Nieuws : archief : Coronavirus

Meer zorg, minder zicht: wat kan de aandachtsfunctionaris doen?

2 april 2020

Kwetsbare kinderen, volwassenen en ouderen zijn door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus minder in beeld.
Daardoor is het voor veel professionals moeilijk om signalen op te vangen en steun of hulp te bieden bij (vermoedens van) huiselijk geweld.

Minder zicht

Er is nu minder direct contact en zicht, terwijl er juist meer sprake is van spanning en onzekerheid. Familieleden zijn op elkaar aangewezen en structuur, bescherming en steun vallen deels weg. Dit is een risico voor de veiligheid van veel kinderen, volwassenen en ouderen.

Hogere werkdruk

Een bijkomend probleem is dat medewerkers ook onder druk staan, en professionals onderling tevens minder direct en gemakkelijk contact met elkaar hebben. Voor de aandachtsfunctionaris ligt er daarom een grote uitdaging: hoe kan zij de medewerkers ondersteunen, begeleiden en adviseren tijdens de coronacrisis?

Hier volgen de 10 tips voor de aandachtsfunctionaris ten tijde van de coronacrisis:

1 Houd contact met medewerkers: wees zichtbaar en bereikbaar

Wees actief in het benaderen van medewerkers. Bouw structurele (online) momenten in om aandacht te hebben voor de medewerkers. Bijvoorbeeld een wekelijks online bijeenkomst, inloopspreekuur of een terugkomende videoboodschap van de aandachtsfunctionaris. Maak duidelijk dat de aandachtsfunctionaris er is om te ondersteunen en mee te denken bij (vermoedens) van onveiligheid. De posters van de LVAK zijn te gebruiken om ook nu te blijven kijken naar signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

2 Begeleid je medewerkers bij het in kaart brengen van signalen en zorg

Wijs de medewerkers op het belang van heldere verbale communicatie op afstand en geef tips aan medewerkers: een open gesprekshouding, verhelderingsvragen stellen (vragen beginnend met: wie, wat, waar, wanneer, hoe), doorvragen en informatie concretiseren. Neem niet te snel genoegen met een algemeen antwoord, scheidt interpretaties van feiten en geef ruimte. Bied de medewerker tools voor communicatie op afstand: lijst met verhelderingsvragen en vraag concreet naar de dagstructuur.

3 Geef informatie over signalen die specifiek in deze tijd kunnen duiden op onveiligheid thuis

Bijvoorbeeld geen of weinig contact kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en ouderen, of kinderen die geen huiswerk maken. Geef aan dat de medewerkers hun onderbuikgevoel serieus nemen en dat een niet pluis gevoel een reden is om in gesprek te gaan over de zorg. Wijs medewerkers erop de stappen van de meldcode te gebruiken en in de stappen van de meldcode te documenteren.

4 Geef informatie over hoe je op afstand hulp kan bieden

Bijvoorbeeld door videobellen. In dit artikel van Zorg van Nu vind je meer informatie over de mogelijkheden.

5 Motiveer medewerkers om actief en regelmatig contact op te nemen met kinderen, volwassenen en ouderen

Het is aan te raden dit contact op vaste momenten in te plannen. Dit geeft duidelijkheid en houvast voor betrokken en maakt dat het telefoontje er voor de medewerker niet ‘bij inschiet’. Help de medewerker bijvoorbeeld een planning te maken om het contact structureel te laten verlopen.

6 Ga na op welke wijze eerder ingezette hulp doorgang vindt

Mogelijk heb je te maken met kinderen, volwassenen en ouderen waar al zorg was en hulpverlening mogelijk al ingezet is. Ga na - en motiveer medewerkers om bij deze betrokkenen na te vragen of de hulp op afstand doorgang vindt en voldoende is. Neem, met toestemming van betrokkenen (!), zo nodig contact op met uitvoerende hulpverleners om na te gaan hoe hulp nu aangeboden wordt, hoe het gaat met het kind, volwassene en/of oudere.

7 Maak een buddy-systeem

Koppel ervaren medewerkers aan minder ervaren medewerkers. Het buddy systeem helpt om steun te bieden, het monitoren van stress en bevordering van het doorlopen van de stappen van de meldcode.

8 Contact met Veilig Thuis

Geef bij de medewerkers aan en maak duidelijk dat ze bij vragen altijd Veilig thuis om advies kunnen vragen. Veilig Thuis kan ondersteuning bieden en adviseren. Wanneer een medewerker zorg heeft en geen (telefonisch) contact krijgt: neem contact op met Veilig Thuis.

9 Ga (ook) in gesprek met het kind

Geef bij de medewerkers aan dat ze ook contact zoeken met de kinderen. Dit kan ook met jongere kinderen. Motiveer medewerkers om de kinderen te bellen, en laat afspraken maken om het contact te behouden. Medewerkers kunnen kinderen informatie geven en vragen hoe het gaat. Vraag aan het kind wat hij/zij nodig heeft. Voor kinderen is het contact en de beschikbaarheid van een veilige en bekende volwassene een hele waardevolle steun in tijden van onzekerheid. Ook kan op deze manier een mogelijk onveilige situatie in beeld komen en kan hulp geboden worden, passend bij de behoeften van het kind.

10 Bied noodopvang aan kinderen

Kijk samen met kinderen, volwassenen en ouderen hoe je praktische en emotionele ondersteuning kunt bieden. Kinderen van ouders met vitale beroepen mogen naar de kinderopvang of naar school. Biedt de mogelijkheid tot opvang van kinderen van belaste ouders of aan kinderen die niet in een veilige omgeving wonen.

© Copyright 2023, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.