Nieuws : archief : 2012

Nieuw instrument voor pedagogisch beleid gastouder

17 oktober 2012

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een werkinstructie ontwikkeld waarmee gastouders een pedagogisch werkplan kunnen opstellen. De werkinstructie is beschreven in de publicatie ‘Werkenderwijs!’.

WerkenderWijs! helpt gastouders nadenken over hoe zij hun pedagogisch beleid kunnen vormgeven binnen de kaders van de wet en hoe zij daarover kunnen communiceren met ouders. De publicatie beschrijft bijvoorbeeld hoe een gastouder het pedagogische doel ‘emotionele veiligheid’ kan vormgeven en wat ouders daaraan kunnen bijdragen.
Net als kinderopvangcentra moeten gastouders voldoen aan vier pedagogische basisdoelen: emotionele veiligheid bieden, een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie, een bijdrage leveren aan de sociale competentie, en waarden en normen overdragen. Sinds januari 2012 controleert de GGD-inspectie kinderopvang meer gericht op het pedagogisch domein. Tot voor kort werden gastouders thuis niet gecontroleerd, maar dit jaar gebeurt dat wel.
Voorjaar 2013 verschijnt een pedagogisch kader voor gastouders; het concept daarvan staat op de website van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.