Nieuws : archief : 2012

MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling

11 september 2012

19-07-2012

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken.
Het MDC-K Friesland is een multidisciplinaire verbinding tussen Fier Fryslân, Bureau Jeugdzorg, MCL, GGZ Friesland, Politie Friesland en het Openbaar Ministerie in Friesland. De proeftuin dient de praktijk- en beleidsontwikkeling in het brede veld van zorg, politie en justitie en heeft tot uiteindelijk doel een doorbraak te veroorzaken in de aanpak kindermishandeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke richtlijn MDC-K met heldere kwaliteitscriteria. De MDC-K’s Friesland en Kennemerland zijn twee van de vijf bestaande regionale initiatieven die door ZonMw gedurende ruim anderhalf jaar op dit punt onderzocht en ondersteund worden. Resultaten van het onderzoek zullen gerapporteerd worden aan de ministeries van VWS en V&J en via deze ministeries worden voorgelegd aan de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik.

Inzicht


Gerda de Groot, medeprojectleider MDC-K Friesland, is blij met deze ontwikkeling: “Deze proeftuin geeft inzicht in de werkzame bestanddelen van onze multidisciplinaire samenwerking in de aanpak van kindermishandeling; ook kunnen we op verschillende landelijke niveaus onze ontwikkelpunten agenderen en uitwerken, bijvoorbeeld met betrekking tot gegevensuitwisseling, financieringsstromen of de afstemming tussen zorg- en justitietrajecten. Daarmee is onze aanpak van invloed op het nieuwe stelsel van zorg voor jeugd. Na de evaluatie bekijkt het kabinet namelijk of deze nieuwe aanpak brede inzet verdient in Nederland en op welke wijze dat vorm krijgt in het nieuwe stelsel.”

Multidisciplinaire aanpak


Friesland en Kennemerland openden op 28 november de eerste twee MDC-K’s. Het multidisciplinaire team in het MDC-K biedt een integrale samenwerking van hulpverlening, politie en justitie. Het centrum stelt het kind en zijn gezin centraal en maakt zich verantwoordelijk voor het gehele proces – van melding tot en met de afronding van de hulpverlening. Interventies worden op elkaar afgestemd en versterken elkaar. De lineaire keten verandert in een wrap-around benadering. Nooit eerder werkten zorg, politie en justitie in Nederland zo nauw met elkaar samen om kinderen een veilige wereld te bieden.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.