Nieuws : archief : 2012

Brochure: Samenwerking en beroepsgeheim

11 september 2012

Juridische mogelijkheden voor het uitwisselen van gegevens bij de aanpak van huiselijk geweld

P. Baeten en L. Janssen
Brochure
2007 (4e druk)
 80 pagina´s 
Prijs: € 9,50 
ISBN: 9789085600435

De mogelijkheden voor een effectievere aanpak van situaties van huiselijk geweld worden in veel projecten in ons land gezocht in de verbetering van de samenwerking tussen instellingen en sectoren. Van beroepskrachten wordt verwacht dat zij zich schouder aan schouder inzetten voor de vele duizenden vrouwen en mannen, kinderen en ouderen die jaarlijks slachtoffer worden van huiselijk geweld. Behalve hulp en ondersteuning aan slachtoffers zullen zij ook de plegers van huiselijk geweld moeten behandelen en oog moeten hebben voor de hulpbehoeften van andere gezinsleden. Niet zelden komen beroepskrachten daarbij voor de vraag te staan hoe zij moeten omgaan met het verstrekken van patiënt- of cliëntgegevens aan hun samenwerkingspartners. Deze publicatie biedt een antwoord op de vraag onder welke voorwaarden het toegestaan is gegevens te verstrekken aan samenwerkingspartners. Naast een aantal algemeen geldende regels komen de specifieke regels aan de orde die gelden voor de verschillende beroepsgroepen en sectoren die bij de aanpak van huiselijk geweld zijn betrokken. Deze derde druk is gecomplementeerd met de informatie uit de uitgave Spelregels voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.