Nieuws : archief : 2024

27 juni 2024

Let op signalen van meisjesbesnijdenis

Veel kinderen kijken uit naar de vakantie. Maar voor sommige meisjes is de vakantie minder fijn. Zij lopen het risico om besneden te worden wanneer zij op vakantie zijn in het land van herkomst (van hun ouders). Nu de zomervakantie weer dichterbij komt, is het belangrijk om alert te zijn op de signalen.

Lees meer

1 juli 2024

Nieuwe ‘Wet seksuele misdrijven’

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet seksuele misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. Om mensen te informeren over de wet en het belang van wederzijdse instemming voor én tijdens de seks, start vandaag een landelijke campagne.

Lees meer

4 juli 2024

Zomercampagne ‘Herkenbaar?’

De zomercampagne ‘Herkenbaar?’ van het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating is gestart! Dit jaar is er bijzondere aandacht voor meer onzichtbare groepen, zoals LHBTIQA+-personen die vanwege hun kwetsbare positie ook risico lopen.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.