Nieuws : archief : 2012

Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (meldcode TKHG)

12 april 2012

De meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een uitgave van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

Misschien herkent u het wel. Het gevoel dat er bij een kind of een gezin iets niet klopt, zonder dat u precies weet wàt er mis is. De mogelijkheid van kindermishandeling of huiselijk geweld moet in een dergelijk geval niet worden uitgesloten. In de afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat geweld in de privésfeer op grote schaal voorkomt. Het is zelfs een van de omvangrijkste vormen van geweld in onze samenleving

Beroepskrachten blijken te weinig in staat om signalen van geweld en mishandeling te herkennen en weten niet altijd hoe te handelen. Het is belangrijk om hierin verandering te brengen. Het gebruik van een meldcode helpt hierbij. Daarom heeft de overheid besloten om het gebruik van een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld wettelijk verplicht te stellen. Naar verwachting is deze wet medio 2012 van kracht.

De NMT heeft het initiatief genomen specifiek voor de beroepskrachten in de mondzorg* de meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (meldcode TKHG) te ontwikkelen. Deskundige tandartsen, verenigd in de werkgroep meldcode TKHG, hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze meldcode.

De meldcode en de brochure zijn te vinden in de digitale bibliotheek van de LVAK of www.nmt.nl

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.