Nieuws : archief : 2014

Kindcheck

18 juli 2014

Kindcheck: meer kinderen in risicovolle situaties in beeld

Met de invoering van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bent u als hulpverlener verplicht om te handelen wanneer u vermoedt dat een kind wordt verwaarloosd of misbruikt. Een onderdeel van Wet Meldcode is de Kindcheck. Op de website kindcheck.nl vindt u alle informatie over de (leermiddelen over de) Kindcheck op een rij.
De Kindcheck vraagt van u om, bij zorgen over een volwassen cliënt, na te gaan of hij de zorg heeft voor minderjarige kinderen en of zij veilig zijn. Ook als u deze kinderen niet zelf ziet of behandelt. Maar, hoe doet u dit?
De handleiding biedt u concrete handvatten hoe u de Kindcheck toepast in de praktijk.
De Kindcheck u helpt bij het in kaart brengen van oudersignalen en vergroot daarmee de mogelijkheden om kindermishandeling te signaleren. Om u te ondersteunen bij het uitvoeren van de Kindcheck heeft Augeo de volgende (online) leer- en hulpmiddelen middelen ontwikkeld:
Kosteloze online cursus Kindcheck voor professionals. In deze voorlichtingscursus leert u wat de Kindcheck inhoudt, hoe u deze uitvoert en hoe u in gesprek kunt gaan met uw cliënt.
In Tijdschrift Kindermishandeling is half juni een special over de Kindcheck, boordevol achtergronden, interviews en praktische tips verschenen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.