De Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Om de rol van de Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld/Kindermishandeling goed te kunnen inschatten, is enige achtergrondkennis vereist. Op deze pagina proberen we duidelijk te maken waar de Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld/Kindermishandeling in de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling past, en wat de taken van deze functionaris zijn.

Zo houden we de aandacht erbij
Minister Rouvoet, 2010

Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Het bestrijden van kindermishandeling/huiselijk geweld en ouderenmishandeling is een van de prioriteiten voor het ministerie VWS. De Aanpak Kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling is in heel Nederland ingevoerd. Het doel is het realiseren van een sluitende aanpak van kindermishandeling/huiselijk geweld. Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega of Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen de organisatie) aanwezig moet zijn. 
Organisaties waar de meldcode op van toepassing is wordt geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te stellen.

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Om het aantal slachtoffers van kindermishandeling/huiselijk geweld, ouderenmishandeling te verminderen, treedt in 2013 de wet meldcode huiselijk geweld in werking. In deze wet is vastgelegd dat elke organisatie en beroepskracht die met kinderen, ouders en ouderen werkt, verplicht is om met een meldcode te werken.
Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast is het van belang te weten welke stappen gezet kunnen worden om het geweld te stoppen. De meldcode biedt houvast bij het zetten van de juiste stappen als er huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd.

De Aandachtsfunctionaris

De Aandachtsfunctionaris kan worden gepositioneerd op het snijvlak van beleid en uitvoering. Bij voorkeur is dit iemand uit het middenmanagement of een medewerker die zich bezighoudt met kwaliteit-, zorg- en/of veiligheidsbeleid binnen de organisatie. De Aandachtsfunctionaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling/huiselijk geweld.
Binnen grotere organisaties kunnen meerdere Aandachtsfunctionarissen worden aangesteld.

Bent je aandachtsfunctionaris, maar nog geen lid van de LVAK? Word lid

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.