Nieuws : archief : 2014

Nieuws van het Nederlands Jeugdinstituut

18 juli 2014

De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. 

De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.
Sinds mei 2014 is een herziene versie van de LIRIK en toelichting beschikbaar. Ook is een verkorte toelichting gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten.

De herziene LIRIK 2014, toelichting en verkorte instructie zijn vanaf april 2014 te downloaden van www.nji.nl/lirik.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.