Nieuws : archief : 2012

Tachtig procent meldingen kindermishandeling terecht

17 oktober 2012

In 2011 heeft het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 46.739 adviezen uitgebracht en 19.254 onderzoeken gedaan: een totaal van 65.993.

Ongeveer 38 procent van de meldingen ging over kinderen die getuige zijn van geweld in een gezin. Daarvan was 90 procent terecht. De meeste adviesvragen en meldingen voor onderzoek komen van beroepskrachten. Het aantal adviezen en het aantal onderzoeken stijgen sinds 2005. Dat betekent echter niet automatisch dat kindermishandeling ook vaker voorkomt. Wel dat mishandeling sneller en beter wordt gesignaleerd. Dit staat in de jaarcijfers van het AMK over 2011. Of de voorgenomen Wet meldcode hieraan heeft bijgedragen, is niet onderzocht.
Het AMK brengt sinds 2005 steeds vaker vrijwillige hulp op gang. Ouders accepteren deze hulp met enige drang, zodat een maatregel van kinderbescherming niet nodig is. Slechts 12,5 procent van de meldingen komt uiteindelijk bij de Raad voor de Kinderbescherming terecht.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.