Nieuws : archief : 2012

Nieuw dossier over beslissen in de zorg


11 september 2012


Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier uitgebracht over zorgvuldig beslissen. Beroepskrachten die te maken hebben met kinderen, jongeren of ouders met problemen moeten vaak beslissingen nemen over de hulp of de zorg die verleend moet worden. 


In het dossier worden ondermeer de stappen in een besluitvormingsproces beschreven, en instrumenten en richtlijnen genoemd die helpen bij dit proces. Ook wordt de vrij nieuwe trend uitgewerkt om ouders en kinderen te betrekken bij de besluitvorming.Meer informatie: www.nji.nl/zorgvuldigbeslissen, Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK); Ontwikkeling beslismethode AMK’s


© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.