Nieuws : archief : 2012

GGZ Nederland neemt meldcode aan

15 juni 2012

De Algemene Ledenvergadering van GGZ Nederland heeft gisteren de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ en de ‘Handreiking beroepsgeheim’ aangenomen. Beide documenten zijn bedoeld om professionals te ondersteunen bij de afwegingen rondom het beroepsgeheim en het melden van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling .

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling loopt vooruit op een wetsvoorstel dat de Tweede Kamer nog moet behandelen. Het doel hiervan is om de professional te ondersteunen bij het maken van een eigen afweging om te melden in het geval van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wetsvoorstel


Professionals moeten naar verwachting vanaf volgend jaar werken met een verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft het wetsvoorstel Verplichte meldcode eind 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel is inmiddels niet controversieel verklaard. GGZ Nederland heeft vanwege het belang van het bestrijden van kindermishandeling besloten vooruit te lopen op de wetgeving.

Handreiking


De Handreiking beroepsgeheim biedt GGZ-hulpverleners duidelijkheid over wanneer het mogelijk is om hun beroepsgeheim te doorbreken. Niet alleen binnen de instelling maar ook in samenwerking met anderen: GGZ- professionals opereren in toenemende mate in instellingsoverstijgende zorgnetwerken, zoals bemoeizorgteams, zorgadviesteams en Veiligheidshuizen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.