Nieuws : archief : 2013

Basismodel Meldcode vernieuwd

20 november 2013

Van het basismodel Meldcode is een nieuwe versie gepubliceerd. Het basismodel Meldcode is een stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het geactualiseerde basismodel en de vernieuwde meldcode app werden gepresenteerd tijdens het symposium Wet meldcode van Kracht! Deze bijeenkomst was bedoeld voor professionals, aandachtsfunctionarissen, zorgcoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers en managers werkzaam in de sectoren gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning (welzijn) en justitie. Kortom, degenen die de meldcode invoeren of hiermee werken.

Download de nieuwe versie van het basismodel Meldcode (via www.rijksoverheid.nl)

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.