Nieuws : archief : 2019

LVAK brengt taakprofiel aandachtsfunctionaris uit

29 maart 2019

De LVAK heeft als landelijke vereniging van en belangenbehartiger voor aandachtsfunctionarissen, een taakprofiel ontwikkeld dat de uniformiteit en kwaliteit van de aandachtsfunctionaris moet waarborgen. 

Deze taakomschrijving is gebaseerd op de jarenlange ervaring binnen de LVAK, en op de expertise die is opgedaan op het gebied van de implementatie van de meldcode en het creëren van mandaat en draagvlak voor de aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.

Het taakprofiel is te downloaden via:

https://lvak.nl/downloads/LVAK_taakprofiel_aandachtsfunctionaris.pdf

Het document mag ook breder gedeeld worden.

In het taakprofiel wordt een beknopte schets van de taken van de aandachtsfunctionaris gegeven. Daarna wordt ingegaan op de werkzaamheden die de aandachtsfunctionaris kan verrichten, de kennis en competenties die voor de taak nodig zijn. Ondersteuning vanuit de organisatie en goede afspraken over verantwoordelijkheden zijn belangrijke voorwaarden om de taak als aandachtsfunctionaris te kunnen uitvoeren.

In het taakprofiel zijn ook de compententies opgenomen waaraan de beroepskracht moet voldoen om aan de gecertificeerde basistraining aandachtsfunctionaris deel te nemen. Meer informatie over deze plannen vindt u in het PDF document over dit onderwerp.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.