Nieuws : archief : 2014

Nieuwe naam LVAK

13 november 2014

Inmiddels is de naam LVAK niet meer dekkend voor wat de vakgroep biedt. Er zit alleen het woord ‘kindermishandeling’ in, terwijl de expertise van onze leden “huiselijk geweld” in ruimere zin omvat.

We zijn op zoek naar een naam die dekkend is voor wat de vakgroep biedt aan de aandachtsfunctionarissen die werken met kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Graag willen we tips over een nieuwe naam, waar wel het woord ‘vakgroep’ en ‘aandachtsfunctionarissen’ in voorkomt. Suggesties kunnen gestuurd worden naar: info@lvak.nl

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.