Nieuws : archief : 2012

Signalering kindermishandeling in ziekenhuis verbeterd

11 september 2012

Het signaleren van kindermishandeling door ziekenhuizen is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dat blijkt uit het rapport Het Resultaat Telt Ziekenhuizen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), dat op 13 maart verscheen. 


De inspectie is positief over de kwaliteit van het signaleren en melden van kindermishandeling door spoedeisendehulpafdelingen (SEH’s) van ziekenhuizen. Bij het AMK is het aantal adviesvragen afkomstig van ziekenhuispersoneel in 2010 sterk gestegen. Dat komt volgens het AMK door de samenwerking met de vertrouwensartsen van het AMK en de invoering van protocollen op de spoedeisende hulp. Kwam in 2007 nog 4 procent van de meldingen bij het AMK van ziekenhuizen, in 2010 was dit 10 procent. 
Ziekenhuizen moeten op de hoogte zijn van hoe vaak kindermishandeling in hun werkgebied voorkomt, stelt de IGZ. Hoe groter het verschil tussen dat percentage en de meldingen door het ziekenhuis, des te groter het risico dat er signalen gemist worden. 
Bron: IGZ 


Meer informatie: Rapport en samenvatting - Amphia Ziekenhuis screent elk kind op mishandeling 
 Betere signalering kindermishandeling in ziekenhuis 
 Eerste hulp niet alert op kindermishandeling

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.