Trainingen

De aandachtsfunctionaris Is een belangrijk persoon bij het implementeren, handelen en borgen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ook functioneert de aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn.

Om deze taak goed uit te voeren, kunt u de Training Aandachtsfunctionaris volgen. De training sluit aan op relevante, actuele ontwikkelingen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De training is ontwikkeld door de LVAK.

 • De training is gericht op HBO niveau; 
 • De training is voor meerdere beroepsgroepen geaccrediteerd;
 • De LVAK biedt de training gespecificeerd aan op aandachtsfunctionaris kindermishandeling/huiselijk geweld en op aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling/huiselijk geweld;
 • De LVAK training is naast de reguliere training ook gespecificeerd op de doelgroepen GGZ, wijkteams, acute contacten en speciaal onderwijs;
 • In de training wordt een plan van aanpak gemaakt om de Meldcode Kindermishandeling/Huiselijk Geweld binnen de organisatie te implementeren. Dit plan van aanpak is een onderdeel voor certificering; 
 • Certificering met toetsing;
 • Voor de huiswerkopdracht, het plan van aanpak en de leesopdrachten staan minimaal 10 uur;
 • Voor certificering is 100% aanwezigheid verplicht. Er wordt een mogelijkheid geboden om dag 2 of dag 3 kosteloos in te halen;
 • De LVAK werkt met een vaste groep trainers die speciaal zijn opgeleid voor de LVAK training. De trainers zijn verplicht twee maal per jaar bijscholing te volgen;
 • De trainers werken met het vaste format van de LVAK training aandachtsfunctionaris;
 • De LVAK werkt met een vaste groep acteurs die speciaal zijn opgeleid voor de LVAK training;
 • Alle contacten verlopen via een vast contactpersoon van de LVAK;
 • Bij de kosten voor de training zijn alle studiematerialen, lunch, koffie en thee inbegrepen;
 • Voor deelnemers is er een bedenktijd van tenminste 14 dagen. Deze bedenktijd geldt ook indien de deelnemer de training boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien een bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

De Aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ook functioneert de Aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de Aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. lees meer

Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld

De Aandachtsfunctionaris is verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Ook functioneert de Aandachtsfunctionaris als aanspreekpunt op beleidsmatig en uitvoerend niveau en draagt de Aandachtsfunctionaris verantwoordelijkheid voor de controle op het nakomen van de (wettelijke) eisen die aan het besluit verplichte meldcode gekoppeld zijn. lees meer

Training aanscherping Meldcode en het Afwegingskader

Vanaf 1 januari 2019 is het voor elke organisatie die met de met de meldcode moet werken, verplicht om de aanscherping van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het afwegingskader te hanteren. Vanaf 1 juli 2018 kunnen organisaties met de aanscherping van de meldcode met het afwegingskader gaan oefenen. lees meer

Training Aandachtsfunctionaris specifiek voor SEH, Ambulancedienst en HAP

Deze training is specifiek gericht op het werken met de meldcode bij korte contacten zoals de SEH, ambulancedienst en huisartsenpost. Vanwege het eenmalige en kortdurende contact met de patiënt en vanwege de zeer beperkte mogelijkheden om met andere artsen of hulpverleners van de patiënt te overleggen, zijn de stappen van de meldcode aangepast. lees meer

inhaaldag 2 LVAK training 'Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld'

Deze inhaaldag is bedoeld voor deelnemers die door omstandigheden dag 2 bij de driedaagse training hebben gemist. lees meer

Inhaaldag 3 LVAK training 'Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld'

Deze inhaaldag is bedoeld voor deelnemers die door omstandigheden dag 3 bij de driedaagse training hebben gemist. lees meer

Training Aandachtsfunctionaris specifiek voor Huisartsen en Assistenten

Deze training is specifiek gericht op het werken met de meldcode voor huisartsen en assistenten lees meer