Nieuws

14 december 2017 Zembla en Editie NL brengen Munchausen by proxy in beeld

Munchausen by proxy is een psychische aandoening waarbij (één van) de ouders moedwillig hun kind ziek maken, in het ergste geval met fatale gevolgen. Of bij de arts het ziektebeeld van het kind overdrijven, met het risico dat de arts dingen gaat doen die misschien helemaal niet goed zijn voor het kind. Het is een zeldzame, maar zeer ernstige vorm van kindermishandeling. De diagnose is enorm lastig vast te stellen.

Terugblik uitzendingen

In Zembla blijkt dat het een lastige ziekte is om vast te stellen en dat daarbij een hoop mis kan gaan, met de negatieve gevolgen van dien. Zembla onthult gevallen waar de melding tot negatieve gevolgen heeft geleid voor de ouders en deze mogelijk onterecht zijn beschuldigd van kindermishandeling. Er wordt in het programma forse kritiek op Veilig Thuis geuit, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Volgens deskundigen in de uitzending is het meldpunt tekortgekomen bij de waarheidsvinding bij de ouders die zijn verdacht van Munchausen by proxy.
Waarheidsvinding bij deze onderzoeken is erg moeilijk en Veilig Thuis zal uiteindelijk toch een beslissing moeten nemen om het kind veilig te stellen.

Meer lezen

Editie NL van RTL4 sprak met Nina Blom, die jaren ziek werd gemaakt door haar eigen moeder. Nina Blom is vanaf haar geboorte tot haar veertiende slachtoffer geweest van het Munchhausen by proxy-syndroom. Ze werd al die jaren ziek gemaakt door haar eigen moeder. “Ze heeft me zelfs een euthanasiemiddel toegediend”. Zij is blij dat haar kinderarts heeft ingegrepen.
Daarom zet Nina zich nu in in samenwerking met Stichting StOMbP om voorlichtingen te geven.

Uitzending terugzien

Kind veilig stellen blijft prioriteit

Een mogelijke valse beschuldiging van ouders is vreselijk. Tegelijkertijd is een kind niet veilig stellen ook vreselijk en soms zelfs fataal.
Laten we niet alleen kijken naar de zaken met een mogelijke valse beschuldiging, maar vooral kijken, hoe kunnen we achter de waarheid komen en tegelijkertijd het kind veilig stellen.

We moeten niet vergeten dat een kind veilig stellen het voornaamste uitgangspunt is van Veilig Thuis.

24 november 2017 Pilot: Gratis kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (ook wel KOPP/KVO-kinderen genoemd) lopen drie keer meer kans op kindermishandeling en hebben een verhoogde kans op een psychische stoornis. Om deze groep kinderen te helpen starten het Trimbos-instituut en de landelijk coördinator Kindcheck een innovatief bso-project.

Lees volledige artikel

20 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Uitreiking Keurmerk Meldcode aan Gemeente Nijkerk.

Vandaag Uitreiking Keurmerk Meldcode en 1e bijeenkomst in Nijkerk in het kader van de Week tegen Kindermishandeling. Een publiek met diverse organisaties: kinderopvang, GGZ, para-medici, gebiedsteam, WSG, particuliere praktijk, vluchtelingenwerk en diverse gemeentelijke afdelingen. Nadia Kadhim kwam haar verhaal vertellen en ging in gesprek met de zaal. Daarna mocht Tea Hol het Keurmerk Meldcode uitreiken aan Annelies Kooiman en de wethouders Nadya Aboyaakoub en Marly Klein. Daarmee is Nijkerk de 5e gemeente met het LVAK-Keurmerk!

20 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Aandachtsfunctionaris brengt kindermishandeling wél in beeld.

Blog van Milena Babovic in vakblad voor gezondheidszorg.
Met de week tegen kindermishandeling voor de boeg, moeten we helaas constateren dat er nog te veel mishandelde kinderen niet in beeld zijn bij de juiste professional. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaf in 2016 aan dat er echt actie nodig is. Er volgden veldconsultaties in opdracht van oud-staatssecretaris van Rijn en de Meldcode wordt aangepast. Helaas heeft de aandachtsfunctionaris nog een te vrijblijvende rol in de nieuwe Meldcode. Jammer, wat dat is volgens mij juist het geheime wapen in strijd tegen kindermishandeling en ander huiselijk geweld.
Meer lezen

10 november 2017 Week tegen kindermishandeling

Wilt u in de week tegen kindermishandeling binnen uw organisatie aandacht vragen voor het onderwerp?

Van 20 tot 25 november is de ‘week tegen kindermishandeling’. Als aandachtsfunctionaris in uw organisatie kunt u in deze week op allerlei manieren aandacht vragen voor de aanpak tegen kindermishandeling. Misschien 21 minuten vrij maken door tenminste 21 minuten met collega’s in gesprek te gaan.

Augeo, Ted kloosterboer en Naomi Dessaur hebben 21 bespreektips beschikbaar gesteld.

Bekijk deze tips op op dessaurtrainingen.com

Voor meer ideeën op www.weektegenkindermishandeling.nl