Nieuws

Brochure Rijksoverheid: wees alert op de thuissituatie

20 mei 2020

Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Deze situatie kan voor gezinnen en relaties waar al langer spanningen waren de situatie verergeren, of het kan een hele nieuwe dynamiek veroorzaken in huishoudens, tussen partners en ook bij mantelzorgers bij wie voor de coronacrisis niets aan de hand leek.

In deze brochure van de Rijksoverheid wordt een oproep gedaan om in contacten met kinderen en volwassen aandacht te hebben voor de thuissituatie en hierover in gesprek te gaan. Professionals hebben hierbij een handzaam overzicht waar ze meer informatie kunnen vinden over (gesprek) tips over hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie, het afwegingskader voor fysiek ontmoetingen/face-to-face contact, waar je op kunt letten bij vermoedens van onveiligheid en hoe doorloop je de stappen van de meldcode.

Brochure downloaden

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis?

20 mei 2020

Hoe gaat het met de mantelzorgers? En wat kunnen we aan armoede- en schuldenproblematiek verwachten de komende tijd? Hoe staat het met onze kwaliteit van leven? Dertien onderzoekers van het Sociaal Cultureel Planbureau stelden zich deze en andere vragen, op basis van de huidige wetenschappelijke kennis.

Lees meer op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau


Politie komt met animatie over seksueel misbruik

20 mei 2020

De politie heeft een animatie gemaakt voor slachtoffers van seksueel misbruik. Hierin wordt in vijf minuten uitgelegd wat de politie voor een slachtoffer kan doen bij seksueel misbruik.

De animatie Ik ben seksueel misbruikt. Wat kan de politie voor mij doen? staat op de website van de politie.


Preventieactie vgv: hoger risico meisjesbesnijdenis in vakantie

20 mei 2020

Een meisje uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt loopt extra risico om besneden te worden als ze met haar familie het land van herkomst bezoekt. Vaak gebeurt dat tijdens langere schoolvakanties. Door het coronavirus zal er dit jaar waarschijnlijk minder gereisd worden, maar dat sluit het risico niet helemaal uit.

Deze praktische instrumenten kunnen professionals in de JGZ en het onderwijs ondersteunen bij de preventie en signalering van meisjesbesnijdenis.

Lees meer op de website van Pharos


Projectenpool: ‘Van denken naar doen’ (programma GHNT)

20 mei 2020

Afgelopen vrijdag is de wettelijke regeling voor de projectenpool GHNT 2020/2021 in werking getreden. Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten.

Lees meer op de website van de VNG


Meer nieuws in het nieuwsarchief

© Copyright 2020, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.