Voorbeeldprotocollen

Download uit onderstaande lijst het bijgewerkte (2023) voorbeeldprotocol voor jouw sector. Alle bestanden zijn in MS-Word (docx)-formaat.

Protocol algemeen (v1.6.3)

Het protocol ‘algemeen’ is te gebruiken voor verschillende beroepsgroepen. Het protocol kan ook gebruikt worden als je organisatie werkt met beroepskrachten uit verschillende sectoren. Bijvoorbeeld wijkteam, gemeenten, maatschappelijk werk, sociaal werkers, jeugdwerkers etc.

Protocol gezondheidszorg (v1.6.3)

In het protocol ‘gezondheidszorg’ zijn ook de stappen en het afwegingskader van de KNMG meldcode verwerkt. Het protocol is bijv. in een ziekenhuis voor meerdere beroepsgroepen te gebruiken.

Protocol GGZ (v1.6.3)

In het protocol ‘GGZ’ zijn ook de stappen en het afwegingskader van de KNMG meldcode verwerkt. Het protocol is bijv. in een instelling voor meerdere beroepsgroepen te gebruiken.

Protocol NVO (v1.6.3)

Het protocol ‘NVO’ kan gebruikt worden voor de beroepsgroepen: pedagogen, psychologen, sociaal werkers, jeugd- en gezinsprofessionals.

Protocol onderwijs (v1.6.3)

Het protocol voor onderwijs kan gebruikt worden voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en leerplichtambtenaren.

Protocol kinderopvang (v1.6.3)

Dit protocol kan gebruikt worden voor de kinderopvang en gastouderbureau.

Protocol paramedici (v1.6.3)

Dit protocol kan gebruikt worden voor de beroepsgroepen: fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopodisten, diƫtisten etc.

Protocol ouderen (v1.6.3)

Dit protocol is geschikt voor organisaties die alleen met ouderen werken. Als er binnen de organisatie ook wordt gewerkt met volwassenen en kinderen, kan een van de andere protocollen worden gebruikt, zodat er geen twee protocollen nodig zijn.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.