Nieuws : archief : 2012

Altijd onderzoek bij onbekende doodsoorzaak kind

17 oktober 2012

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak onbekend is, vindt er vanaf 1 oktober nader onderzoek plaats. De zogenoemde NODO-procedure moet ervoor zorgen dat de doodsoorzaak alsnog wordt achterhaald.

Bij het overlijden van een minderjarige wordt bij een onbekende doodsoorzaak niet langer een verklaring van een natuurlijk overlijden afgegeven. Met de komst van de procedure Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen (NODO) voeren daarvoor opgeleide artsen bij ‘onverklaard en onverwacht overlijden’ nader onderzoek uit naar de doodsoorzaak. In deze gevallen kan ook kindermishandeling de oorzaak zijn. Door het onderzoek kan de doodsoorzaak alsnog achterhaald worden en kunnen toekomstige overlijdensgevallen mogelijk worden voorkomen.
De GGD meldt dat er jaarlijks in Nederland ongeveer elfhonderd kinderen overlijden. Hieronder zijn naar schatting ongeveer honderd ‘onverklaard’ overleden minderjarigen, van wie mogelijk dertig kinderen door kindermishandeling overleden zijn.
Bron: Ministerie van VenJ; GGD

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.