Nieuws

Van Dantzig-penning 2019 voor Tea Hol, directeur LVAK

30 oktober 2019

Tot haar grote verrassing kreeg LVAK-directeur Tea Hol te horen dat zij de Van Dantzig-penning 2019 ontvangt voor haar inzet voor de aanpak van kindermishandeling middels de Vereniging LVAK.
Tea is genomineerd door de Commissie van Advies van de LVAK. De penning wordt maar eens per twee jaar uitgereikt.

Van Dantzig Penning

De Van Dantzig-penning – genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig, oprichter van Relectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK – wordt op 14 november aan Tea Hol uitgereikt tijdens het symposium De Agenda van het Sociaal Werk in de Jacobi-kerk te Utrecht.

Meer informatie op de website van de BPSW

19 november 2019: symposium ‘De aandachtsfunctionaris maakt het verschil!’

21 juni 2019

In de Week tegen Kindermishandeling organiseert de LVAK op 19 november in DeFabrique in Utrecht een uniek symposium met sprekers als Rian Teeuw, Frank van Leerdam en optredens van het Nederlands Toegepast Theater. Deze dag is speciaal voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling en andere belangstellenden die met de meldcode werken.

Op het symposium staat de rol van de aandachtsfunctionaris binnen een organisatie centraal. De aandachtsfunctionaris is voor organisaties die verplicht met de meldcode moeten werken een belangrijke schakel in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een geschoolde aandachtsfunctionaris is binnen een organisatie de deskundige voor het implementeren van de meldcode, het adviseren van de directie en het begeleiden van medewerkers.

Sprekers, workshops, theater…

Op spectaluaire wijze gaat de theatergroep Nederlands Toegepast Theater het symposium
begeleiden om te laten zien dat de aandachtsfunctionaris het verschil kan maken.
Wilt u als aandachtsfunctionaris, beleidsmaker of bestuurder weten wat het verschil is, lezingen van interessante sprekers als Rian Teeuw en Frank van Leerdam bijwonen, aan boeiende workshops deelnemen, en dit alles begeleid door het optreden van het NTT, beslis dan snel.

Aanbieding: deelnamekosten terug bij lidmaatschap 

Deelname aan het symposium is gratis voor leden van de LVAK, maar voor niet-leden hebben we een speciale aanbieding: wordt u binnen vier weken na het symposium lid van onze vereniging, dan krijgt u uw deelnamekosten (€ 100,-) terug!

Het volledige programma en inschrijven op:

https://lvak.nl/symposium2019


LVAK brengt taakprofiel aandachtsfunctionaris uit

29 maart 2019

De LVAK heeft als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, een taakprofiel ontwikkeld dat de uniformiteit en kwaliteit van de aandachtsfunctionaris moet waarborgen. 

Deze taakomschrijving is gebaseerd op de jarenlange ervaring binnen de LVAK, en op de expertise die is opgedaan op het gebied van de implementatie van de meldcode en het creëren van mandaat en draagvlak voor de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Het taakprofiel is te downloaden via:

https://lvak.nl/downloads/LVAK_taakprofiel_aandachtsfunctionaris.pdf

Het document mag ook breder gedeeld worden.

In het taakprofiel wordt een beknopte schets van de taken van de aandachtsfunctionaris gegeven. Daarna wordt ingegaan op de werkzaamheden die de aandachtsfunctionaris kan verrichten, de kennis en competenties die voor de taak nodig zijn. Ondersteuning vanuit de organisatie en goede afspraken over verantwoordelijkheden zijn belangrijke voorwaarden om de taak als aandachtsfunctionaris te kunnen uitvoeren.

In het taakprofiel zijn ook de compententies opgenomen waaraan de beroepskracht moet voldoen om aan de gecertificeerde basistraining aandachtsfunctionaris deel te nemen. Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.


Taak- en kwaliteitseisen voor aandachtsfunctionarissen

10 januari 2019

Momenteel zijn er geen minimale kwaliteitseisen waar aandachtsfunctionarissen aan moeten voldoen. Dat geldt ook voor trainingen voor aandachtsfunctionarissen en voor aanbieders van trainingen en scholingsdagen.

De LVAK stelt zich, als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, ten doel om minimale taak- en kwaliteitseisen op te stellen.

Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.


LVAK #maakthetverschil door lancering 8 nieuwe voorbeeldprotocollen

21 november 2018

De invoering van de verbeterde Meldcode met afwegingskader leidt ertoe dat alle organisaties in Nederland die met de Meldcode moeten werken hun protocol moeten gaan actualiseren. Dat gaat om alle organisaties binnen diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg etc.

Jan-Dirk Sprokkereef neemt LVAK voorbeeldprotocollen in ontvangst

Foto: 21 november: op één van de speciale LVAK-bijscholingsdagen waarin de verbeterde Meldcode centraal staat, overhandigt Tea Hol (directeur LVAK) Jan-Dirk Sprokkereef (directeur nationaal programma huiselijk geweld en kindermishandeling) symbolisch de 8 nieuwe voorbeeldprotocollen.

De beroepsverenigingen van professionals die met de Meldcode moeten werken hebben in 2018 nieuwe afwegingskaders voor hun achterban ontwikkeld. Een afwegingskader ondersteunt een professional met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 4 en 5 van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld bij:

- het beslissen of een melding noodzakelijk is en:
- het beslissen of het zelf bieden of organiseren van hulp (óók) mogelijk is

Organisaties die met de meldcode moeten werken zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om de verbeterde meldcode met afwegingkader te hebben geïmplementeerd.
Dat betekent onder andere ook een aangepast protocol meldcode.

Nieuwe voorbeeldprotocollen

LVAK heeft voor de ondersteuning van organisaties voorbeeldprotocollen voor diverse sectoren ontwikkeld om de verbeterde meldcode te implementeren. In deze protocollen zijn de stappen uit de meldcode, het afwegingskader, de wettelijke verplichtingen en participatie van het kind verwerkt. Deze protocollen zijn digitaal in te vullen en zodanig opgesteld dat er een minimale tijdsinvestering voor nodig is. Deze voorbeeldprotocollen kunnen gebruikt worden om een protocol op te stellen dat aan alle wettelijke eisen voldoet, of als voorbeeld dienen voor het actualiseren van een eigen protocol van de organisatie.

Vanaf 21 november zijn deze voorbeeldprotocollen voor alle organisaties te downloaden via lvak.nl/protocollen.


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2019, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.