Nieuws

24 juni 2017 Symposium: ‘Komt een ouder bij de GGZ’

Over de Kindcheck en de (on-)mogelijkheden van de Volwassen GGZ en Veilig Thuis.

Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang om een boeiend middag-symposium te organiseren waarbij de verbinding tussen GGZ en Veilig Thuis centraal staat.
Het bevorderen van samenwerking tussen beide en ook het uit de wereld helpen van misverstanden die over en weer bestaan, zullen aan de orde komen. Verschillende sprekers zullen stil staan bij de implementatie van de Kindcheck bij de GGZ, maar ook de (on-)mogelijkheden hierin van de Volwassen GGZ en Veilig Thuis.

Binnenkort komen het uitgebreide programma en de mogelijkheid voor inschrijving beschiktbaar. Tot die tijd: SAVE THE DATE: woensdag 4 oktober 2017

20 juni 2017 Vacature bestuurslid LVAK

Wegens vetrek van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Om zo breed mogelijk georiënteerd te zijn, is het bestuur ingericht met leden met verschillende achtergronden. Specifiek is de LVAK op zoek naar een enthoisiaste kandidaat met een communicatieachtergrond, die de functie van secretaris in wil vullen (vacaturenummer 2017-01).

Verder is de LVAK op zoek naar iemand die expertise heeft in fondsenwerving (vacaturenummer 2017-02).

Indien u belangstelling heeft voor een van bovengenoemde vacatures, kunt u een uitgebreid profiel opvragen via: info@lvak.nl

10 mei 2017 Kindermishandeling: De cijfers achter het drama

Bijna één op de negen kinderen van 11 en 12 jaar heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan twee op de vijf kinderen hebben al twee of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. ‘Schokkend hoge cijfers’, zegt Augeo-directeur Mariëlle Dekker.

Augeo deed samen met TNO onderzoek onder meer dan 664 kinderen van 23 scholen.
De top 5 van ingrijpende gebeurtenissen:
1 Kinderen wiens ouders zijn gescheiden (ruim een kwart)
2 Kinderen die emotioneel verwaarloosd worden (ruim een achtste)
3 Kinderen die emotioneel mishandeld worden (bijna een achtste)
4 Kinderen die lichamelijk mishandeld worden (circa een twaalfde)
5 Kinderen die getuige zijn van geweld tussen ouders/opvoeders (ook een twaalfde)
In totaal gaf ruim een kwart aan één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.
Weet jij wat je moet doen als je een vermoeden hebt van kindermishandeling? Samen met Augeo maakten wij een test, waarin je jouw kennis kan testen over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie hiervoor de bibliotheek van de LVAK.
Bron: Augeo Jongerentaskforce

11 april 2017 Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen.

In de meldcode staat beschreven waaraan een ambtenaar signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kan herkennen. Ook staat er vermeld wat een ambtenaar dan moet en kan doen. Ambtenaren worden in de meldcode geschoold. Directeur Tea Hol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) overhandigde vandaag het keurmerk aan wethouder Mattias Gijsbertsen.

Bekijk videofragment van RTVOOG

20 februari 2017 Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.
Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/02/
kamerbrief-over-voortgangsrapportage-gia-januari-2017?utm_campaign=Nieuwsbrief+kindermishandeling&utm_medium=
email&utm_source=iMailingtool