Nieuws : archief : 2014

Van Rijn: Aanpak mishandeling vergt cultuuromslag

13 november 2014

Voor een goede aanpak van kindermishandeling is een cultuuromslag in het land nodig en inzet van alle betrokkenen, stelt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De vaste Kamercommissie voor VWS vroeg hem om een reactie op een bericht van de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief.

Van Rijn wil eind november meer duidelijkheid geven in zijn voortgangsrapportage over het actieplan Kinderen Veilig. Vanaf volgend jaar legt ‘Veilig Thuis’, opvolger van het AMK, in een herstelplan vast 21 oktober 2014
Welke hulp nodig is voor een kind, met afspraken over toezicht en naleving daarvan.
Volgens de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief worden de gevolgen van gezinsgeweld voor kinderen nog steeds onderschat en is er onvoldoende voortgang geboekt in het voorkomen van kindermishandeling en in het creƫren van veiligheid voor mishandelde kinderen. Ze baseren deze conclusie onder meer op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit bleek dat in de helft van de gezinnen waarbij hulpverleners zijn betrokken na anderhalf jaar nog steeds sprake is van excessief gezinsgeweld.

Bron: Ministerie van VWS; de Kinderombudsman

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.