Nieuws : archief : 2014

Keurmerk

18 juli 2014

De LVAK gaat in samenwerking met de BAMw een keurmerk afgeven. Dit keurmerk is bedoeld om aan te tonen dat uw organisatie de meldcode heeft geïmplementeerd, u een goedgekeurd protocol heeft en de aandachtsfunctionaris geschoold blijft op het werken met de meldcode. U kunt dus aantonen dat er binnen uw organisatie met de meldcode wordt gewerkt, en dat de meldcode geborgd is.

BAMw

De BAMw is een registratiebureau. Op dit moment werkt de BAMw voor BJZ, maatschappelijk werk, agogen, LVAK. Vanaf augustus 2014 wordt dit uitgebreid naar meerdere beroepsgroepen en wordt de naam veranderd. Voor de LVAK verzorgt de BAMw de registratie van de bijscholingsdagen van de leden en het mede toetsen van het protocol voor het afgeven van het keurmerk.

Hoe kunt u dit keurmerk krijgen?

  • De aandachtsfunctionaris(sen) moet(en) lid zijn van de LVAK;
  • U moet uw protocol laten toetsen. Dit kan vanaf 1 september;
  • De kosten voor de toetsing zijn € 65,-;
  • Het protocol wordt pas getoetst na betaling;
  • Is uw protocol goedgekeurd, dan wordt het keurmerk afgegeven.;
  • Waar u het protocol naar toe kunt sturen, en in welke vorm u het keurmerk ontvangt wordt nog bekendgemaakt.

In de digitale bibliotheek is vanaf augustus onder het kopje ‘Meldcode’, een document geplaatst waarin de wettelijke verplichtingen die in het protocol behoren, te vinden zijn. U kunt dit document naast de brachegerichtte meldcode gebruiken om eerst zelf te toetsen of uw protocol aan de voorwaarden voldoet. Dit document is mede samengesteld door de jurist Lydia Janssen.

© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.