Nieuws : archief : 2013

11 december 2013

In januari 2014 wordt de LVAK een vereniging

Sinds de oprichting begin 2012 is de LVAK flink gegroeid, en dat is een goede zaak. 
De LVAK zoekt voordurend naar samenwerking met de betrokken inspecties, beroepsverenigingen en het ministerie van VWS. Tot nu toe gebeurde dit vanuit de Stichting LVAK, maar deze zal in januari overgaan in een vereniging. 

Lees meer

20 november 2013

Studente ontwerpt spel om mishandeling bespreekbaar te maken

Een studente aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, heeft een kwartetspel ontworpen dat het makkelijker moet maken om kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Het spel is bedoeld voor hulpverleners en instellingen die met kinderen werken.

Lees meer

20 november 2013

Stichting LVAK wordt vereniging

In december 2013 gaat de LVAK over van een stichting naar een vereniging. Enkele voordelen hiervan zijn dat de LVAK-leden mee mogen stemmen over nieuwe beslissingen, en dat de LVAK met een keurmerk en een registratie kan gaan werken. 

Lees meer

20 november 2013

Jaaroverzicht 2012 Advies- en Meldpunten Kindermishandeling

Uit het jaaroverzicht 2012 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling blijkt dat er na een jarenlange stijging in 2012 ongeveer even veel telefoontjes binnenkwamen als in 2011, namelijk ruim 65.000. Slechts een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) leidt tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel. 

Lees meer

20 november 2013

Basismodel Meldcode vernieuwd

Van het basismodel Meldcode is een nieuwe versie gepubliceerd. Het basismodel Meldcode is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees meer

21 mei 2013

Wet meldcode kindermishandeling per 1 juli 2013 van kracht

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. Met een voorbehoud dat het nog door de Raad van State moet worden goedgekeurd.

Lees meer

21 mei 2013

Goed nieuws voor organisaties die een aandachtsfunctionaris hebben die bij de LVAK is aangesloten

De LVAK wordt medio 2013 een beroepsvereniging voor aandachtsfunctionarissen.
Voor de aandachtsfunctionarissen die al aangesloten zijn bij de vakgroep en uitvoerend aandachtsfunctionaris zijn, verandert er niets wat betreft de aanmelding. Wel moeten de aandachtsfunctionarissen vanaf 2014 verpicht één bijscholingsdag per jaar volgen om lid te kunnen blijven van de vakgroep.

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.