Nieuws

LVAK stelt evenementen wegens COVID-19 uit

13 maart 2020

Het bestuur en de directie van de LVAK hebben naar aanleiding van de verspreiding van het COVID-19 (corona)-virus besloten om alle, tenminste t/m 8 april 2020 geplande trainingen en bijscholingsdagen uit te stellen. Voor eventuele maatregelen daarna volgt de LVAK de richtlijnen van het RIVM.

Waarom?

Deelnemers aan onze bijscholingsdagen en trainingen zijn afkomstig uit het hele land, en vaak werkzaam in sectoren waar contact is met kwetsbare personen. Om die reden hebben we er voor gekozen om alle bijscholingsdagen en trainingen uit te stellen, dus ook die met minder dan 100 personen. We hopen hiermee de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Nieuwe data

Nieuwe data voor bijscholingsdagen en trainingen zullen zo spoedig mogelijk worden gepland en bekendgemaakt.

Als u nog vragen heeft, kunt u via e-mail contact met ons opnemen.

Update: we houden een speciaal blog bij over het werk van de aandachtsfunctionaris in tijden van het coronavirus.

Vlogs voor zorgprofessionals en leerkrachten

10 maart 2020

Waarom worden misbruikte kinderen vaak nog een keer slachtoffer? Dat is een van de vragen die het Centrum Seksueel Geweld beantwoordt in een serie korte vlogs voor zorgprofessionals en leerkrachten die te maken krijgen met kinderen die seksueel zijn misbruikt.

De volledige playlists zijn te vinden op YouTube:

• Vlogs voor zorgprofessionals
• Vlogs voor leekrachten


Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris

19 januari 2020

In 2019 is door de kenniscentra (Movisie, Augeo foundation, NJi en de LVAK), aangekondigd dat er een kwaliteitsstelsel opgezet wordt voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de opzet van het kwalilteitsstelsel zijn weer een aantal stappen gemaakt.

Geactualiseerde informatie hierover is te vinden in het document Kwaliteitsstelsel aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (PDF).


NOS Nieuwsuur: Kindermishandeling weinig gemeld door leraren

20 november 2019

In het programma Nieuwsuur van de NOS vandaag aandacht voor het gegeven dat (basis-)scholen in Nederland extreem weinig meldingen van kindermishandeling doen ten opzichte van de ons omringende landen.

Ondanks de strengere meldcode blijft het aantal meldingen uit het onderwijs aan Veilig Thuis, opvallend laag. In de eerste helft van 2018 ging het volgens CBS-cijfers om slechts twee procent van alle meldingen. En de eerste maanden van dit jaar om een schamele vier procent.

Bekijk het nieuwsbericht
Het fragment staat onderaan de pagina.


Van Dantzig-penning 2019 voor Tea Hol, directeur LVAK

30 oktober 2019

Tot haar grote verrassing kreeg LVAK-directeur Tea Hol te horen dat zij de Van Dantzig-penning 2019 ontvangt voor haar inzet voor de aanpak van kindermishandeling middels de Vereniging LVAK.
Tea is genomineerd door de Commissie van Advies van de LVAK. De penning wordt maar eens per twee jaar uitgereikt.

Van Dantzig Penning

De Van Dantzig-penning – genoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig, oprichter van Relectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling RAAK – wordt op 14 november aan Tea Hol uitgereikt tijdens het symposium De Agenda van het Sociaal Werk in de Jacobi-kerk te Utrecht.

Meer informatie op de website van de BPSW


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.