Nieuws

Vlogs Centrum Seksueel Geweld

6 oktober 2020

Het Centrum Seksueel Geweld maakt vlogs voor mensen met een verstandelijke beperking, hun professionals en hun ouders.
Wat is seksueel misbruik? Wat kan helpen als je seksueel misbruikt bent? Wat kun je doen om je te beschermen tegen seksueel misbruik? Allemaal vragen van mensen met een (licht) verstandelijke beperking die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik.

Op de website van het Centrum Seksueel Geweld en op haar YouTube-kanaal is vanaf vandaag speciaal voor deze doelgroep een serie vlogs te vinden. Ook zijn er vlogs beschikbaar voor professionals en ouders/naasten.

Meer informatie

Podcast ouderenmishandeling

6 oktober 2020

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een nieuwe podcast gepubliceerd. Deze keer is het onderwerp ouderenmishandeling. Aan het woord komt Gerda Nuiten, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West-Brabant.

Ouderenmishandeling is voor West-Brabant één van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Nuiten gaat altijd op zoek naar het verhaal achter meldingen en komt op deze manier tot een passend advies en een beter behandelplan.

Meer informatie


Kind Centraal: 6 challenges in 6 weken

9 september 2020

Op 28 september start Kind Centraal. Met zes challenges in zes weken kunnen professionals hun vaardigheden en bewustwording rondom het betrekken van kinderen nog verder verbeteren. Leuk, leerzaam en gratis.

Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. Natuurlijk doen professionals die met kinderen werken dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? En waarom ervaren kinderen zelf vaak dat ze helemaal niet betrokken worden?

Bij Kind Centraal test en leer je hoe jij kinderen zelf betrekt als je het idee hebt dat kinderen thuis niet veilig zijn. Na je aanmelding ontvang je iedere week een mail als er weer een nieuwe challenge voor je klaar staat.
Er is nog veel behoefte aan training op het gebied van het betrekken van kinderen, dat blijkt onder ander Wet Meldcode die onlangs geëvalueerd is. Vooral over het voeren van een gesprek met een kind en bijvoorbeeld hoe je om gaat met geheimhouding. Met Kind Centraal fris je je kennis op, leer je er dingen bij én het maakt je nog meer bewust van het belang van het betrekken van het kind.

Op augeo.nl/kindcentraal kun je je aanmelden.


Onderzoek: Meldcode nog onvoldoende gebruikt

29 juni 2020

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nog onvoldoende gebruikt door professionals. Professionals die het instrument wel gebruiken, ervaren meerwaarde. Dat blijkt uit een evaluatie door ZonMw.

Drempel

De onderzoekers merken verder op dat bij professionals verkeerde veronderstellingen bestaan over het gesprek met betrokkene(n). Dit gesprek ervaren zij daardoor als een drempel om de meldcode te gebruiken. Zo ligt er ten onrechte veel nadruk op het melden bij Veilig Thuis; professionals denken de meldcode en de mogelijke melding al te moeten benoemen in het eerste gesprek. Meer doelgroepgerichte voorlichting aan professionals en het duurzamer borgen van het gebruik binnen organisaties die werken met de meldcode is daarom nodig.

De volledige evaluatie in PDF formaat downloaden


Video “Documenteren in de meldcode”

15 juni 2020

Veel beroepskrachten die met de meldcode werken, blijven moeite houden met het documenteren in de verschillende stappen. De LVAK heeft daarom een video gemaakt met voorbeelden van niet-concreet documenteren en voorbeelden van wel-concreet documenteren.

Voor alle sectoren

In de video is gebruik gemaakt van de situatie huisarts en patiënt. Maar de uitleg die wordt gegeven over hoe ‘concreet’ te documenteren, is voor alle sectoren en voor alle vormen van huiselijk geweld gelijk.

Voor iedereen

Bekijk de video en deel hem binnen uw netwerk, zodat we samen zoveel mogelijk mensen bereiken!

Deel de video:

Directe link: https://youtu.be/9I8cnUyHjkE


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.