Nieuws : archief : 2012

Toolkit meldcode klaar

11 september 2012

Het ministerie van VWS heeft verschillende middelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het gebruik en de invoering van de verplichte meldcode. Al die middelen samen vormen de “Toolkit Meldcode”. 

Die toolkit is nu compleet. In de toolkit vindt u bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, de link naar de meldcode-app, het basismodel meldcode en een checklist voor managers. Om ideeën op te doen voor uw eigen meldcode bevat de toolkit ook een lijst met voorbeelden van meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling. Toolkit meldcode
U kunt de toolkit meldcode ook vinden in de digitale bibliotheek van de LVAK.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.