Commissie voor Advies

De LVAK wordt bijgestaan door een commissie voor advies. De leden van deze commissie komen vier keer per jaar bij elkaar, en overleggen verder via mailwisseling.

Het doel van de commissie is: inhoudelijke ondersteuning bieden bij de ontwikkelingen die bij de LVAK aan de orde zijn.
Voorbeelden van onderwerpen waarin de commisie adviseert zijn:

  • het promoten van de LVAK, hoe bereiken we de Aandachtsfunctionarissen in Nederland?
  • samenwerking met VWS en de inspecties
  • het uitgeven van het Keurmerk Meldcode
  • scholing en bijscholing
  • de hoogte van de contributie
  • fondsenwerving
  • accreditatie

De commissie voor advies bestaat momenteel uit de volgende personen:

Lydia Janssen

Juridisch adviseur, o.a. auteur van het basismodel Meldcode.

Astrid Kruyt, GGDrU

Jeugdarts, aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Hester Diderich, MCH

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Medisch Centrum Haaglanden, afd. SEH. Promovenda onderzoek effectviteit oudermeldingen. Grondlegger NVAK, de voorloper van de LVAK (alleen voor Aandachtsfunctionarissen van ziekenhuizen).

Annemieke Konijnendijk, Universiteit van Twente

Promovenda onderzoek preventie kindermishandeling, verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd Twente.

Ella Verdoold, Groene Hart Ziekenhuis

Kinderverpleegkundige, aandachtsfunctionaris kindermishandeling.

Ina van Beek, Movisie

Senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld, o.a. ontwikkeling VWS trainingsmodule Werken met een Meldcode en projectleider Leren signaleren in initiƫle opleidingen.

Klaas Kooijman, NJi

Senior adviseur NJi. Specialist op het gebied van preventie van kindermishandeling en projectleider van diverse projecten voor preventie, signalering en hulpverlening na kindermishandeling.

Henrique Sachse

Vertrouwensarts Veilig Thuis.

Huup Reuver

Aandachtsfunctionaris GGD Groningen en Gemeente Groningen.

Stan van Haaren

Projectleider Inhoudelijke Innovatie, Intervence

Tea Hol, LVAK

Directeur/oprichter LVAK, trainer/ontwikkelaar van de trainingen Aandachtsfunctionaris (Kindermishandeling/Huiselijk Geweld, Ouderenmishandeling).