een uitgebreide beschrijving hebben gezet.

Lees meer


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.