Nieuws : archief : 2012

Meldcode Kinderopvang

12 april 2012

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang) is door de Brancheorganisatie Kinderopvang ontwikkeld en uitgegeven. De materialen zijn verstuurd naar alle kindercentra.

Drie routes

De meldcode geeft handvatten bij drie routes:

1. Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling;
2. Signalen van mishandeling door een beroepskracht;
3. Signalen bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Bestandsformaat

Het is bijzonder jammer dat de materialen alleen in PDF bestandsformaat beschikbaar zijn, omdat deze zodoende door organisaties niet meer wijzigbaar zijn. Dit is de eerste keer dat de Branche de meldcode (voorheen protocol) zo oplevert.
Gelukkig hebben wij inmiddels de meldcode ontvangen in MS-Word bestandsformaat. Deze is te downloaden vanuit de digitale bibliotheek van de LVAK (inloggen vereist).

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.