Nieuws

Oproep: welke ervaringen heb jij met de meldcode?

25 mei 2022

Als geen ander weet jij dat het implementeren, hanteren en borgen van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld niet altijd makkelijk is. Door jouw ervaringen te delen kun je andere aandachtsfunctionarissen hierbij helpen.

In samenwerking met het ministerie van VWS en de Augeo Foundation, is de LVAK bezig met een project om de punten waar jij als aandachtsfunctionaris in de praktijk tegenaanloopt beter in kaart te brengen. Jouw input is hierbij heel waardevol.

We willen je daarom vragen om (anoniem) een korte vragenlijst in te vullen, dat duurt ongeveer drie minuten.

Nu de vragenlijst invullen

Waarom?

In het najaar zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij professionals kunnen leren van elkaars ervaringen en handelen, aan de hand van casuïstiek. Dit helpt bij het nog beter toepassen van de meldcode en draagt eraan bij dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode.
We houden je hierover uiteraard op de hoogte.

Vacatures bestuursleden LVAK

2 maart 2022

De LVAK is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden: een bestuurslid met financiële expertise, voor de rol van penningmeester en een algemeen bestuurslid met juridische en/of HRM expertise.

We zoeken bestuurdsleden die een bijdrage willen leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, die zich thuisvoelen in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Die energie krijgen van samenwerken in een organisatie die zich inzet voor ondersteuning van aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Meer informatie vind je in het PDF-document waarin we een uitgebreide beschrijving hebben gezet.

Lees meer


Zero Tolerance Day Conferentie

28 januari 2022

Jaarlijks wordt er op 6 februari stil gestaan bij de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking. In Nederland doen we dat door op deze dag een ZTD-conferentie te organiseren. Kennis, ervaringen en verhalen kunnen hierbij uitgewisseld worden om van elkaar te leren en nog beter te kunnen samenwerken.

Dit jaar draait ZTD om “(In)visible, zichtbaar door samenwerking”. Aan de hand van verschillende sprekers, presentaties en workshops zullen we aandacht besteden aan de aanpak in Noord-Nederland en het belang van samenwerking tussen verschillende instanties om VGV zichtbaar te houden. Platform 6/2 nodigt je samen met de gemeente Groningen en Sense Noord-Nederland uit voor een online conferentie. Dit jaar staan we op 7 februari stil bij deze dag in plaats van 6 februari, omdat deze dag in het weekend valt.

Meer informatie


Waarom blijft seksueel misbruik zo lang onzichtbaar?

28 oktober 2021

Stichting Impact Makers, Programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Team-kim en RinkelFilm organiseren gesprekken over handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers n.a.v. de film Buiten is het Feest.

1 op de 10 kinderen in Nederland is slachtoffer van seksueel misbruik. De kans is groot dat ook jij iemand kent die ooit is misbruikt. Maar niemand praat. Het is makkelijker om een ‘ja, maar’ te bedenken dan het gesprek te starten. Waarom is dat? Waar komt dit afweermechanisme vandaan? Om hierachter te komen, en dit vervolgens te kunnen doorbreken, organiseren we in aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling vijf gesprekken door Nederland aan de hand van fragmenten uit de film Buiten is het Feest, naar het boek ‘Maar buiten is het feest’ van Arthur Japin en gebaseerd op het leven van Karin Bloemen. Meld je gratis aan via de link en praat mee! Zo kunnen we samen de drempel verlagen voor slachtoffers om hulp te zoeken en weer in hun kracht te staan.

Agenda

  • Maandag 1 november - Groninger Forum
  • Dinsdag 2 november - TivoliVredenburg Utrecht Woensdag 3 november - Parktheater Eindhoven Maandag 8 november - Taqa Theater Alkmaar * Dinsdag 9 november - Theater Rotterdam
  • Slotevent donderdag 18 november - Posthoornkerk Amsterdam

Alle gesprekken zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zijn openbaar. Aanmelden kan via deze link en (bij de meeste gesprekken) via de websites van de theaters. Meer info vind je op www.impactmakers.nl


Veiligheid terugbrengen in gezinnen, wat werkt nu echt?

30 september 2021

Op 27 september verscheen een speciale editie van Augeo Magazine over werken aan veiligheid in gezinnen. Wat werkt? Je leest hierin hoe het professionals in de jeugdzorg* ─ samen met de gezinnen ─ lukt om een veilig thuis te creëren waar het veilig blijft en waar het met alle gezinsleden weer goed gaat.

* Met professionals in de jeugdzorg bedoelen we m.n. professionals in de jeugdbescherming als Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, maar ook jeugdhulp en jeugd-GGZ.

Jeugdzorgprofessionals spelen een enorm belangrijke rol in gezinnen waar het niet goed gaat. Dat vraagt om vakmanschap en expertise. Zeker in een branche die in beweging is. Wat werkt wel en wat werkt niet? Je leest het in de jeugdzorgspecial van Augeo Magazine, gemaakt samen met Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd (voorheen Expertisecentrum William Schrikker).

Goede voorbeelden en inspiratie

De jeugdzorgspecial staat boordevol met verhalen van experts, professionals, ouders en kinderen. De verhalen laten zien dat het beschermen van kinderen vooral mensenwerk is. Werk van betrokken, bevlogen en vakbekwame professionals die zich inzetten om het verschil te maken voor kinderen en hun ouders.

Zo noemt Annemiek Harder (bijzonder hoogleraar wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs) de relatie tussen hulpverlener, ouder en jeugdige als cruciale factor. ‘Als we het hebben over wat écht werkt in de brede jeugdzorg, dan is het dat. Dat betekent dat je luistert naar hun ervaringen, naar wat zíj willen. Professionals moeten niet meteen – met pen en papier in de aanslag – op de behandeldoelen gaan zitten.’

De column van Jan Pieter Meijer (spoedeisende jeugdzorg) gaat over veiligheid. ‘Ik geloof dat we het aantal uithuisplaatsingen sterk kunnen terugbrengen wanneer we de situaties herkennen waarin we vooral ons eigen gevoel van veiligheid bevredigen. Zijn we dan nog wel bezig met wat het beste is voor een kind?’.

Kinderpsychiater Ronald Verdouw: ‘Herstel zit ‘m niet in dat uurtje therapie per week. Zorgen dat een kind zich gezien en gesteund voelt, en dat het gezonde, veilige relaties aan kan gaan, is waar het om draait.’

En er is het verhaal van vader Raymond; hoe het hem en de moeder van zijn kinderen, samen met de gezinsvoogd en de gezinshuisouders is gelukt om een stabiele opvoedsituatie te creëren, ondanks alle moeilijkheden.

Daarnaast vertellen professionals uit de jeugdzorg of de jeugd-GGZ over werkwijzen waarin het samenwerken centraal staat, met ouders en kinderen en tussen professionals onderling.

Kortom, een schat aan inspirerende voorbeelden waarbij het – mede dankzij jeugdzorgprofessionals – weer beter gaat in de gezinnen en de kinderen veilig kunnen opgroeien.

Naar het magazine


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.