Nieuws : archief : 2014

Huisbezoek jonge zwangere vermindert mishandeling

13 november 2014

Begeleiding van laagopgeleide, jonge zwangere vrouwen door middel van intensief huisbezoek vermindert kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jamila Mejdoubi op 5 november promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mejdoubi deed onderzoek naar het effect van het programma VoorZorg op preventie van kindermishandeling in tien Nederlandse regio’s. Het onderzoek toont aan dat binnen de groep van 460 vrouwen met VoorZorg het aantal gevallen van kindermishandeling 11 procent is, tegen 19 procent bij de vergelijkbare groep zonder de interventie. Mejdoubi constateert dat door het programma ook huiselijk geweld afneemt en dat de vrouwen minder roken en langer borstvoeding geven. Met behulp van VoorZorg kan 98 procent van de vrouwen ge├»dentificeerd worden die meer dan drie risicofactoren hebben voor kindermishandeling.

VoorZorg omvat intensieve begeleiding door speciaal getrainde verpleegkundigen door veertig tot zestig huisbezoeken tot het kind 2 jaar is. VoorZorg richt zich op vrouwen met een verhoogd risico op kindermishandeling.

Bron: VUmc

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.