Nieuws

Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris

19 januari 2020

In 2019 is door de kenniscentra (Movisie, Augeo foundation, NJi en de LVAK), aangekondigd dat er een kwaliteitsstelsel opgezet wordt voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de opzet van het kwalilteitsstelsel zijn weer een aantal stappen gemaakt.

Geactualiseerde informatie hierover is te vinden in het document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF).

NOS Nieuwsuur: Kindermishandeling weinig gemeld door leraren

20 november 2019

In het programma Nieuwsuur van de NOS vandaag aandacht voor het gegeven dat (basis-)scholen in Nederland extreem weinig meldingen van kindermishandeling doen ten opzichte van de ons omringende landen.

Ondanks de strengere meldcode blijft het aantal meldingen uit het onderwijs aan Veilig Thuis, opvallend laag. In de eerste helft van 2018 ging het volgens CBS-cijfers om slechts twee procent van alle meldingen. En de eerste maanden van dit jaar om een schamele vier procent.

Bekijk het nieuwsbericht
Het fragment staat onderaan de pagina.


Van Dantzig-penning 2019 voor Tea Hol, directeur LVAK

30 oktober 2019

Tot haar grote verrassing kreeg LVAK-directeur Tea Hol te horen dat zij de Van Dantzig-penning 2019 ontvangt voor haar inzet voor de aanpak van kindermishandeling middels de Vereniging LVAK.
Tea is genomineerd door de Commissie van Advies van de LVAK. De penning wordt maar eens per twee jaar uitgereikt.

Van Dantzig Penning

De Van Dantzig-penning – genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig, oprichter van Relectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK – wordt op 14 november aan Tea Hol uitgereikt tijdens het symposium De Agenda van het Sociaal Werk in de Jacobi-kerk te Utrecht.

Meer informatie op de website van de BPSW


19 november 2019: symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

21 juni 2019

In de Week tegen Kindermishandeling organiseert de LVAK op 19 november in DeFabrique in Utrecht een uniek symposium met sprekers als Rian Teeuw, Frank van Leerdam en optredens van het Nederlands Toegepast Theater. Deze dag is speciaal voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling en andere belangstellenden die met de meldcode werken.

Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal. De aandachtsfunctionaris is voor organisaties die verplicht met de meldcode moeten werken een belangrijke schakel in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een geschoolde aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige voor het implementeren van de meldcode, het adviseren van de directie en het begeleiden van medewerkers.

Sprekers, workshops, theater…

Op spectaluaire wijze gaat de theatergroep Nederlands Toegepast Theater het symposium
begeleiden om te laten zien dat de aandachtsfunctionaris het verschil kan maken.
Wilt u als aandachtsfunctionaris, beleidsmaker of bestuurder weten wat het verschil is, lezingen van interessante sprekers als Rian Teeuw en Frank van Leerdam bijwonen, aan boeiende workshops deelnemen, en dit alles begeleid door het optreden van het NTT, beslis dan snel.

Aanbieding: deelnamekosten terug bij lidmaatschap 

Deelname aan het symposium is gratis voor leden van de LVAK, maar voor niet-leden hebben we een speciale aanbieding: wordt u binnen vier weken na het symposium lid van onze vereniging, dan krijgt u uw deelnamekosten (€ 100,-) terug!

Update 29 november 2019: Inmiddels heeft het symposium plaatsgevonden, en het was een groot succes. Bekijk het filmpje op YouTube.


LVAK brengt taakprofiel aandachtsfunctionaris uit

29 maart 2019

De LVAK heeft als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, een taakprofiel ontwikkeld dat de uniformiteit en kwaliteit van de aandachtsfunctionaris moet waarborgen. 

Deze taakomschrijving is gebaseerd op de jarenlange ervaring binnen de LVAK, en op de expertise die is opgedaan op het gebied van de implementatie van de meldcode en het creëren van mandaat en draagvlak voor de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Het taakprofiel is te downloaden via:

https://lvak.nl/downloads/LVAK_taakprofiel_aandachtsfunctionaris.pdf

Het document mag ook breder gedeeld worden.

In het taakprofiel wordt een beknopte schets van de taken van de aandachtsfunctionaris gegeven. Daarna wordt ingegaan op de werkzaamheden die de aandachtsfunctionaris kan verrichten, de kennis en competenties die voor de taak nodig zijn. Ondersteuning vanuit de organisatie en goede afspraken over verantwoordelijkheden zijn belangrijke voorwaarden om de taak als aandachtsfunctionaris te kunnen uitvoeren.

In het taakprofiel zijn ook de compententies opgenomen waaraan de beroepskracht moet voldoen om aan de gecertificeerde basistraining aandachtsfunctionaris deel te nemen. Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.