Nieuws

Lid worden bij de LVAK alleen nog na volgen van gecertificeerde training

26 augustus 2021

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling die zich bij de LVAK willen aansluiten, zullen vanaf 1 januari 2022 een certificaat van een Training Aandachtsfunctionaris (TAF) moeten overleggen. De training mag niet langer dan twee jaar geleden zijn afgerond, en moet uitgevoerd zijn door een scholingsaanbieder die geregistreerd staat bij onafhankelijke certificeringsinstelling Hóbeon.

Via deze eis wil de LVAK bereiken dat het kennisniveau van nieuwe leden aan een bepaald minimum voldoet. Hiermee zal het gemiddelde kennisniveau van LVAK-leden omhoog gaan, en zal het eigen scholingsaanbod, inbegrepen in het lidmaatschap, daar beter op kunnen worden afgestemd.
Het einddoel is om te zorgen dat aandachtsfunctionarissen in heel Nederland, met meer kennis in huis, beter in staat zijn om hun taak uit te voeren.

Gecertificeerde training

De LVAK heeft in samenwerking met Augeo Foundation, Movisie, NJi en Veilig Thuis criteria opgesteld waar de scholingsaanbieder en de Training Aandachtsfunctionaris aan moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat aandachtsfunctionarissen, opleidingen en opleiders aan dezelfde, landelijk vastgelegde, kwaliteitseisen voldoen.
De certificering van scholingsaanbieders en de Training Aandachtsfunctionaris zelf is neergelegd bij Hobéon, een onafhankelijke certificeringsinstelling. Na het succesvol afronden van deze training kan de aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de LVAK afsluiten, waardoor o.a. via verplicht te volgen jaarlijkse bijscholing de kennis up-to-date blijft.
Een organisatie die een aandachtsfunctionaris voor een training in wil schrijven, kan bij Hobéon SKO zien welke trainingsbureaus de gecertificeerde training uitvoeren.

Over de LVAK

De LVAK is de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, die middels een lidmaatschap ondersteuning en deskundigheidsbevordering biedt. De LVAK treedt ook op als normsteller en is belangenbehartiger voor de aandachtsfunctionaris. Kijk voor meer informatie op: lvak.nl

Heb je nog vragen, neem dan contact met de LVAK op.

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling

3 augustus 2021

De Rijksoverheid heeft een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling gelanceerd. Via banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten.

Meer informatie


Codigo di Proteccion Aruba

3 augustus 2021

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland, Augeo Foundation en de LVAK.

Als er één ding is dat we in Nederland hebben geleerd over de implementatie van de meldcode is dat het voortdurend onder de aandacht van professionals moet worden gebracht. De LVAK heeft trainers opgeleid om supervisoren di Codigo (aandachtsfunctionarissen) te trainen die de implementatie van de Codigo binnen de eigen organisatie op zich kunnen nemen. De LVAK biedt ondersteuning aan de trainers van de supervisoren op Aruba met als doel de deskundigheid voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling bij de professionals te versterken.

Verder verkennen we op welke wijze er een effectieve samenwerking tot stand gebracht kan worden tussen de trainers van Aruba en de LVAK! Maar eerst felicitaties voor de Arubaanse trainers!


De LVAK presenteert: de MeldcodeQuiz

18 juni 2021

We horen regelmatig: “Hoe houden we de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling binnen onze organisatie op de kaart?”. Dat is inderdaad soms moeilijk. Om hierbij te helpen heeft de LVAK nu de MeldcodeQuiz ontwikkeld.

Elke woensdag een vraag in je mailbox

Iedereen die met de meldcode moet werken kan zich inschrijven voor deze online quiz. Je krijgt dan elke woensdag via e-mail een meerkeuzevraag toegestuurd. Na het beantwoorden zie je of je de juiste keuze gemaakt hebt, maar ook een korte toelichting over het onderwerp. Je behaalde score wordt uiteraard bijgehouden.

Zowel aandachtsfunctionarissen als beroepskrachten kunnen meedoen met de MeldcodeQuiz. Inschrijven is zo gedaan op meldcodequiz.nl.

Door de vragen en antwoorden uit de quiz binnen je organisatie te bespreken vergroot je je eigen kennis en die van je collega’s, en blijft er aandacht voor de meldcode.

Deel de MeldcodeQuiz binnen je organisatie!

Stuur dit bericht door naar je collega’s, je directie en beleidsafdeling. Hoe meer mensen er meedoen, hoe meer we de meldcode onder de aandacht kunnen brengen, en houden. Alvast bedankt voor je medewerking!


Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon

25 mei 2021

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen is de afgelopen periode wederom toegenomen, ondanks de gedeeltelijke heropening van de middelbare scholen. Het aantal gesprekken over huiselijk geweld bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor de lockdown.

Lees verder


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2021, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.