Nieuws : archief : 2012

Ministerie VWS: Uitstel Wet Meldcode waarschijnlijk.

17 oktober 2012

Wanneer treedt de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nou eindelijk in werking?
 Wordt 1 januari 2013 gehaald?

Het verkiezingsreces is voorbij, maar wanneer de Wet verplichte meldcode in de Tweede Kamer behandeld wordt, is echter nog niet bekend. Gezien de termijnen die nodig zijn voor behandeling in de Tweede en Eerste Kamer is inwerkingtreding op 1 januari 2013 niet waarschijnlijk. De datum waarop de wet vermoedelijk ingaat, verschuift daarmee naar 1 juli 2013. Om regeldruk te verminderen zijn er namelijk maar 2 momenten per jaar waarop wetten in werking mogen treden. Zodra meer bekend is over de datum van behandeling of inwerkingtreding, leest u daarover in een volgende nieuwsbrief.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.