Nieuws : archief : 2013

Goed nieuws voor organisaties die een aandachtsfunctionaris hebben die bij de LVAK is aangesloten

21 mei 2013

De LVAK wordt medio 2013 een beroepsvereniging voor aandachtsfunctionarissen.
Voor de aandachtsfunctionarissen die al aangesloten zijn bij de vakgroep en uitvoerend aandachtsfunctionaris zijn, verandert er niets wat betreft de aanmelding. Wel moeten de aandachtsfunctionarissen vanaf 2014 verpicht één bijscholingsdag per jaar volgen om lid te kunnen blijven van de vakgroep.

Voor de organisaties is er een grote positieve verandering.
De vakgroep gaat een keurmerk af geven aan de organisatie als een of meerdere aandachtsfunctionarissen aangesloten zijn bij de vakgroep. De vakgroep houdt zicht op de implementatie binnen de organisatie en de deskundigheidsbevordering van de aandachtsfunctionaris. De betreffende inspecties kunnen zo weer zien dat de organisatie de meldcode borgt en de deskundigheid bevordert.
De verwachting is dat eind 2013 het keurmerk uitgedeeld gaat worden.

© Copyright 2022, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.