Nieuws : archief : 2014

Registratie bij de BAMw

25 augustus 2014

Zoals wij al eerder hebben aangekondigd, gaat de BAMw de registratie doen voor de LVAK leden. De BAMw start hiermee op 1 september a.s.

U ontvangt als lid van de LVAK een brief van de BAMw met daarin opgenomen de gestelde criteria, hoe u kunt inloggen op de registratie-website, en wat de kosten zijn. De kosten voor de registratie zijn inbegrepen in uw lidmaatschap bij de LVAK, en worden door de LVAK aan de BAMw betaald.

De LVAK heeft gekozen voor een extern bureau voor de registratie om de kwaliteit van het lidmaatschap te waarborgen. De BAMw gaat vooral bijhouden of alle LVAK-leden de (inmiddels) verpichte bijscholingsdag per jaar hebben gevolgd.

Keurmerk Meldcode

Vanaf 1 september kunt u het protocol dat in uw organisatie gehanteerd wordt bij vermoedens van kindermishandeling/huiselijk geweld bij de LVAK laten toetsen. Bij goedkeuring krijgt uw organisatie dan het “Keurmerk Meldcode” waarmee u kunt aantonen dat uw organisatie de meldcode heeft ge├»mplementeerd, en aan de wettelijke eisen die de Wet Meldcode voorschrijft voldoet.
Belangrijk: De voorwaarden waar het protocol aan moet voldoen kunt u vinden in de Digitale Bibliotheek onder ‘behorend bij de meldcode’ en daarna onder ‘protocollen’. Het format voor de stappen kunt u vinden onder ‘implementeren’ en ‘protocollen’.

Aanvragen

Een aanvraag voor het Keurmerk Meldcode indienen zal vanaf 1 september mogelijk zijn via de LVAK website.

Als het protocol van uw organisatie wordt goedgekeurd, krijgt u voor 2014 een voorlopig keurmerk dat digitaal wordt toegestuurd. U kunt dit keurmerk alvast vermelden op uw website of andere communicatie. Medio 2015 komt er een definitief keurmerk. De reden hiervoor is dat de BAMw van naam gaat veranderen en op dit moment bezig is met het verkrijgen van een ISO-certificering waar (indirect) ook het Keurmerk Meldcode onder moet vallen. Wij houden u hiervan uiteraard op de hoogte.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.