Nieuws : archief : 2018

21 november 2018

LVAK #maakthetverschil door lancering 8 nieuwe voorbeeldprotocollen

De invoering van de verbeterde Meldcode met afwegingskader leidt ertoe dat alle organisaties in Nederland die met de Meldcode moeten werken hun protocol moeten gaan actualiseren. Dat gaat om alle organisaties binnen diverse sectoren, zoals gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg etc.

Jan-Dirk Sprokkereef neemt LVAK voorbeeldprotocollen in ontvangst
Lees meer

29 september 2018

Week tegen kindermishandeling

De LVAK organiseert voor haar leden op 21 en 22 november bijeenkomsten met uitleg over de verbeterde meldcode met het afwegingskader. Tevens is er gelegenheid om met elkaar te oefenen met het afwegingskader.

Lees meer

29 september 2018

Plannen kabinet aanpak ouderenmishandeling

Jaarlijks hebben 170.000 ouderen te maken met een vorm van mishandeling en dat is schokkend.

Lees meer

2 juli 2018

Presentatie afwegingskaders voor verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Beroepsgroepen die werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun afwegingskaders bij de Meldcode aangeboden aan minister De Jonge.

Lees meer

22 juni 2018

Handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode

In de aanscherping van de meldcode die vanaf 1 januari 2019 gehanteerd moet worden is het belang van het kind meegenomen. We moeten het kind meer betrekken bij belangrijke beslissingen.
In de handreiking van VWS Participatie van kinderen in de Meldcode, staan 9 acties t.b.v. het aanpassen van het protocol Meldcode.

Download handreiking in PDF-formaat

Lees meer

24 mei 2018

Verplicht een geschoolde aandachtsfunctionaris

De LVAK maakt zich al jaren sterk voor het verplicht stellen van een aandachtsfunctionaris binnen organisaties die met de meldcode moeten werken, maar nu is het toch eindelijk zover. In het programma van het Ministerie van VWS getiteld Geweld hoort nergens thuis staan nieuwe richtlijnen die betrekking hebben op deze verplichting:

Lees meer

24 mei 2018

Scholing afwegingskader in de week tegen kindermishandeling

Op 21 en 22 november, in de Week Tegen Kindermishandeling, organiseert de LVAK voor haar leden gratis te volgen bijeenkomsten waarin het afwegingskader wordt behandeld. 

Lees meer

24 mei 2018

Afdeling Trainingen

In het kader van de professionalisering van de LVAK is de afdeling Trainingen opgericht. Er is een coördinator aangesteld die zorg draagt voor zowel trainingen die op open inschrijving als in-company gegeven worden. De Training Aandachtsfunctionaris wordt deze zomer aangepast op de aanscherping van de meldcode.

Lees meer

24 februari 2018

Afwegingskaders in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Lees meer

11 februari 2018

Primeur voor ambulancedienst Witte Kruis Zeeland

Witte Kruis Zeeland heeft het Keurmerk Meldcode binnengehaald en daar zijn ze terecht trots op. Het Keurmerk Meldcode wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol ten aanzien van kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld (succesvol) hebben laten toetsen. Iedere regio heeft aandachtsfunctionarissen waarbij structurele afstemming onderling erg belangrijk is.

Lees meer

28 januari 2018

Lezing aandachtsfunctionaris

In samenwerking met de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (L.S.K.), een studievereniging voor studenten van de Universiteit Leiden en andere geïnteresseerden, organiseert de LVAK op dinsdag 30 januari van 15.00-17.00 een lezing. Tea Hol, de directeur van de LVAK, zal komen vertellen over het doel en de aanpak van de LVAK. Ook zal ze uitleggen hoe je een aandachtsfunctionarissen zou kunnen worden.

Lees meer

28 januari 2018

Congres Psychische problemen en Ouderschap

Op 8 maart vindt in Driebergen het congres “Congres Psychische problemen en Ouderschap” plaats. Het congres gaat in op hoe je als professional in de GGZ of verslavingszorg cliënten met kinderen ondersteunt bij het vervullen van hun ouderrol.

Lees meer

10 januari 2018

Afwegingskader Meldcode

Er is een werkgroep samengesteld om het afwegingskader per beroepsgroep/sector te ontwikkelen. De werkgroep bestaat uit zeven projectleiders, die verschillende beroepsgroepen vertegenwoordigen, VWS, VT, Augeo, Movisie, NJi en de LVAK. De bedoeling is om het afwegingskader zoveel mogelijk gezamenlijk te maken voor alle beroepsgroepen. Op dit moment is de ontwikkeling nog in volle gang.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.