Nieuws : archief : 2015

18 november 2015

Kindermishandeling: ‘Durf er naar te vragen’

Een nieuw filmpje van LVAK-lid Maaike Brunekreef, van de Isala Klinieken uit Zwolle:

Bekijk het filmpje op YouTube

Lees meer

3 september 2015

Verwijsindex risicojongeren heeft beperkt meerwaarde

De Landelijke Verwijsindex risicojongeren (VIR) heeft vooral bovenregionaal een meerwaarde. Dat blijkt uit de evaluatie van de verwijsindex die onderzoeks- en adviesbureau DSP-groep uitvoerde voor het ministerie van VWS.

Lees meer

Lees meer

18 januari 2015

Vermelding Keurmerk Meldcode

Vanaf september 2014 kan via de website het Keurmerk Meldcode aangevraagd worden. Het aantal aanvragen is groter dan we in eerste instantie verwachtten. De toetsing gaat over twee schijven, wat maakt dat het toetsen van een protocol wat meer tijd in beslag neemt.

Lees meer

18 januari 2015

Nieuwe druk van het boek “Jeugdrecht Begrepen”

De zojuist uitgebrachte 4e druk van Jeugdrecht Begrepen maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben. 

Lees meer

18 januari 2015

Landelijk telefoonnummer Veilig Thuis

Op 1 januari is het landelijke nummer voor Veilig Thuis in gebruik genomen: 0800 - 2000. Alle 26 Veilig Thuis-organisaties zijn op dit nummer aangesloten. Vanaf 1 januari is al veelvuldig gebeld naar 0800 - 2000. Vanaf 12 januari zijn er spotjes op radio en TV te zien waarin dit verder wordt gecommuniceerd.

Lees meer

18 januari 2015

Handelingsprotocol Veilig Thuis

Het model Handelingsprotocol is primair een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking tot de uitvoering van de taken kunnen meegeven aan het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in hun regio.
 

Lees meer
© Copyright 2024, Vereniging LVAK, alle rechten voorbehouden.