Nieuws : archief : 2012

Samenwerking ziekenhuis en AMK

21 december 2012

Een kort verslag van een van onze aandachtsfunctionarissen waarin wordt beschreven hoe er in een casus effectief is samengewerkt tussen ziekenhuis en AMK:

“Naar aanleiding van een voorval in de wachtkamer van de poli gynaecologie waarbij sprake zou zijn van fysieke mishandeling van een vader naar zijn tweejarige zoon, wordt een melding gedaan bij het AMK. Het lukt het ziekenhuispersoneel niet om zelf contact te leggen met ouders. Gepoogd wordt de huisarts te betrekken, maar deze is afwezig. AMK adviseert melding te doen en zal diezelfde middag nog op huisbezoek gaan. Ouders herkennen de gemelde zorgen in dit gesprek echter niet. Het incident is vastgelegd op de bewakingsbeelden van het ziekenhuis en er hebben zich getuigen gemeld, maar deze informatie kan alleen gebruikt worden wanneer er politieonderzoek plaatsvindt. Hierop volgt de vraag of het ziekenhuis aangifte wil doen. In overleg met het AMK wordt een tussenoplossing bedacht; ouders wordt de mogelijkheid aangeboden om in een gezamenlijk gesprek met het AMK en twee leden van de werkgroep Kindermishandeling binnen het ziekenhuis (kinderarts en aandachtsfunctionaris) de bewakingsbeelden te bekijken. Ouders staan hier voor open. Na het bekijken van de beelden blijven ouders de gezamenlijke zorg van het AMK en het ziekenhuis ontkennen. Het AMK neemt de zaak vanaf dit punt verder over en de betrokkenheid van het ziekenhuis is hiermee afgerond. Het ziekenhuis heeft op adequate wijze de meldcode kunnen doorlopen, mede door de prettige samenwerking met het AMK.”

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.