Nieuws : archief : 2017

14 december 2017

Zembla en Editie NL brengen Munchausen by proxy in beeld

Lees meer

24 november 2017

Pilot: Gratis kinderopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (ook wel KOPP/KVO-kinderen genoemd) lopen drie keer meer kans op kindermishandeling en hebben een verhoogde kans op een psychische stoornis. Om deze groep kinderen te helpen starten het Trimbos-instituut en de landelijk coördinator Kindcheck een innovatief bso-project.

Lees volledige artikel

Lees meer

20 november 2017

Week tegen Kindermishandeling

Uitreiking Keurmerk Meldcode aan Gemeente Nijkerk.

Lees meer

7 augustus 2017

Basisdocument ‘Het afwegingskader in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

De ministerie van VWS heeft een nieuw ‘basisdocument’ gepubliceerd dat is bedoeld voor beroepsgroepen die onder de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Per 1 januari 2019 zijn beroepskrachten verplicht te werken met een afwegingskader in stap 5 van de Meldcode.

Lees meer

13 juli 2017

Aanscherping meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt op 1 januari 2019 aangepast. Stappen 1 t/m 4 blijven ongewijzigd, stap 5 verandert wel, en daarbij ook de rol van Veilig Thuis.

Lees meer

22 juni 2017

Vacature bestuurslid LVAK

Wegens het vertrek van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid.

Lees meer

10 mei 2017

Kindermishandeling: De cijfers achter het drama

Bijna één op de negen kinderen van 11 en 12 jaar heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan twee op de vijf kinderen hebben al twee of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. ‘Schokkend hoge cijfers’, zegt Augeo-directeur Mariëlle Dekker.

Lees meer

11 april 2017

Groningen eerste gemeente met Keurmerk Meldcode

De gemeente Groningen heeft als eerste Nederlandse gemeente het Keurmerk Meldcode ontvangen.

Lees meer

16 maart 2017

Kans voor vrouwelijke slachtoffers huiselijk geweld

De Nieuwe Toekomst is een van de projecten van FNV vrouw. Vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld krijgen in dit project de mogelijkheid een zelfstandig bestaan op te bouwen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van een partner of uitkering. Voor de voortzetting van dit mooie project in Zaanstad in 2017 is FNV Vrouw op zoek naar een professionele en creatieve projectleider die graag met haar voeten in de klei staat.

Lees meer

20 februari 2017

Kamerbrief voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

Lees meer

20 februari 2017

Animatiefilm kindermishandeling/huiselijk geweld

In de Week tegen Kindermishandeling heeft de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Grafisch Lyceum een kort filmpje uitgebracht.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.