Nieuws : archief : 2014

13 november 2014

Nieuwe naam LVAK

Inmiddels is de naam LVAK niet meer dekkend voor wat de vakgroep biedt. Er zit alleen het woord ‘kindermishandeling’ in, terwijl de expertise van onze leden “huiselijk geweld” in ruimere zin omvat.

Lees meer

13 november 2014

Van Rijn: Aanpak mishandeling vergt cultuuromslag

Voor een goede aanpak van kindermishandeling is een cultuuromslag in het land nodig en inzet van alle betrokkenen, stelt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De vaste Kamercommissie voor VWS vroeg hem om een reactie op een bericht van de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief.

Lees meer

13 november 2014

Huisbezoek jonge zwangere vermindert mishandeling

Begeleiding van laagopgeleide, jonge zwangere vrouwen door middel van intensief huisbezoek vermindert kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jamila Mejdoubi op 5 november promoveert aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees meer

25 augustus 2014

Registratie bij de BAMw

Zoals wij al eerder hebben aangekondigd, gaat de BAMw de registratie doen voor de LVAK leden. De BAMw start hiermee op 1 september a.s.

Lees meer

25 augustus 2014

Nieuwe naam AMHK

Het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gaan per 1 januari 2015 samen. De naam van het gecombineerde meldpunt wordt ‘Veilig Thuis’. Door de fusie worden de aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling geïntegreerd.

Lees meer

18 juli 2014

Nieuws van het Nederlands Jeugdinstituut

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. 

Lees meer

18 juli 2014

Nieuwe Meldcode App

Het heeft een tijd geduurd, maar de Meldcode App is nu echt vernieuwd. De app biedt de mogelijkheid het stappenplan aan te passen aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van uw eigen organisatie. 

Lees meer

18 juli 2014

Kindcheck

Lees meer

18 juli 2014

Keurmerk

De LVAK gaat in samenwerking met de BAMw een keurmerk afgeven. Dit keurmerk is bedoeld om aan te tonen dat uw organisatie de meldcode heeft geïmplementeerd, u een goedgekeurd protocol heeft en de aandachtsfunctionaris geschoold blijft op het werken met de meldcode. U kunt dus aantonen dat er binnen uw organisatie met de meldcode wordt gewerkt, en dat de meldcode geborgd is.

Lees meer

16 februari 2014

De Kindcheck

Vanaf 1 juli 2013 is het ook verplicht om een kindcheck te doen.

  • Wat is de kindcheck?
  • Wie moet de kindcheck gebruiken?
  • Wanneer moet je de kindcheck gebruiken?
  • Hoe moet je de kindcheck gebruiken?
  • Hoe ga je dan om met je beroepsgeheim?
Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.