Nieuws : archief : 2012

Meer kinderen gemeld bij AMK in 2011

11 september 2012

In 2011 werden 2.400 meer kinderen gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) dan in 2010. Dat blijkt uit het jaarverslag van Jeugdzorg Nederland. In totaal onderzocht het AMK vermoedens van mishandeling bij 32.689 kinderen.

De laatste jaren is geïnvesteerd in het herkennen en signaleren van vermoedens van kindermishandeling door beroepskrachten. Dat lijkt effect te hebben: het aantal meldingen van beroepskrachten steeg. ‘Opvallend is dat er relatief weinig meldingen uit onderwijsvoorzieningen komen’, zegt René van Vianen, onderzoeker bij het Nederlands Jeugdinstituut op het gebied van kindermishandeling. ‘Terwijl het onderwijs kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders juist dagelijks ziet.’

Over 3.697 kinderen had het AMK onvoldoende informatie om te beoordelen of er sprake was van kindermishandeling. ‘De vraag is waarom deze informatie niet beschikbaar was en welk risico deze kinderen lopen’, aldus Van Vianen. ‘Het is ook zorgelijk dat 172 kinderen en hun ouders met onbekende bestemming vertrokken, waardoor het AMK geen onderzoek kon doen. In de komende transitie jeugdzorg moet meer aandacht komen voor het volgen van de gemelde kinderen.’

Bron: Jeugdzorg Nederland; Nederlands Jeugdinstituut

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.